Oprirea

Oprirea

Oprirea atenţiei asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking) Adevărul este în marş şi nimic nu-l poate opri. (Emile Zola) Adevărul se opreşte la inteligenţă, frumuseţea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire) Atunci a zis Domnul către Moise: „Pogoară-te şi opreşte poporul, ca să nu năvălească spre Domnul, să vadă slava Lui, că vor […]