A clinti

A clinti

Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. (Luca 6.48) Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în […]