Mânia – Patimă, Minciuna – Patimă, Obrăznicia – Patimă, Orgoliul – Patimă, Osândirea – Patimă, Patimile, Pizma – Patimă, Plăcerea ca Patima – Patimă, Poftele – Patimă, Răutatea – Patimă, Răzbunarea – Patimă, Revolta – Patimă, Semeţia – Patimă, Slava deşartă – Patimă, Ticăloşia – Patimă, Trândăvia – Patimă, Trufia – Patimă, Ura – Patimă, Urâciunea – Patimă, Vanitatea – Patimă, Viciile – Patimă, Viclenia – Patimă

Patimile (Mânia – Viclenia)

Mânia  12.2 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul) Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este. (Ecclesiasticul 1.21) Mânia este unealtă foarte folositoare pentru a trezi sufletul din lâncezeală […]