Sărăcia

Sărăcia

Săracul Lazăr  6.9 Sărăcia a moştenit înţelepciunea. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Sărăcia nu-i răpeşte nimănui nobleţea, însă bogăţia da. (Boccaccio) Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte […]