Dascăl

Dascăl

Au aruncat și ei sorți pentru rândul la slujbă, mic cu mare, dascăl și ucenic deopotrivă. (Paralipomena 25.8)  Credința în Dumnezeu, care face atât cât e cu putință pe om asemenea cu Dumnezeu, ia pe Dumnezeu ca dascăl potrivit, singurul care poate face ca omul să semene cu Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)  De ce nu […]