Toleranţa

Toleranţa

Toleranţa este un alt cuvânt pentru indiferenţă. (W. Somerset Maugham) Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann) Toleranţa intoleranţei este laşitate. (Ayaan Hirsi Ali) Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi persecutarea altora. (John F. Kennedy) Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt […]