Tatăl

Tatăl

Tatăl nostru  12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18 Tatăl nostru (Corul Madrigal)   12.18 Adu-ţi aminte de tatăl tău şi de mama ta, când şezi în mijlocul celor mari, ca nu cumva să uiţi de tine în faţa lor, ca să nu te porţi ca un prost, aşa încât să vrei să nu te fi […]