Acedia – Patimă, Aroganţa – Patimă, Asuprirea – Patimă, Bârfa – Patimă, Beţia – Patimă, Calomnia – Patimă, Cârtirea – Patimă, Clevetirea – Patimă, Defăimarea – Patimă, Desfătarea – Patimă, Desfrânarea, Dispreţul – Patimă, Duhul răutăţii – Patimă, Fărădelegea – Patimă, Făţărnicia – Patimă, Furia – Patimă, Ignoranţa – Patimă, Îngâmfarea – Patimă, Înjosirea – Patimă, Înşelăciunea – Patimă, Invidia – Patimă, Iubirea de argint – Patimă, Judecarea aproapelui – Patimă, Lăcomia – Patimă, Lăcomia pântecelui – Patimă, Laşitatea – Patimă, Lauda – Patimă, Lenea – Patimă, Linguşirea – Patimă, Mândria – Patimă, Patimile

Patimile (Acedia – Mândria)

Patimile Patimile  7.15, 8.20 Patimile nu-l pot birui pe acela care are frica de Dumnezeu.  6.5 Patimile nu ţin de suflet, chiar dacă ele se mişcă în el. (Sfântul Isaac Sirul) Patimile sufletului  11.5 Patimile sunt asupririle dracilor. (Sfinţii Părinţi) Patimile sunt bolile sufletului. (Cuviosul Clement Alexandrinul) A persevera în făţărnicie devine un pericol mortal.  […]

Mânia – Patimă, Minciuna – Patimă, Obrăznicia – Patimă, Orgoliul – Patimă, Osândirea – Patimă, Patimile, Pizma – Patimă, Plăcerea ca Patima – Patimă, Poftele – Patimă, Răutatea – Patimă, Răzbunarea – Patimă, Revolta – Patimă, Semeţia – Patimă, Slava deşartă – Patimă, Ticăloşia – Patimă, Trândăvia – Patimă, Trufia – Patimă, Ura – Patimă, Urâciunea – Patimă, Vanitatea – Patimă, Viciile – Patimă, Viclenia – Patimă

Patimile (Mânia – Viclenia)

Mânia  12.2 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde şi nimiceşte ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul) Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptăţire, că iuţimea mâniei lui cădere îi este. (Ecclesiasticul 1.21) Mânia este unealtă foarte folositoare pentru a trezi sufletul din lâncezeală […]