Harul

Harul

A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaș este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)  Această smerenie este cea care i-a făcut dumnezei după har. 5.14  Acest har este împărăția lui Dumnezeu. 2.8  Apoi Domnul S-a arătat iarăși lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe […]