Excepţia

Excepția

Arta nu ne învață nimic cu excepția sensului vieții. (Henry Miller)  Arta teatrului are nevoie de firi de structură excepțională. (Camil Petrescu)  Luptătorul de succes este omul obișnuit care deține concentrare excepțională. (Bruce Lee)  Mozart – geniul său excepțional îl situează mai presus de orice maestru în toate domeniile artei. (Richard Wagner)  Nimic nu este […]