Vârtos

Vârtos

Căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoşată. (Marcu 6.52) Cei ce rabdă neagoniseala, necaz adevărat au cu trupul, dar odihnă cu sufletul. Căci precum hainele cele vârtoase, călcându-se şi cu sila făcându-se se spală, aşa şi sufletul cel tare, prin sărăcia cea de bună voie, mai mult se întăreşte. […]