Biserica

Biserica

Biserica calvină  10.1 Biserica catolică  7.2, 9.16, 10.1 Biserica depăşeşte pe toate celelalte şi nu este nimic asemenea sau egal cu ea. (Cuviosul Clement Alexandrinul) Biserica e ca o mamă care naşte fii. (Sfinţii Părinţi) Biserica e tinda raiului. (Sfinţii Părinţi) Biserica este antecamera Împărăţiei lui Dumnezeu. (Sfântul Nicolae Cabasila) Biserica este cerul pământean în […]