Selectie Citate

Pildele-cartilor-sfinte.com / selecţie-citate *

Puteti descarca versiunea pdf si doc a acestui articol: Selectie-Citate.doc Selectie-Citate.pdf

Nici religie fără ştiinţă, nici ştiinţă fără religie. (Albert Einstein)

Puţina stiinţă duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa stiinţă duce la apropierea de Dumnezeu. (Albert Einstein)

Savanţii serioşi sunt profund religioşi. (Albert Einstein)

Ştiinţa fără religie este schioapă, religia fără ştiinţă este oarbă. (Albert Einstein)

O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului şi mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine! (Albert Einstein)

În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)

Nicio ştiinţă nu este la fel de bine atestată ca religia Bibliei! (Isaac Newton)

Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)

Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)

Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)

Universul este un gând al lui Dumnezeu. (Friedrich von Schiller)

Cine-L cunoaşte pe Hristos, cunoaşte rostul tuturor lucrurilor. (Blaise Pascal)

Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot; de pierdeţi, nu pierdeţi nimic. (Blaise Pascal)

Foc! Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, nu dumnezeul filosofilor şi al înţelepţilor! (Aceste cuvinte au fost scrise pe o bucată de hârtie, găsită cusută în căptuşeala hainei lui Blaise Pascal, după moartea sa, şi sună pentru noi ca un scurt testament)

Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puţin crezând în el şi câştigă la fel de puţin necrezând. Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câştigă viaţa veşnică crezând în El şi pierde un bine infinit dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal   Sursa citatului: Enciclopedia Universală Britannica, volumul 12 (P – R), pagina 10)

Pentru oamenii credincioşi, Dumnezeu se află la început, pentru oamenii de ştiinţă  –  la capătul consideraţiilor lor. (Max Planck)

Nu este o coincidenţă că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase. (Max Planck)

Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)

Religia este recunoaşterea tuturor îndatoririlor noastre ca fiind porunci divine. (Immanuel Kant)

Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard)

Epoca noastră nu rămâne la credinţă şi la miracolul ei care transformă apa în vin, ci merge mai departe, transformând vinul în apă. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui. (Cuviosul Siluan Athonitul   6.15)

Cea mai mare artă a diavolului este ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)

Cea mai mare înşelăciune este să crezi că nu te înşeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)

Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există9.11

Deci, de la însuşi lucrul care se deapănă în minte, poţi cunoaşte care drac s-a apropiat de tine. (Evagrie Ponticul)

Dracii au un rol deosebit în stârnirea poftelor. (Sfântul Ioan Scărarul   2.10)

Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor şi să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă şi nu este pricepută de lume. (Patericul)

Fă ceva bun mereu, pentru ca diavolul să te găsescă întotdeauna ocupat. (Fericitul Ieronim)

Nu eşti chiar atât de singur precum crezi. Cel puţin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu şi diavolul. (Poetul Gavriil Stiharul)

Dacă oamenii ţi-ar face dreptate, atunci Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti? (Părintele Arsenie Boca)

Iadul este adevărul înţeles prea târziu. (Autorul englez H. G. Adams)

Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. (Confucius)

Raiul sau iadul încep din lumea aceasta în inima omului, potrivit relaţiei omului cu Dumnezeu, izvorul vieţii veşnice, relaţii de credinţă şi iubire sau relaţii de necrediţă şi respingere a lui Dumnezeu. (Dostoievski)

Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, citat de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Oamenii au înălţat răutatea, spiritul de răzbunare la rang de sentiment legitim, de justiţie, iar propria lor mârşăvie o atribuie lui Dumnezeu. (Lev Tolstoi)

Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate. (Abraham Lincoln, al 16-lea preşedinte american)

Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu şi fără Biblie. (George Washington, primul preşedinte american)

Puţina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Filosoful englez Francis Bacon)

A cunoaşte Esenţa Divină – acesta este cel mai înalt ţel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

Va veni vremea când fizicienii ne vor învăţa să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 

Puţina ştiinţă te îndepărtează de Dumnezeu. Mai multa ştiinţă te readuce la El. (Savantul francez Louis Pasteur)

Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

Inima celui ce luptă este o arenă în care se războiesc gândurile rele cu cele bune. (Sfântul Macarie Egipteanul   4.7)

Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)

Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. (Dostoievski)

A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Nu poţi cârmui o lume fără Dumnezeu, poţi numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)

Căci însăşi existenţa lui Dumnezeu nu este câtuşi de puţin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelaţie. (Arthur Schopenhauer)

Ceea ce deosebeşte ştiinţa teologică de ştiinţa umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelaţiei, care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)

Toate ştiinţele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licenţă pentru că lucrează cu adevăruri absolute. (Petre Ţuţea)

Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Ca să-L cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ieşi din mintea ta. (Autorul american Neale Donald Walsch)

Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)

Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot timpul, doar să alegem postul. (Botanistul american George Washington Carver)

Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu. (Liviu Rebreanu)

Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Sfântul Alfons de Liguori)

Pictura este nepoata Naturii. Este înrudită cu Dumnezeu. (Rembrandt)

Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezenţa lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcţia artei. (Scriitorul german Hermann Hesse, laureat al Premiului Nobel în 1946)

Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot şi agitaţie. (Maica Tereza)

Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Scriitorul brazilian Paulo Coelho)

Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)

Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de inteligenţă. (Isaac Newton)

Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

Einstein, încetează să-I mai spui lui Dumnezeu ce să facă! (Niels Bohr)

Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Fericirea este asemănarea cu Dumnezeu, atât cât este cu putinţă. (Platon)

Fericit este acela care are un suflet curat şi un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu. (Origen)

Fiecare om este unic. Nu te compara cu altcineva ca să nu intervii în planul lui Dumnezeu. (Rabinul Baal Shem Tov)

Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. (Michelangelo)

Împărăţia lui Dumnezeu a devenit astăzi o necesitate ştiinţifică. Altfel, fără împărăţia lui Dumnezeu ne scufundăm în nihilism. (Gânditorul francez René Girard)

În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

În sufletul uman este o transformare minunată pe care Dumnezeu Însuşi o lucrează. (Harent)

Întâmplare este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)

În tăcere suntem inundaţi de energia lui Dumnezeu care ne ajută să facem toate lucrurile în bucurie. (Maica Tereza)

Între oamenii buni şi Dumnezeu există o prietenie, prin virtutea care-i uneşte. Am spus prietenie? E totuşi un cuvânt destul de slab, mai potrivit ar fi termenul unire duhovnicească cu Dumnezeu, asemenea legăturii dintre soţ şi soţie. La o aşa unire sunt chemaţi toţi oamenii, fiindcă aşa cum zice Scriptura, suntem neam sfânt, neamul lui Dumnezeu şi al Celui Preaînalt prin harul Lui. Dacă nu voim să pierdem acest dar, trebuie să-l păzim prin sfinţenia vieţii noastre. (Seneca)

Înţeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică. (Poetul şi eseistul american Ralph Waldo Emerson)

La bine nu poţi respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)

Nimeni nu poate predica creştinismul înainte de a deveni asemenea lui Hristos. Când voi, europenii, veţi fi astfel, nu veţi mai propovădui creştinismul, ci dragostea lui Dumnezeu, pe care ne-o descoperă Hristos. (Mahatma Ganhi)

Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteţi găsi pace în lume. O puteţi găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Autorul Paul Ferrini)

O, Doamne, Tu ierţi pe cei care Te răstignesc şi răstigneşti pe cei care Te iubesc. (Scriitorul francez Leon Bloy)

Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noştri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)

Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală şi inteligenţa creatoare de care dispunem împreună cu Inteligenţa Infinită a Spiritului Suprem. (Congresmenul american Herbert Harris)

Secularismul este starea în care omul trăieşte, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. (Mircea Eliade)

Seninătatea este o ofrandă către Dumnezeu. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci din el este darul tău pentru Dumnezeu. (Autorul american Leo Buscaglia)

Tot ce există se află în Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie conceput fără Dumnezeu. (Filosoful evreu olandez Baruch Spinoza)

Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea. (Blaise Pascal)

Nu raţiunea revoltată faţă de Dumnezeu, ci raţiunea rugătoare, raţiunea smerită, singura care poate construi comuniunea sinceră şi smerită, din iubire între oameni. (Sfântul Cuviosul Paisie de la Neamţ)

Adevărul nu-l pătrundem numai cu raţiunea, ci şi cu inima. (Blaise Pascal)

Inima are taine pe care nicio raţiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)

Credinţa este o continuare a raţiunii. (William Adams, primul călător englez care a ajuns în Japonia)

Religia nu este o concluzie a raţiunii. (Pastorul american Lyman  Abbott)

Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Virtutea este raţiune devenită energie. (Poetul şi criticul german Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Infinit mai puternice decât raţiunea şi ştiinţa sunt ignoranţa şi nebunia. (Anatole France)

Toate interesele raţiunii mele, speculative ca şi practice, se combină în următoarele trei întrebări: 1. Ce pot să ştiu? 2. Ce am de făcut? 3. La ce pot spera? (Immanuel Kant)

Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. (Constantin Brâncuşi)

Mintea intuitivă este un dar de la Dumnezeu, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat o societate care onorează servitorul şi a uitat darul. (Albert Einstein)

Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie Palama    2.7)

Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu. (Filocalia)

Rugăciunea este urcuşul minţii spre Dumnezeu. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul. (Evagrie Ponticul)

Religia este dialogul etern dintre omenire şi Dumnezeu. (Scriitorul austriac Franz Werfel)

Aşa cum mâncarea este necesară pentru viaţă, la fel şi rugăciunea este necesară pentru realizarea Adevărului Divin Suprem. (Yoga Swami)

Dacă înlăturăm întunericul din noi, vom vedea că Dumnezeu există. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

Puritatea inimii este cea mai importantă. Restul este muncă. Întregul univers este angrenat în lucrarea de adorare a lui Dumnezeu. (Yoga Swami)

Toţi sunt scânteie din Dumnezeu, dar nu toţi sunt conştienţi de asta. (Yoga Swami)

Vei realiza Adevărul Divin Suprem doar atunci când vei înţelege că niciun atom nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

Trebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să intre în noi un pic de Dumnezeu. (Petre Ţuţea)

Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – ferict în pădure unde fiecare copac grăieşte prin tine. Doamne ce minunăţie! În păduri, pe dealuri e linişte, linişte spre a Te slăvi! (Ludwig van Beethoven)

Un om împreună cu Dumnezeu este întotdeauna în majoritate. (Teologul scoţian John Knox)

Universul mă încurcă şi nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)

Unuia i-a dat Dumnezeu lucrările de război, altuia dansul, altuia chitara şi cântecul, dar fiecare are darul său de la Dumezeu, unul aşa, iar altul într-altfel. (Homer, poet şi rapsod grec legendar)

Viaţa e un dar al lui Dumnezeu dat nouă, oamenilor, pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne pregăti, prin Hristos, spre a primi viaţa veşnică. (Valeriu Gafencu)

Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu. (Michelangelo)

Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu. (Hans Christian Andersen)

În esenţă, frica este lipsa credinţei în Dumnezeu. (Congresmenul american Herbert Harris)

Când citeşti Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să îţi spui mereu: “Vorbeşte cu mine şi despre mine.” (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)

Divinitatea nu glumeşte! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă şi primitoare. (Autoarea americană Annie Dillard)

Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Autorul croat Jozo Cizmic)

Au fost atei, până le-a bătut clopotul. (Autorul croat Jakov Ivandic)

Chiar şi un ateu are nevoie de Dumnezeu pentru a-L nega. (Scriitorul spaniol Miguel de Unamuno)

Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (Scriitorul şi filosoful englez G. K. Chesterton)

Dumnezeu, în care spui că nu crezi, crede El în tine. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui. (Poetul francez Paul Claudel)

Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

Ochii sufletelor celor mulţi sunt incapabili să suporte viziunea divinului. (Platon)

Biblia nu este doar o carte – este putere vie. (Napoleon Bonaparte)

Biblia nu este învechită, nici modernă, este eternă. (Martin Luther)

Biblie – Cartea cea mai veche din lume. (Gustave Flaubert)

Ceea ce este hrana trupească pentru întreţinerea puterilor noastre, acelaşi lucru este citirea Sfintei Scripturi pentru suflet. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cei care nu se amăgesc cu vorbe deşarte vor trebui să se întoarcă la Evanghelie şi, sprijiniţi pe experienţa vieţii, mărturisească cinstit rolul ei unic în dezvoltarea societăţii omeneşti. (William James, fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)

Cine cunoaşte numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creştin. (Nichifor Crainic)

Diavolul foloseşte Scriptura când vrea să-şi atingă scopul. (William Shakespeare)

Este imposibil să înrobeşti mental sau social un popor care citeşte Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertăţii umane. (Poetul englez Alfred Lord Tennyson)

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat prin intermediul acestei cărţi. (Abraham Lincoln, al 16-lea preşedinte american)

Existenţa Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanităţii. (Immanuel Kant)

În această lume-închisoare, Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate. (Autorul şi teologul american Timothy Dwight)

În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia în serios. (Scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe)

Între coperţile unei singure cărţi, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim şi să le credem. (Ronald Reagan, al 40-lea preşedinte american)

Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)

Prima şi probabil singura carte care merită să fie studiată de toţi este Biblia. Vorbesc în cunoştinţă de cauză: Studiaţi Scripturile! (John Quincy Adams, al şaselea preşedinte american)

Sau te va ţine Biblia departe de păcat, sau păcatul te va ţine departe ce Biblie. (Profesorul american Jim Smith)

Toate descoperirile omeneşti par să fi fost făcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevărurile conţinute în Sfintele Scripturi. (Astronomul englez William Herschel)

Trebuie să citim Biblia aşa cum un tânăr citeşte scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că aceasta este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Un om, ca şi un popor, atâta preţuieşte cât a înţeles din Evangelie, din Evanghelie ca îndreptar al socotelilor lui cu eternitatea. (Profesorul Simion Mehedinţi)

Credinţa este o luptă continuă cu necredinţa. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]

Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)

Creştinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relaţie şi un mod de viaţă. (Pastorul evanghelic american Rick Warren)

Este temperamentul părţii înfierbântate şi superstiţioase a omenirii, în probleme de religie, să îndrăgească misterele şi, din acest motiv, să le placă cel mai mult ceea ce înţeleg cel mai puţin.(Isaac Newton)

Ştiinţă – Prea puţină ştiinţă te îndepărtează de religie, iar multă ştiinţă te aduce în sânul ei. (Gustave Flaubert)

Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington, primul preşedinte american)

Deşi corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)

Suprema înţelepciune este de a distinge binele de rău. (Socrate)

Bolile sufletului sunt mult mai periculoase şi mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)

Dintre toate suferinţele, cele mai dureroase sunt cele pe care ţi le-ai provocat singur. (Sofocle)

Este un lucru destul de dureros să te uiţi la propiile necazuri şi să ştii că tu ţi le-ai creat. (Sofocle)

Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha)

Sănătatea nu este preţuită până când nu apare boala. (Istoricul englez Thomas Fuller)

Cea mai mare mustrare este “mustrarea de conştiinţă” (Profesorul şi autorul englez John Ellis Large)

Cea mai puţină răbdare o am cu ceasul. Limbile sale se mişcă prea repede. (Thomas Alva Edison)

Cel blând nu se îndreaptă spre răzbunare, ci mai degrabă către iertare. (Aristotel)

Mari şi multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)

Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)

A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. (Cicero)

Ca să înţelegi că eşti prost trebuie totuşi să-ţi meargă mintea. (Poetul şi cântăreţul francez Georges Brassens)

Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Goethe)

Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă. (Ecclesiasticul 27.12)

Când văd proştii locuind în cele mai strălucitoare palate, înţeleg de ce Diogene locuia într-un butoi. (Traian Demetrescu)

E mai bine să mori din cauza proştilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)

E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept. (Scriitorul şi jurnalistul francez Jean d`Ormesson)

Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi înţelept. (Buddha)

Imposibilul este un cuvânt întâlnit numai în dicţionarele proştilor. (Napoleon Bonaparte)

În politică, prostia nu e un handicap. (Napoleon Bonaparte)

Nimeni nu este destul de inteligent ca să-l poată convinge pe un prost că e prost. (La Fontaine)

Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu mai poată face încă o prostie. (Regizorul american Woody Allen)

Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proştilor. (Scriitorul francez Nicolas Chamfort)

Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)

Prostia altora nu ne face mai deştepţi. (Napoleon Bonaparte)

Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)

Prostul are un mare avantaj faţă de deştept. Este întotdeauna mulţumit de el însuşi. (Napoleon Bonaparte)

Prostul nu cunoaşte om mai deştept ca el. (Montesquieu)

Prostul nu are acces la ironie. El se opreşte la insultă. (Scriitorul Vasile Ghica)

Proştii mor, dar prostia e nemuritoare. (Ion Luca Caragiale)

Să nu subestimezi niciodată forţa prostiei. (Scriitorul american Robert Heinlein)

Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)

Toate minţile lumii sunt neputincioase în faţa oricărei prostii care este la modă. (La Fontaine)

Trei feluri de oameni spun adevărul: proştii, copiii şi beţivii. (Proverb german)

Un om deştept găseşte să înveţe ceva bun şi de la un prost. (Profesorul Oscar Kreindler)

Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)

Un om inteligent pe un plan poate fi un prost pe altul. (Albert Camus)

Un prost găseşte totdeuna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (Mihail Sadoveanu)

Un prost nu spune lucruri inteligente dar un om inteligent spune multe prostii. (Garabet Ibrăileanu)

Verdictul dat de un singur înţelept cântăreşte mai mult decât toate părerile proştilor. (Poetul englez Robert Browning)

Lenea şi mândria sunt cele două izvoare ale tuturor viciilor. (Blaise Pascal)

Lenea este mama tuturor viciilor, dar – fiind o mamătrebuie respectată. (Poetul american Robert Frost)

Uleiul de bici este cel mai bun remediu împotriva crampelor de lene. (Poetul american Robert Frost)

Diavolul nu te biruieşte prin puterea lui, ci prin delăsarea ta. (Sfântul Vasile cel Mare)

Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza lucrurile. (Scriitorul american Robert Heinlein)

Munca gândeşte, lenea visează. (Dramaturgul francez Jules Renard)

Norocul este întotdeauna ultimul refugiu al lenei şi incompetenţei. (Antreprenorul american James Cash Penney)

Precum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este omul leneş pentru cei ce-l pun la treabă. (Solomon 10.26)

Îmi plac porcii. Câinii ne privesc de jos. Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne tratează ca pe egali. (Winston Churchill)

De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)

Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din cap. (Mark Twain)

Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)

Cea mai mare înşelătorie căreia îi sunt supuşi oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)

Dacă va fi să minţi, minte în privinţa vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ţi frica. (Pablo Neruda)

Orgoliul se află în noi ca o forţă a răului. (Victor Hugo)

Cât de des luăm drept convingere o iluzie a simţurilor sau o eroare a minţii. (Mihail I. Lermontov)

Cu cât e mai mică mintea, cu atât e mai mare îngâmfarea. (Esop)

Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup şi griji în minte. (Thomas Jefferson, al treilea preşedinte american)

Fii vigilent: fereşte-ţi mintea de gânduri negative. (Buddha)

Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Scriitorul şi pastorul american Norman Vincent Peale)

Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp. (Cicero)

Întăriţi trupul vostru prin muncă şi mintea voastră prin studii. (Socrate)

Învăţarea nu epuizează niciodată mintea. (Leonardo da Vinci)

Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian   2.1)

Mintea lipsită de ocupaţie este rugina sufletului. (Samuel Smiles)

Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (Dramaturgul american David Mamet)

Mintea umană este resursa noastră fundamentală. (John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american)

Minţile sunt ca paraşutele. Funcţionează doar când sunt deschise. (Chimistul şi fizicianul scoţian James Dewar)

Nimic nu ne înşeală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)

Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă. (Ştefan Odobleja)

Nu e îndeajuns să ai o minte bună, scopul principal e să o foloseşti bine. (René Descartes)

Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)

Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)

Logica este arta de a da greş cu încredere. (Scriitorul american Joseph Wood Krutch)

Nu tot ce este logic este şi adevărat şi nu tot ce este adevărat este şi logic. (Sfinţii Părinţi)

Religia este iubire; în niciun caz nu este logică. (Sociologul englez Beatrice Webb)

De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puţin cunoaştem. (Socrate)

Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă şi linişte în suflet. (Proverb eschimos)

E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)

Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, la bani şi la pahar. (Proverb italian)

Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1912)

Ce e de crezut, să crezi! E o cerinţă adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înţelegere coerentă şi unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înţelegeri, se nasc: angoasa şi schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod şi André Lwoff)

Sufletul omului, în autoconştiinţa lui şi în unicitatea lui, nu e produsul evoluţiei, ci e operă divină. (John Eccles, laureat al Premiului Nobel în 1963, autorul cărţii Evoluţia creierului şi crearea conştiinţei, citat de părintele Constantin Galeriu)

A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)

Cel mai mare păcat faţă de oameni nu este ura, ci indiferenţa faţă de ei. (George Bernard Shaw)

Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap. (Poetul american Robert Frost)

Păcatul face ca jugul vieţii să fie chinuitor şi povara existenţei grea. (Sfântul Iustin Popovici)

A răspunde agresiunii prin nonviolenţă e un act de voită indiferenţă, dar de indiferenţă bine practicată. (Andrei Pleşu)

Adevărata ignoranţă nu este absenţa cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi. (Filosoful austriac Karl Raimund Popper)

Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă. (Socrate)

Intrarea în templul înţelepciunii este o recunoaştere a propriei noastre ignoranţe. (Proverb hindus)

Adevărul nu învinge niciodată, pier doar adversarii lui. (Max Planck)

Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)

Apa este singura băutură pentru un om înţelept. (Filosoful american Henry David Thoreau)

Aroganţa e conştiinţa de sine a complexului de inferioritate. (Biologul francez Jean Rostand)

Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)

Fiecare popor şi fiecare epocă stă pe umerii vremurilor trecute. (Mihai Eminescu)

Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. (Mihai Eminescu)

Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. (Benjamin Franklin)

Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica. (Autorul irlandez Edmund Burke)

Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice. (Esop)

Un politician bun este la fel de neconceput ca un hoţ cinstit. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice. (George Orwel)

Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădător. (Iulius Cezar)

Nicio cetate nu rezistă în faţa unui măgar încărcat cu desagi cu aur. (Filip al II-lea, regele Macedoniei şi tatăl lui Alexandru Macedon)

Sunt două metode de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare. (John Adams, al doilea preşedinte american)

Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)

Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)

Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)

Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)

Cu cât creşti şi devii mai mare şi mai important prin creaţiile tale, cu atât îi priveşti cu mai mult respect şi cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenţilor cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu şi Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

Inspiraţia există, dar trebuie să te găsescă lucrând. (Pablo Picaso)

Talentul este abilitatea de a-ţi găsi propriul destin. (Thomas Mann)

Talentul este muncă, geniul e creaţie. (Robert Schumann)

Norocul de a avea talent nu este îndeajuns; trebuie să posezi şi talentul de a profita de noroc. (Hector Berlioz)

Ceea ce are preţ înainte lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh blând şi liniştit. (Ellen G. White)

Rugăciunea este braţul cu care omul apucă puterea iubirii divine. (Ellen G. White)

Moartea este un examen dizgraţios, la care toţi candidaţii sunt admişi. (Poetul francez Paul Claudel)

Se tem de moarte numai cei care nu cred în înviere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Norocul bate la uşă o singură dată, dar ghinionul are mai multă răbdare. (Educatorul canadian Laurence J. Peter)

Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)

Este un lucru bun să citeşti cărţi de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îţi aduc gânduri bune. (Winston Churchill)

 

 

Citate ordonate alfabetic

 

A face cu uşurinţă ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul. (Henri-Frédéric Amiel)

A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora. (Autorul Richard Aladjemoff)

A nu dori şi aştepta nimic pentru sine şi a avea o profundă înţelegere faţă de ceilalţi reprezintă o autentică sfinţenie. (Ivan Turgheniev)

A observa liniştea şi a respira profund şi calm este cel mai uşor mod de a-ţi deschide inima. (Autorul Paul Ferrini)

A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Actorul englez Stephen Fry)

A şti la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Ţuţea)

A-şi impune voinţa altora înseamnă forţă. A şi-o impune sie însuşi înseamnă forţă superioară. (Lao Tse)

Abilitatea prin care guşti o glumă făcută ţie, şi nu cea de a face o glumă, este cea care-ţi dovedeşte simţul umorului. (Scriitorul american Max Eastman)

Acolo unde sfânta pietate e alungată, domneşte desfrâul. (Publilius Syrus)

Adevărata fericire e să găseşti idealul pentru care merită să trăieşti sau să mori. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Adevărata nobleţe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)

Adevărata rugăciune (Sfântul Macarie Egipteanul   2.13)

Adevăratele trăsături ale ignoranţei sunt vanitatea, mândria şi aroganţa. (Romancierul englez Samuel Butler)

Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso, antrenor american)

Adevărul este ca maşinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Scriitorul francez Jean-François Marmontel)

Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură ani de fericire. (Pedagogul elveţian Johann Heinrich Pestalozzi)

Adevărul e mai ciudat decât ficţiunea. Ficţiunea trebuie să aibă sens. (Umoristul american Leon Rosten)

Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar şi prin tăcere. (Cicero)

Agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării. (Psihologul american John Dollard)

Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus. (William Shakespeare)

Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)

Am o concepţie simplă despre viaţă: ţine-ţi ochii deschişi şi mergi înainte. (Laurence Olivier)

Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci acela care nu ştie să înţeleagă. (Scriitorul american Alvin Toffler)

Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor. (Marc Chagall)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)

Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuşi)

Binele făcut la nevoie ţi-l răsplăteşte înzecit Dumnezeu când nici nu gândeşti. (Mircea Eliade)

Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

Blestemul este o revărsare de răutate. (Cuviosul Paisie Aghioritul  10.3)

Blestemul politicos  (Cuviosul Paisie Aghioritul  10.3)

Bucuria şi durerea noastră măsoară rău orele: prima le face secunde, cealaltă secole. (Victor Hugo)

Ca să porţi coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz şi inimă. (Scriitoarea şi traducătoarea Liubiţa Raichici)

Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod inevitabil. (Pamfletarul englez Thomas Paine)

Capra vecinului.  4.13

Caracteristica vinovaţilor este neliniştea. (Seneca)

Caracterul este proprietatea ce nu se poate preţui. (Samuel Smiles)

Caracterul unui om se formează în generaţii şi se transmite genetic. (Platon)

Cartea e ca şi o conversaţie cu un om deştept. (Lev Tolstoi)

Casele memoriale sunt templele unui popor. (Ana Blandiana)

Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. (Marcel Proust)

Că ai căzut nu are nicio importanţă deoarece numai modul în care te ridici contează. (Nelson Mandela)

Căderea în propria lumină a minţii este foarte periculoasă2.7

Căderea în propria lumină a minţii (vezi Mintea/ Căderea în propria lumină a minţii   2.7)

Cărţile, ca şi proverbele, dovedesc valoare prin pecetea şi stima timpurilor pe care le-au străbătut. (Sir William Temple)

Când ajungi în vârf, atunci începe urcuşul. (Actorul şi autorul englez Michael Caine)

Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. (Socrate)

Când mândria şi îngâmfarea merg înainte, ruşinea şi paguba le urmează de aproape. (Ludovic al XI-lea)

Când Mântuitorul porunceşte iubirea de vrăjmaşi, El n-o face ca să te îngenuncheze în faţa celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine şi în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)

Când moare un despot, ia sfârşit şi puterea lui. Când se stinge un martir, stăpânirea lui abia începe. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Când nu îţi găseşti liniştea în tine însuţi, zadarnic o cauţi altă parte. (François de la Rochefoucauld)

Când statul nu plăteşte profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Actorul francez Guy Bedos)

Când vei dori înţelepciunea şi perspicacitatea la fel de mult precum doreşti să respiri, doar atunci le vei avea. (Socrate)

Câteva clipe ale câtorva ani nu mai contează, atunci când ai pierdut eternitatea. (Jean-Paul Sartre)

Câţiva au auzit cuvintele lui Hristos, dar foarte puţini au auzit tăcerea Lui9.12

Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea. (Sofocle)

Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omeneşti este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti, filosof indian)

Ceea ce omida numeşte sfârşit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)

Ceea ce ştim este ca o picătură. Ceea ce nu ştim este ca un ocean. (Isaac Newton)

Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Linişte şi dr. Veselie. (Scriitorul englez Jonathan Swift)

Cei mai puternici doi luptători sunt răbdarea şi timpul. (Lev Tolstoi)

Cei patru stâlpi ai cârmuirii sunt: religia, justiţia, consiliul şi vistieria. (Filosoful englez Francis Bacon)

Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. (Mahatma Gandhi)

Cel ce nu citeşte este mai bine educat decât cel ce citeşte doar ziare. (Thomas Jefferson, al treilea preşedinte american)

Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, şi cel mai rău dezordinea. (Poetul epic grec Hesiod)

Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simţite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă şi surdă)

Cele trei lucruri esenţiale în această viaţă este să ai ceva de făcut, ceva care să-ţi placă şi ceva la care să speri. (Eseistul englez Joseph Addison)

Cheamă norocul în ajutor, dar dă şi din mâini. (Plutarh)

Cine nu judecă şi nu condamnă lasă loc unor speranţe nelimitate. (Scriitorul american Francis Scott Key Fitzgerald)

Cine se plânge de singurătate nu crede în Dumnezeu. (Poeta şi prozatoareaValeria Mahok)

Civilizaţia este blana de miel cu care barbarismul se deghizează. (Scriitorul american Thomas Bailey Aldrich)

Comunismul a lucrat cu înverşunarea drăcească şi violentă să izgonească pe Hristos din viaţa noastră şi să crească atei liberi-cugetători şi indiferenţi. Şi au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credinţa noastră. (Părintele Constantin Voicescu)

Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică. (Oscar Wilde)

Conştiinţa este busola omului. (Vincent van Gogh)

Conştiinţa este o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Conştiinţa valorează cât o mie de martori. (Marcus Fabius Quintilianus)

Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi caracterului său. (Samuel Smiles)

Copilul învaţă fără strădanie prin simpla imitaţie, ca şi cum ar primi învăţătura prin porii pielei. (Samuel Smiles)

Copilul nu trebuie să mulţumească părinţilor că l-au născut, ci că l-au educat. (Nicolae Iorga)

Corpul este veşmânt viu şi, în acelaşi timp, şi instrumentul spiritului. (Scriitorul american Prentice Mulford)

Corupţia este schimbarea zilnică a legilor. (Şahistul german Lothar Schmid)

Corupţia este un cancer; un cancer care roade încrederea cetăţenilor în democraţie, diminuează instinctul pentru inovare şi creativitate. (Joe Biden, vicepreşedinte al Statelor Unite)

Corupţia nu răzbeşte mai bine decât cinstea. În mâna-ţi dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei tăcere. (William Shakespeare)

(Primul semn  al corupţiei, într-o societate care este încă în viaţă, este acela că scopul scuză mijloacele. (Romancierul şi eseistul francez Georges Bernanos))

Creativitatea înseamnă pur şi simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs, cofondatorul firmei Apple Computer)

Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel să devii un partener cu Dumnezeu. (Autoarea canadiană Michele Shea)

Credincioşii cred în înviere. Ateii cred în reînvieri. (Autorul polonez Stanislaw Jerzy Lec)

Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Crezul, rostire solemnă, …   12.11

Cu calm şi cumpătare, doar astfel, răzbunarea-i o încântare. (Richard Wagner)

Cu cât te vei cunoaşte mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest şi vei căpăta o mai mare încredere în puterile tale. (Samuel Smiles)

Cu norocul de partea ta, te poţi descurca şi fáră minte. (Giordano Bruno)

Culmea umanului rămâne sfântul, geniul. (Nichifor Cainic)

Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. (Simion Bărnuţiu)

Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori. (Scriitoarea franceză Simone Weil)

Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului. (Jawaharlal Nehru)

Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume. (Poetul englez Matthew Arnold)

Cum să respecţi valorile naţionale dacă nu le cunoşti? (Nicolae Manolescu)

Cumpătarea spune să nu te robeşti poftelor, să trăieşti cu puţin şi modest. (Platon)

Cunoaşterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Cunoaşterea de sine (vezi Sinele/ Cunoaşterea de sine)

Cunoaşterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranţa trebuie să fie în mod necesar infinită. (Filosoful austriac Karl Popper)

Cunoaşte-ţi ruşinea şi ascunde-ţi mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)

Cunoaşte-te pe tine însuţi! (Socrate)

Curajul este rezistenţa în faţa fricii, meşteşugul de a domina frica, şi nu absenţa fricii. (Mark Twain)

Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia. (Mihail Drumeş)

Cuvântul tăcerii este foarte puternic şi nu-i putem prinde frecvenţa. (Profesorul Mansaridis  7.5)

Cuvântul tăcerii se sprijină pe harul lui Dumnezeu şi nu pe puterea omenească. El poate fi auzit oriunde în lume. Materia se transfigurează în duh, cuvântul se transformă în tăcere grăitoare. (Profesorul Mansaridis  7.5)

Dacă Dumnezeu există, şi eu cred, câştig viaţa veşnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)

Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, şi există, diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)

Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. (Isaac Newton)

Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forţă este iubirea.  (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american)

Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)

Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu eşti binecuvântat. (Edgar Allan Poe)

Dacă nu citeşti ziarele eşti neinformat, dacă le citeşti, eşti dezinformat. (Mark Twain)

Dacă nu eşti pregătit să greşeşti, nu vei scoate niciodată nimic original. (Autorul englez Ken Robinson)

Dacă nu îi laşi speranţe, inima se poate frânge. (Istoricul englez Thomas Fuller)

Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles. (Albert Einstein)

Dacă nu ştii să ierţi rămâi în braţele satanei10.4

Dacă oamenii ar şti cât de mult am muncit pentru a atinge măiestria, munca mea nu le-ar mai părea la fel de minunată. (Michelangelo)

Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)

Dacă trăieşti fără disciplină, mori fără demnitate. (Congresmenul american Herbert Harris)

Dacă ţi-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic. Dacă ţi-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva, dar dacă ţi-ai pierdut speranţa şi curajul, totul e pierdut. (Scriitorul şi pastorul american Norman Vincent Peale)

Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul. (Vasile Conta)

Dăruind vei dobândi. (Părintele Nicolae Steinhardt)

De la un om mare ai întotdeauna de învăţat, chiar şi când tace. (Seneca)

De obicei oamenii care ştiu puţin sunt foarte vorbăreţi, în timp ce aceea care ştiu multe spun puţin. (Jean Jeacques Rousseau)

De un lucru sunt sigur: când o să vină Antihristul, o să fie licenţiat în drept. (Managerul american John F. Curran)

De un singur lucru îi e ruşine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)

De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult. (Haile Selassie, fostul împărat al Etiopiei)

Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)

Demonizarea subtilă (vezi Diavolul/ Demonizarea subtilă   1.5)

Deosebirea dintre literatură şi ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită. (Oscar Wilde)

Deseori nu avem timp pentru prietenii noştri dar avem tot timpul din lume pentru duşmani. (Autorul american Leon Uris)

Destinul este scuza celor slabi şi opera celor tari. (Nicolae Titulescu)

Deşi este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Artista şi autoarea americană Ruth Gendler)

Dezvaţă-te să respecţi faţada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)

Diferenţa dintre ficţiune şi realitate? Ficţiunea are sens. (Scriitorul american Tom Clancy)

Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie, apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o lecţie. (Autorul american Tom Bodett)

Dificultăţile sunt mai uşor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)

Doar atunci când eşti la pământ realizezi ce forţe nebănuite ai. Abia atunci devii conştient de puterile tale. (Psihologul Pera Novacovici)

Doar cel ce şi-a înfrânt egoismul este imun la umilinţă. (Autorul francez Georges Barbarin)

Doar prin credinţa în nemurire îşi află omul rostul lui pe Pământ. (Dostoievski)

Dovada că are geniu e că puţin îi pasă de asta. (Dramaturgul francez Jules Renard)

Dragostea îi vindecă pe oameni, atât pe cei care o dăruiesc, cât şi pe cei care o primesc. (Psihiatrul american, doctorul Karl Manninger)

Dragostea unei mame este balsamul minune care vindecă toate rănile. (Autorul francez Jean Gastaldi)

Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. (Dalai Lama)

Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e aşa, dar face lucruri şi mai minunate: face sfinţi din păcătoşi. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Dumnezeu când , ca un boier. El cu măsură plină, clătinată şi cu vârf.(Părintele Nicolae Steinhardt)

Dumnezeu dă daruri şi unii chiar le multiplică….  Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)

Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia Sa. (Vladimir Ghika)

Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formaţia lui de bază: medic.)

Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulţumesc?”. (Teologul şi matematicianul englez William George Ward)

Dumnezeu, Tatăl nostru, ne-a dat viaţa şi arta vindecării pentru a proteja şi a o menţine. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

După glorie urmează invidia. (Sallustius, istoric latin)

Durerea taie în suflet brazdele prin care curge apoi izvorul viu al harului dumnezeiesc. (Nicolae Iorga)

Duşmanul începe să devină periculos atunci când începe să aibă dreptate. (Dramaturgul spaniol Jacinto Benavente)

E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez, fostul preşedinte al Republicii Costa Rica, laureat al Premiului Nobel)

E mai uşor să practici virtutea decât să susţii ipocrizia. (Poetul franco-elveţian Jean Antoine Petit Senn)

E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean şi tăcut. (Euripide)

E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul. (Leonardo da Vinci)

E trist când lumea te bârfeşte, dar când nu te bârfeşte nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)

E uşor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede duşmanul tău este chintesenţa oricărei religii. (Mahatma Gandhi)

Ego-ul este doar o umbră, o obsesie şi o iluzie. (Filosoful indian Swami Ramdas)

Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieţii, nu un sfârşit. (Congresmenul american Herbert Harris)

Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuşi să-ţi transforme viaţa în mod pozitiv! (Scriitorul brazilian Paulo Coelho)

Entazul (vezi Extazul/ Entazul   12.19)

Epoca prezentă preferă semnul faţă de lucrul semnificat, copia faţă de original, imaginaţia faţă de realitate, aparenţa faţă de esenţă fiindcă acum numai iluzia este sacră, iar adevărul este laic. (Ludwig Feuerbach)

Esenţa fericirii este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea. (Autorul englez James Thomson)

Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate. (Autorul sudafrican Jack Penn)

Este mai cinstit să urăşti pe faţă, decât să-ţi ascunzi gândul sub un chip înşelător. (Cicero)

Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăşte.(Sofocle)

Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie, şi cel care se mărturiseşte va fi apărat de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)

Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la insulte. (Antistene, filosof din Grecia antică)

Este un lux să fii înţeles. (Poetul şi eseistul american Ralph Waldo Emerson)

Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. (Autorul şi pastorul american John C. Maxwell)

Eşecul este condimentul care dă savoare succesului. (Scriitorul american Truman Capote)

Eşecul este numai o altă faţă a succesului. (Congresmenul american Herbert Harris)

Eşecul ne învaţă umilinţa, ne confruntă cu propriile noastre limite şi ne arată că nu suntem invincibili. (Autorul american Hal Urban)

Eşecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. (Actriţa americană Mary Pickford)

Eşecul rareori te opreşte. Ceea ce te opreşte este teama de eşec. (Actorul american Jack Lemmon)

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Profesorul american Stephen R. Covey)

Eu spun adevărul. Şi ştiu despre ce vorbesc. De asta sunt o ameninţare. (Actorul american Snoop Dogg)

Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remuşcări. (Scriitorul bengalez Sharat Chandra Chatterji)

Eva dorea să devină savantă, că mărul dă ştiinţă! (Leon Shestov, filosof din prima jumătate a secolului 20, citat de părintele Constantin Galeriu)

Exagerarea, vrând să mărească lucrurile mici, le face să pară şi mai mici. (Matematicianul francez Jean le Rond d’Alembert)

Există doar un lucru bun, ştiinţa, şi doar unul rău, neştiinţa. (Socrate)

Există două feluri în care poţi fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Există o linie subţire între geniu şi nebunie. Iar eu am şters această linie. (Pianistul american Oscar Levant)

Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)

Există puţin adevăr în fiecare exagerare şi puţină exagerare în fiecare adevăr. (Autorul englez Leonard Barnes)

Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)

Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. (Confucius)

Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (Scriitorul şi filosoful englez G. K. Chesterton)

Există unele conştiinţe pentru care cerul nu e niciodată senin. (Alexandre Dumas)

Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1912)

Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. (Jucătorul american Vernon Sanders Law)

Experienţa este un profesor grozav. (Cântăreţul şi actorul american John Legend)

Extazul este emoţie împinsă la maxim. (Actorul american Scott Shaw)

Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii. (Teologul musulman Al-Ghazali)

Extazul este un pahar cu ceai şi o bucăţică de zahăr în gură. (Puşkin)

Extraordinarele progrese realizate în domeniul comunicaţiilor reprezintă o serioasă ameninţare la adresa vieţii private. (Juristul american Earl Warren)

Falsa modestie este ultimul rafinament al vanităţii. (Jean de La Bruyère)

Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaţilor; 6 – glorie şi onoare celor care nu au participat. (Autorul american Arthur Bloch)

Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)

Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. (Mihail Sadoveanu)

Fericirea la oamenii inteligenţi este cel mai rar lucru pe care-l ştiu. (Ernest Hemingway)

Fericirea nu e o răsplată, este o consecinţă. Suferinţa nu e o pedeapsă, e un rezultat. (Robert G. Ingersoll, lider politic american, veteran al Războiului Civil)

Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt, al 32-lea preşedinte american)

Fericiţi sunt cei care nu citesc ziare, analfabeţii, neimplicaţii, căci au bun-simţ. Pentru a ne simţi deplin mulţumiţi, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proştilor. (Lev Tolstoi)

Fidelitatea câştigată prin mită se pierde la fel. (Seneca)

Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

Fii sigur că un stat în care nu există pedeapsă pentru neobrăzare şi pentru libertatea de a face orice sfârşeşte prin a se prăbuşi. (Sofocle)

Frica – neîncrederea arătată faţă de propriul eu. (Autorul Sarghis Sakaian)

Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

Găseşti leac şi în venin. (Dramaturgul francez Marcel Achard)

Găseşte puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ţi lasă întotdeuna o portiţă în momente de cumpănă. (Miguel de Cervantes)

Generosul dăruieşte, zgârcitul moare de invidie. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puţină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Poetul şi filosoful libanez Khalil Gibran)

Geniul este un procent inspiraţie şi nouăzeci şi nouă transpiraţie. (Thomas Alva Edison)

Gloria este umbra virtuţii. (Seneca)

Gloria însoţeşte virtutea asemenea unei umbre. (Cicero)

Gluma este o sare ce trebuie întrebuinţată cu economie. (Pitagora)

Glumind, putem spune orice, chiar şi adevărul. (Sigmund Freud)

Gradometrul cultural al popoarelor e literatura, căci ea reprezintă averea sufletească a lor. (Geoge Coşbuc)

Greşelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani, viitorul ei. (Mihai Eminescu)

Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

Harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o putere dinamică ce mistuie răul ca un foc curăţitor. (Nichifor Cainic)

Hazardul este măsura ignoranţei noastre. (Jules Henri Poincaré)

Iartă-ţi întotdeauna duşmanii; nimic nu-i enervează mai tare. (Oscar Wilde)

Ideile sunt un vânat rar în pădurea cuvintelor. (Victor Hugo)

Iertarea de sine (vezi Sinele/ Iertarea de sine)

Iertarea este răzbunarea omului nobil, ca şi uitarea. (Friedrich von Schiller)

Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cel care te-a insultat. (Napoleon Bonaparte)

Ignoranţa nu este inocenţă, ci păcat. (Poetul englez Robert Browning)

Ignoranţa nu înseamnă lipsă de inteligenţă; înseamnă lipsă de cunoştinţe. (Autorul american Dave Ramsey)

Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Indiferenţa este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au nicio şansă împotriva ei. (Scriitoarea americană Joan Vinge)

Indiferenţa este paralizia sufletului, o moarte prematură. (Anton Pavlovici Cehov)

Indiferenţa nu-i decât laşitate. (Lev Tolstoi)

Ironia este încărcată de subînţeles: ea spune una, dar dă de înţeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)

Ironia te face temut, dar nu popular! (Tudor Vianu)

Inteligenţa este pretutindeni utilă, dar nicăieri îndeajuns. (Henri-Frederic Amiel)

Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)

Inteligenţa înseamnă a înţelege şi a inventa. (Psihologul elveţian Jean Piaget)

Invidia este ulcerul sufletului. (Socrate)

Invidia şi orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1912)

Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)

Izvoarele răutăţilor dintr-o ţară sunt cârciumile şi luxul. (Nicolae Iorga)

În faţa minţii liniştite, întreg universul se predă. (Lao Tse)

În faţa naturii nu te crede nici mare, nici mic, meditează. (Victor Hugo)

În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)

În împăcarea cu sine însuşi se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Poetul italian Ugo Foscolo)

În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut şi trebuia să gândim cât de puţin, pentru că gândirea este cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha, deportat la Auschwitz-Birkenau în 1943, şi eliberat în 1945)

În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)

Încercarea, şi atunci când nu reuşeşte, e o şcoală. (George Coşbuc)

Încrederea nu se impune, ea se câştigă. (Scriitorul şi jurnalistul francez Piere Véron)

Înjurăturile sunt ca procesiunile cu icoane, care se întorc totdeauna la biserica de unde au pornit. (Arthur Schopenhauer)

Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, şi smerenie, despre care nici tu nici eu nu ştiu nimic, deci nu te pot învăţa, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie şi smerenie, poartă numele de recunoştinţă. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

Înţelept nu este acela care ştie multe, ci acela ale cărui cunoştinţe sunt folositoare. (Eschil)

Înţelepciune fără carte şi fapte, nu se poate, / Înţelepciune fără credinţă, nu e cu putinţă. (Poeta şi prozatoarea Valeria Mahok)

Înţelepciunea depăşeşte orice avere. (Sofocle)

Înţelepciunea este partea supremă a fericirii. (Sofocle)

Înţeleptul înfruntă soarta, prostul doar se plânge-ntruna. (Poetul georgian Shota Rustaveli)

Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept. (Thales)

Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)

Jurnalismul este o catapultă enormă pusă în mişcare de urile mărunte. (Honoré de Balzac)

Jurnalismul este popular, dar este popular, în special, ca ficţiune. Viaţa este o lume, şi viaţa văzută în ziare este alta. (Scriitorul şi filosoful englez G. K. Chesterton)

Jurnalismul îşi justifică propria existenţă prin marele principiu Darwinian al supravieţuirii celui mai vulgar. (Oscar Wilde)

Justiţia târzie este justiţie nulă. (William Gladstone, fost Prim-Ministru britanic)

La omul cinstit, ca şi la câinele tăcut, nu vocea e de temut, ci tăcerea. (Aristotel)

La tinereţe învăţăm; la maturitate înţelegem. (Scriitoarea cehoslovacă Ebner-Eschenbach)

Laşitate înseamnă nu numai să eviţi sau să fugi, tot laşitate e şi dacă nu-ţi pasă. (Octavian Paler)

Legile îi strivesc pe cei slabi şi îi cruţă pe cei puternici. (Juvenal)

Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)

Lepădarea de sine (vezi Sinele/ Lepădarea de sine    8.9,  9.7,  10.17)

Limba este cartea de nobleţe a unui neam. (Vasile Alecsandri)

Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură. (Terenţiu)

Linguşirea umflă, dar nu satură. (Lope de Vega)

Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legile care le uneşte. (Titu Maiorescu)

Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le priveşti dintr-o altă lumină. (Hannibal)

Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. (Scriitorul american Zig Ziglar)

Lucrurile omeneşti trebuie să le cunoşti pentru a le iubi. Pe cele divine trebuie să le iubeşti pentru a le cunoaşte. (Blaise Pascal)

Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înşelat de aparenţe, pentru că nu ştii niciodată cine este în faţa ta. Fereşte-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată. (La Fontaine)

Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecţia propriei feţe. (Romancierul englez William M. Thackeray)

Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă eşti fericit. (Constantin Noica)

Lumina imaterială a lui Dumnezeu  2.7

Lumina înşelăciunii şi lumina harului.  2.7

Lumina înşelăciunii, fierbinte şi nu prea strălucitoare.  2.7

Lumina harului, suprastrălucitoare şi răcoroasă2.7

Lumina minţii este dată, în primul rând, de inteligenţă. (Arhimandritul Sofronie Saharov   2.7)

Lumina propriei minţi  2.7

Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Avocatul Teodor Burnar)

Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi. (Emiliano Zapata, unul din conducătorii revoluţiei mexicane)

Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)

Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă. (La Fontaine)

Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa. (Miron Costin)

Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în faţa ochilor, pe care-l urmăresc şi pe care-l imită. Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

Matematica este regina ştiinţelor, iar aritmetica este regina matematicilor. (Matematicianul german Karl Friedrich Gauss)

Mândria (Sfântul Ioan Casian   11.8)

Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafaţa conştiinţei obişnuite, o voce mică şi liniştită ne spune “Ceva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru şi psiholog elveţian)

Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)

Mântuirea noastră trece prin curtea vecinului. (Părintele Mihai Hau)

Mecanismele vieţii sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relaţie cu toate mişcările universului. (Savantul francez Louis Pasteur)

Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea. (Savantul francez Louis Pasteur)

Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrităţii. (Mircea Eliade)

Mediocritatea este plaga civilizaţiei. (Romancierul şi eseistul englez John Fowles)

Mediocritatea poate vorbi, dar numai geniul observă. (Benjamin Disraeli, fost Prim-Ministru britanic)

Meditaţia este eliberarea de gândire şi o mişcare înspre extazul adevărului. Meditaţia este explozia înteligenţei. (Krishnamurti, filosof indian)

Mens sana in corpore sanoeste o maximă prostească. Corpul sănătos este produsul unei minţi sănătoase. (George Bernard Shaw)

Mi-e teamă de greci chiar şi atunci când fac cadouri. (Virgiliu)

Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi. (Albert Einstein)

Minciuna este dispreţuirea şi oarecum nimicirea propriei tale demnităţi umane.(Immanuel Kant)

Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)

Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. (Mihai Eminescu)

Moartea este capătul, nu însă scopul vieţii. (Michel de Montaigne)

Moartea este trecerea de la un mod de viaţă la alt mod de viaţă. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

Moartea prietenilor este începutul morţii tale. (Mihail Sadoveanu)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Mozart – geniul său excepţional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei. (Richard Wagner)

Mozart este Muzica. (Herbert von Karajan)

Multe lucruri are omul, / Dar virtutea cea mai mare / E să nu se ţie mândru / Cu virtuţile ce are. (George Coşbuc)

Mulţi se ruşinează de opinia publică, de conştiinţă mai puţini. (Plinius Junior)

Mulţi văd ceea ce pari a fi, puţini înţeleg ceea ce eşti. (Niccolò Machiavelli)

Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)

Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle, eseist, autor satiric şi istoric scoţian)

Muzica este o artă autonomă şi un mijloc de ordonare a timpului. (Igor Stravinski)

Naivitatea este slăbiciunea omului matur dar puterea copilului. (Eseistul englez Charles Lamb)

Nicio instituţie n–a fost pentru oameni o pacoste mai mare ca banii. (Sofocle)

Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare şi înainte de alegeri. (Otto von Bismarck)

Niciodată nu ştii ce e viaţa până când nu mori. (Charles Dickens)

Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să te rogi. (Predicatorul creştin luteran Richard Wurmbrand)

Niciodată un demagog nu poate fi un adevărat om de stat. (Nicolae Bălcescu)

Niciun grad înalt de inteligenţă sau imaginaţie, sau ambele laolaltă, nu alcătuiesc un geniu. Iubire, iubire, iubireacesta este sufletul unui geniu. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Nimeni nu ajunge la înţelepciune din întâmplare. (Seneca)

Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă aduce nicio altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)

Nimic nu este mai costisitor şi mai steril decât răzbunarea. (Winston Churchill)

Nimic nu te fereşte mai bine de plictiseală, care este flagelul vieţii omeneşti, decât bogăţia spirituală. (Arthur Schopenhauer)

Nobleţea este un monument al virtuţii, nemuritoare ca şi gloria. (Luc de Clapiers (Vauvenargues))

Noi şi biserica  (I. L. Caragiale   10.1)

Norocul este o altă denumire pentru tenacitatea voinţei. (Poetul şi eseistul american Ralph Waldo Emerson)

Norocul este un divident al sudorii. Cu cât transpiri mai mult, cu atât eşti mai norocos. (Antreprenorul american Kay Kroc)

Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)

Norocul şi ghinionul sunt buni vecini. (Proverb german)

Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe care alţii le ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur şi simplu îmi urmez instinctul. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am ce să învăţ de la el. (Galileo Galilei)

Nu beau. Dar nu din virtute, ci pentru că există o băutură care îmi place mai mult şi asta este apa. (Scriitorul argentinian Jorge Luis Borges)

Nu cunosc un mai puternic legământ între două suflete pe pământ – ca taina aceluiaşi păcat. (Octavian Goga)

Nu disper, consider fiecare încercare eşuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)

Nu dori nimic şi vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)

Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îţi dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

Nu este virtute pe care calomnia să nu ştie să o atingă. (William Shakespeare)

Nu este vorba de a avea suficient timp, ci despre a-ţi face suficient timp. (Autoarea australiană Rachael Bermingham)

Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultătile. (Autorul englez Samuel Johnson)

Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima ştiu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalţi. (Ana Blandiana)

Nu există moştenire mai preţioasă decât cinstea. (William Shakespeare)

Nu există semn mai bun al reuşitei decât ura şi invidia celorlalţi. (Gabriel Liiceanu)

Nu în timpuri, locuri sau împrejurări – ci în om stă succesul. (Prozatorul şi poetul irlandez James Joyce)

Nu începe o duşmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găseşte-ţi liniştea doar atunci când ai învins pe cel care e duşmanul din tine. (Kabus)

Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili. (Ernest Hemingway)

Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)

Nu ne răzbunaţi! (Testamentul lui Mircea Vulcănescu)

Nu piroanele L-au ţinut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Nu poţi omorî timpul fără a insulta eternitatea. (Charles Baudelaire)

Nu poţi vindeca trupul, fără să vindeci sufletul. (Socrate)

Nu remedia răul prin rău. (Herodot)

Nu spune puţine cuvinte în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine. (Pitagora)

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Actorul american Gary Sinise)

Nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homeri, dar toţi pot fi oameni buni. Prefer un om fără cunoştinţe literare, decât cunoştinţe literare fără om. (Petrarca)

Nu trebuie să lucrezi pentru a face bani, ci pentru a justifica viaţa. (Marc Chagall)

Nu trebuie să vă temeţi de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)

Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)

Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. (Nicolae Iorga)

Nu-ţi dori să pari cel mai bun, ci să fii cel mai bun. (Eschil)

Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George, fost Prim-Ministru britanic)

Numai cei ce ştiu să aibă răbdare sunt fericiţi cu adevărat. (Pablo Neruda)

Numai mândria doare, numai mândria chinuieşte; smerenia odihneşte, e totdeauna odihnitoare. (Părintele Teofil Pârâian)

Numai răbdarea cuminte ne va ajuta să cucerim o fericire veşnică. (Pablo Neruda)

Numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poţi să-l cunoşti şi într-o singură zi. (Sofocle)

O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)

O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Congresmenul american Herbert Harris)

O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)

O bucurie împărtăşită este o bucurie dublă, o durere împărtăşită este o jumătate de durere. (Dramaturgul francez Jacques Deval)

O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet. (Cicero)

O carte de succes de public este mormântul poleit al unui talent mediocru. (Eseistul american Logan Pearsall Smith)

O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

O iluzie care nu convinge e o minciună evidentă. (Jack London)

O linguriţă de isteţime face uneori cât un car de putere. (Liviu Rebreanu)

O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent, ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)

O mică doză regulată de lumesc poate acţiona asemenea unui vaccin care să ducă în cele din urmă la imunitate faţă de atracţiile lumeşti. (Părintele Serafim Rose)

O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti, filosof indian)

O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american)

O ţară de oi merită un guvern de lupi. (Jurnalistul american Edward R. Murrow)

O virtute care n-a fost testată nu e o virtute, e o ipoteză. (Sigmund Freud)

O voinţă puternică schimbă pe loc cea mai cumplită nenorocire într-o stare suportabilă. (Stendhal)

O, invidia! Rădăcina tuturor relelor si vierme care roade virtuţile. (Miguel de Cervantes)

Oamenii care citesc tabloide merită să fie minţiţi. (Actorul american Jerry Seinfeld)

Oamenii de geniu sunt meteori destinaţi să ardă pentru a-şi lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)

Oamenii deştepţi nu au nevoie de sfaturi. Cei proşti nu le ascultă. (Benjamin Franklin)

Oamenii furioşi nu sunt întotdeauna înţelepţi. (Romanciera engleză Jane Austen)

Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc şi nu se cunosc pentru că nu comunică. (Martin Luther King)

Oamenii sunt ca vinul: timpul îi acreşte pe cei răi, dar sporeşte calitatea celor buni. (Cicero)

Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. (Poetul şi filosoful italian Geacomo Leopardi)

Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiţi de profunzime. (Thomas Carlyle, eseist, autor satiric şi ist. scoţian)

Obstacolele nu mă pot strivi; fiecare obstacol produce o rezolvare riguroasă. (Leonardo da Vinci)

Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)

Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)

Omul are nevoie de dificultăţi; ele sunt necesare pentru sănătate. (Carl Gustav Jung, psihiatru şi psiholog elveţian)

Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporţi.(Marcus Aurelius)

Omul e lup pentru om. (Plaut)

Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister. (Thomas Mann)

Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)

Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul. (Autorul francez Eliphas Levi)

Omul este pentru om ceea ce  lupul nu e pentru lup. (Autorul croat Stipe Golac)

Omul este spirit. Ce este însă spiritul?  Spiritul este sinele. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Omul este totuşi cel mai bun calculator. (John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american)

Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său. (Scriitorul francez Alfred de Musset)

Omul îşi pierde inteligenţa la nervi. (Dalai Lama)

Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)

Omul superior este modest în cuvinte şi excelent în fapte. (Confucius)

Omul trebuie să-şi aleagă şi nu să-şi accepte destinul. (Scriitorul brazilian Paulo Coelho)

Omul: simbol al veşniciei închis în timp. (Thomas Carlyle, eseist, autor satiric şi istoric scoţian)

Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Fizicianul englez Stephen Hawking)

Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa. (Elie Wiesel)

Orgoliul este o fiară care trăieşte în peşteri şi în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în cracă şi pălăvrăgeşte în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)

Oricât de mult te-ar urî ceilalţi, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăşti deloc. (Richard Nixon, al 37-lea preşedinte american)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)

Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul. (Scriitorul brazilian Paulo Coelho)

Orice critică este un compliment şi un ajutor. (Autorul ceh Kurt Tepperwein)

Orice dar primit de la Dumnezeu se schimbă în rău, atunci când căutăm prin el, nu pe Dumnezeu, ci slava noastră. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Orice participare la activitatea politică e absolut inutilă. (Lev Tolstoi)

Orice soi de demagogie e pentru popor ca starea de dezagregare pentru un corp. (Mihai Eminescu)

Orice succes îţi oferă un bilet de acces către o problemă şi mai dificilă. (Henry Kissinger, fost Secretar de Stat american)

Oriunde este iubit Hristos, eu mă simt în mijlocul fraţilor mei. În Hristos, toţi sunt una şi vorbesc aceeaşi limbă. (Sunt cuvintele unui vestit hindus convertit la creştinism, în secolul trecut, pe numele său Sadhu Sundar Singh.)

Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)

Pasul dintre timp şi veşnicie este scurt, dar teribil. (Scott Adams, creatorul benzii desenate Dilbert)

Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)

Păcatele se plătesc în cer, greşelile, pe pământ. (Scriitorul italian Sandro Montalto)

Păcatul porneşte din inima omului. Provocarea vine din afară5.11

Păzeşte-mă, Doamne, de vrăjmăşia prietenilor. (Lope de Vega)

Până acum, pesimistul nu a câştigat nicio bătălie. (Dwight Eisenhower, al 34-lea preşedinte american)

Pe Cruce, s-au unit Dumnezeirea cu omenirea. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Pe povârnişul viciului aluneci uşor şi fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecţiunii, urci încet şi întâmpini multe şi mari greutăţi. (Medicul austriac Feuchtersleben)

Pentru a asigura o stare bună de sănătate mănâncă superficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine un interes în viaţă. (Autorul american William Londen)

Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările, decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi şi numai o singură limbă. (Plutarh, scriitor şi moralist grec)

Pentru a te elibera de trecut e nevoie să înveţi să ierţi. (Scriitoarea americană Louise L. Hay)

Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă. (Mihai Viteazul)

Pentru ce te strici de râs când eşti vinovat de atâtea păcate? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Pentru mulţi oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorocirii lor. (Esop)

Perseverenţa este cheia succesului. (Sir John Lubbock)

Picătura găureşte piatra nu prin forţă, ci prin tenacitatea picăturii. (Giordano Bruno)

Pictorul este un filosof, dar filosofia sa este pictura. (Pictorul italian Renato Guttuso)

Poate că cea mai mare lecţie a istoriei estenimeni n-a învăţat lecţiile istoriei. (Scriitorul englez Aldous Huxley)

Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului – caracterul. (Simion Mehedinţi)

Poete, moartea moare! Iar tu vei dăinui! (Iulia Haşdeu)

Poezia nu trebuie să strălucească, trebuie să lumineze. (Ana Blandiana)

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Poetul scoţian Robert Louis Stevenson)

Politica nu are principii. Are numai interese. (Octavian Paler)

Politicianul se gândeşte la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generaţii. (Otto von Bismarck)

Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, aleargă şi mai cumpără tunel. (Bancherul englez John Quinton)

Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru rulmenţii unei maşinării. (Thomas Alva Edison)

Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. (Mark Twain)

Poţi fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuţi nu. (Stefan Zweig)

Povara zilei de mâine, adăugată celei de azi, poate face să se clatine şi omul cel mai puternic. (Thomas Carlyle, eseist, autor satiric şi istoric scoţian)

Practică speranţa. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poţi obţine o permanentă stare de fericire. (Scritorul şi pastorul  american Norman Vincent Peale)

Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor. (Kepler)

Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu linguşiri. (Seneca)

Prefer un om care a păcătuit şi ştie că a păcătuit şi se pocăieşte decât un om care nu a păcătuit şi se crede că este drept. (Avva Sarmata)

Prin egoism şi tendinţa de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute şi luminarea harului, omul e Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)

Prin iertarea de sine şi a celorlalţi ne eliberăm de trecut, de regrete, de răni şi de acuzaţii. (Scriitoarea americană Louise L. Hay)

Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este, aşadar, cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)

Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică şi demonstrează. Profesorul perfect inspiră. (Teologul şi matematicianul englez William George Ward)

Progresul tehnologic este ca un topor în mâinile unui criminal patologic. (Albert Einstein)

Progresul umanităţii nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate şi adevăr.(Mihail Sadoveanu)

Punctul de sosire la atingerea unui ţel trebuie să fie punctul de pornire pentru altul. (Filosoful american John Dewey)

Pune Guvernul să conducă deşertul Sahara şi în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Economistul american Milton Friedman, laureat al Premiului Nobel în 1976)

Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

Răbdarea necazurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul  7.14)

Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu superior unui politician. (Charlie Chaplin)

Rău este că generozitatea poate fi şi o bună afacere. (Scriitorul italian Ugo Ojetti)

Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este demagogia. (Mihai Eminescu)

Răul făcut altuia să-l aştepţi şi tu la rândul tău. (Seneca)

Răul nu este să urăşti câţiva duşmani, ci să nu-l iubeşti suficient pe aproapele tău. (Anton Pavlovici Cehov)

Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău e silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsul e rău. (Bogdan Peticeicu Haşdeu)

Răzbunarea e o pată greu de şters de-a lungul vieţii. (Lope de Vega)

Răzbunarea este întotdeauna plăcerea unui suflet mic, slab şi fără vlagă. (Juvenal)

Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)

Răzbunându-te, te faci egalul adversarului; iertându-l, te arăţi superior. (Filosoful englez Francis Bacon)

Refuzul sincer e preferabil aprobării ipocrite. (Tudor Muşatescu)

Relaţia este oglinda în care ne vedem pe noi înşine aşa cum suntem. (Krishnamurti, filosof indian)

Religia este baza existenţei omeneşti. (Poetul şi criticul german Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel)

Religia este, ca să spunem aşa, adâncul liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât de înalte ar fi valurile. (Ludwig Wittgenstein, filosof austriac)

România a fost auzită, dar nu ascultată. (Otto von Bismarck)

Rugăciunea atinge slava ei cea mai înaltă atunci când adoră şi nu cere nimic. (Autorul englez Samuel Chadwick)

Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick, autorul cărţii “Cărarea rugăciunii”)

Rugăciunea este cântecul inimii. (Poetul şi filosoful libanez Khalil Gibran)

Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă. (Autorul american Neale Donald Walsch)

Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii. (Mahatma Gandhi)

Rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. (Petre Ţuţea)

Rugăciunea ta trebuie să circule în totul, ascunsă, puternică şi vie, precum sângele. (Vladimir Ghika)

Să fii bun şi blând la toate, după cum se poate. (Tudor Arghezi)

Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)

Să mă apere Dumnezeu de prieteni; de duşmani pot să mă apăr şi singur. (Voltaire)

Să nu spui că nu ai timp destul. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert Einstein. (Autorul american H. Jackson Brown Jr.)

Să nu pierzi niciodată starea de elev. (Radu Beligan)

Să nu vezi în duşmanul tău decât un prieten rătăcit. (Pitagora)

Să suferi în tăcere este unica lecţie care face să o învăţăm în această viaţă. (Vincent van Gogh)

Să ştii! Şi a trăi e o artă. (Henrik Ibsen)

Să trăim pe pământ pentru cer şi în timp pentru veşnicie. (Teologul Vladimir Orlov)

Să-ţi pese mai mult de conştiinţa ta decât de părerea altora. (Publilius Syrus)

Sărăcia nu-i răpeşte nimănui nobleţea, însă bogăţia da. (Boccaccio)

Scara care urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară. (Filosoful englez Francis Bacon)

Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului.(John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american)

Se pare aşadar că oamenii sunt mult mai predispuşi să se răzbune decât să facă o faptă bună. (Filosoful evreu olandez Baruch Spinoza)

Se pare că viaţa şi speranţa trebuie să înceteze împreună. (Scriitoarea engleză Anne Brontë)

Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci. (Scriitorul scoţian James Matthew Barrie)

Sfinţenia este împlinirea umanului. (Nichifor Crainic)

Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci. (Steve Jobs, cofondatorul firmei Apple Computer)

Slăbiciunea forţei este de a nu crede decât în forţă. (Paul Valery)

Smerenia este ascensorul vieţii duhovniceşti. [Un părinte apusean (nu-i ştim numele)]

Smerenia este iadul diavolilor. (Scriitorul elveţian Klaus Kenneth, autorul cărţii „Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului”)

Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Predicatorul englez Charles Spurgeon)

Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuţilor. (Samuel Smiles)

Structura spirituală a omului2.1

Succesul meu se datorează faptului că nu am avut niciodată un ceas în camera de lucru. (Thomas Alva Edison)

Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără să-ţi pierzi entuziasmul. (Winston Churchill)

Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile. (Poetul englez Robert Browning)

Suferinţa îl face mai puternic doar pe cel puternic, iar pe cel slab îl face şi mai slab. (Romancierul german Lion Feuchtwanger)

Suferinţa nu este un rău, este consecinţa şi aproape întotdeauna leacul răului. (Autorul francez Eliphas Levi)

Sufletele mari rabdă în tăcere. (Friedrich von Schiller)

Sufletul este oglinda unui univers indestructibil. (Filosoful şi matematicianul german Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Sufletul omului este nemuritor şi nepieritor. (Platon)

Sunt mândru că niciodată nu am inventat arme cu care să fie ucişi oameni. (Thomas Alva Edison)

Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. (Nicolae Iorga)

Superficialitatea e o boală naţională, de aceea nu progresăm. (George Călinescu)

Şansa bate de mai multe ori la uşă, dar de cele mai multe ori nu este nimeni acasă. (William Rogers, fost Secretar de Stat al Statelor Unite)

Şcoala va fi şcoală când omul va fi om şi statul va fi stat. (Mihai Eminescu)

Şi de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)

Şi optimistul, şi pesimistul contribuie la societate. Optimistul a inventat avionul, pesimistul a inventat paraşuta. (George Bernard Shaw)

Şovăiala nu e bună în nimic, ci doar în mânie. (Publilius Syrus, scriitor latin)

Ştiinţa este pentru cei care învaţă, poezia, pentru cei care ştiu. (Poetul francez Joseph Roux)

Ştiinţa puţină îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti. (Leonardo da Vinci)

Ştiinţa noastră este o picătură, ignoranţa noastră, o mare (William James, fiziolog, psiholog şi unul dintre cei mai vestiţi pedagogi de peste ocean)

Ştiinţa nu este doar compatibilă cu spiritualitatea; ea este sursa profundă a spiritualităţii. (Astronomul american Carl Sagan)

Tace cu adevărat doar cine ştie vorbi. (Jean-Paul Sartre)

Taina morţii (Părintele Savatie Baştovoi   11.13)

Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepţie ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)

Talentul este un subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală. (Gala Galaction)

Tatăl nostru (Corul Madrigal   12.18 )

Tăcerea e floarea sfioasă a minţii. (Heinrich Heine)

Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Jurnalistul francez Henri Lacordaire)

Tăcerea este arma esenţială a puterii. (Charles de Gaulle)

Tăcerea este profundă ca şi eternitatea; vorbirea este superficială ca şi timpul. (Thomas Carlyle, eseist, autor satiric şi istoric scoţian)

Tăcerea este marea artă a conversaţiei. (Filosoful şi eseistul englez William Hazlitt)

Tăcerea femeilor le aduce respect. (Sofocle)

Ticăloşia şi luxul se ţin de mână. (Mihail Sadoveanu)

Timpul este cel mai bun profesor. Din păcate, el îşi omoară toţi elevii. (Hector Berlioz)

Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile. (Platon)

Tinereţea nu are vârstă. (Pablo Picaso)

Toţi oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti. (Tudor Arghezi)

Toţi se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)

Trăieşte ca şi când ai muri mâine. Învaţă ca şi când ai trăi veşnic. (Mahatma Gandhi)

Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în exterior. (Autorul şi pastorul american John C. Maxwell)

Tu, doctore, nu te mulţumeşti cu suprafeţele, cauţi esenţele. (Goethe, în Faust, citat de părintele Constantin Galeriu)

Tu ştii să învingi, Hannibal, dar nu ştii să profiţi de ea. (Titus Livius)

Un dar micuţ de Crăciun pentru un sărman poate aduce veselie timp de un an. (Walter Scott)

Un gram de experienţă este mai valoros decât o tonă de teorie. (Filosoful american John Dewey)

Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunţă. (Richard Nixon, al 37-lea preşedinte american)

Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are niciun vis. (Henry Ford)

Un om tare, când este lovit, îşi sporeşte puterea. (Seneca)

Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat. (Immanuel Kant)

Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte şi imagini. Este conceput, se naşte, creşte şi moare de bătrâneţe într-o singură zi. (Jurnalistul american Jim Bishop)

Un ziar este un mecanism pentru a-l face pe ignorant şi mai ignorant şi pe nebun mai nebun. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Unica nobleţe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal, poet latin)

Ura este dragoste nereuşită. (Soren Kierkegaard, filosof şi teolog danez)

Ura este nebunia inimii. (Poetul englez George Byron)

Urăşte minciuna, iartă-i pe mincinoşi, dar fereşte-te de amândoi. (Pitagora)

Urâţi comunismul, dar iubiţi-i pe comunişti! (Părintele Nicolae Steinhardt)

Valoarea ta constă în ceea ce eşti şi nu în ceea ce ai. (Thomas Alva Edison)

Vârsta este înţelepciune, dacă ţi-ai trăit viaţa cum trebuie. (Cântăreaţa Miriam Makeba, cunoscută ca şi Mama Africa)

Viaţa e 90% cum ţi se dă şi 10% cum ţi-o faci. (Autorul cărţii Scrisori Caterinei, preotul ortodox american, Charlie W. Shedd)

Viaţa trăită în desfrâu este o ruşine, chiar dacă-i plăcută. (Menandru, poet dramatic grec)

(În fiecare plăcere e ascunsă câte o durere. (Sfântul Maxim Mărturisitorul))

(Hristos este unica ieşire din această lume; toate celelalte ieşiri – extazul sexual, utopiile politice, independenţa economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leşurile nenumăraţilor oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

Victoria vine după multe lupte şi nenumărate înfrângeri. (Autorul american Og Mandino)

Vinul şi femeile înşeală pe cei înţelepţi. (Ecclesiasticul 19.2)

Virtutea constă în a nu depăşi măsura cu nimic. (Socrate)

Virtutea este ştiinţă. (Socrate)

Viziunea lui Blaise Pascal („  …  Cum a ajuns însă matematicianul şi fizicianul Pascal la această concepţie? Răspunsul îl găsim în noaptea de 23 noiembrie 1654, când a avut „viziuneace i-a schimbat definitiv sensul existenţei.  …   Din acel moment, pe Pascal îl va interesa în mod esenţial creştinismul şi Dumnezeul creştin, nu Dumnezeul abstract al filozofilor.”  ….  „În urma unui accident suferit în 1654 pe podul de la Neuilly pe Sena, când caii, care trăgeau trăsura, au sărit şi trăsura a rămas agăţată de pod, dar mai ales în urma unei revelaţii de pe 23 noiembrie 1654 Pascal a hotărât să ia calea credinţei, vizitând mănăstirea jansenită de lângă Paris.”  Sursa citatelor: internet, biografia lui Blaise Pascal.)

Vocea interioară se va auzi doar dacă eşti tăcut. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

Voinţa poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)

Vorbeşte ca să te cunosc. (Socrate)

Vorbeşte ca şi cum va trebui să dai socoteală. (Platon)

Vrei să stii cine eşti? Nu întreba! Acţionează! Acţiunea te va delimita şi defini. (Romancierul polonez Witold Gombrowicz)

Wagner este puternic, foarte puternic, pune mâna pe artă şi o răsuceşte cum vrea el.(Modest Musorgski)

Ziariştii – oameni care gândesc toată viaţa la profesia pe care ar fi trebuit s-o înveţe. (Mark Twain)

Zic unii că nu e suflet, dar de ce mă doare? (Tudor Muşatescu)

 

 

* Pildele-cartilor-sfinte.com este o lucrare realizată pe parcursul a 16 ani de lucru. Toate datele adunate în acest răstimp au fost structurate în 8 fişiere: Structură fişier index tematic (1277 categorii şi subcategorii), Index tematic literele A-L (781 pagini), Index tematic literele M-Z (765 pagini), Catalog CD-uri, CD-uri 1-12, Index Autori (1261), Index Pilde (204) şi Realizatori (12).  Ulterior, la cele 8 fişiere s-a mai adăugat încă unul: selecţie-citate.doc (22 pagini), iar fişierul index autori a fost completat cu mai multe date.           Conţinutul fişierului Realizatori.doc:

 

PILDELE CĂRŢILOR SFINTE  / ŞCOALA RUGĂCIUNII   

 

SELECŢIUNI  DIN  EMISIUNILE  RELIGIOASE  TRANSMISE   DE POSTURILE  DE  RADIO

“ROMÂNIA  ACTUALITĂŢI”   ŞI  “ROMÂNIA CULTURAL”,  perioada  2002 – 2005

 

                                                                                COLECTIVUL  REDACŢIONAL

 

PĂRINTELE  VISARION  ALEXA                         REMUS  RĂDULESCU                              CLAUDIA  LIPAN

PĂRINTELE TUDOR PEIU                                     RADU  COMĂNESCU                               CRISTINA  ROGOBETE

PĂRINTELE  DUMITRU TITUS DUMITRICĂ                 CRISTIAN  CURTE                                    MARIANA  PETRE

MĂDĂLIN IACOB                                     MARIA  BURUIANĂ

Înregistrările  acestor emisiuni sunt cuprinse în 12 CD-uri, dar calitatea lor lasă foarte mult de dorit. O parte din învăţăturile de pe aceste CD-uri se regăsesc în fişierul index tematic pentru a fi mai uşor accesate. În acest fişier s-au mai adăugat şi alte învăţături, transmise de aceleaşi posturi de radio şi de postul de radio TRINITAS sau au fost luate din Noul şi Vechiul Testament, precum şi din alte surse, în special internet, de unde s-au luat aproape toate citatele celebre. Trimiterile la aceste CD-uri nu menţionează şi partea finală “.mp3”.