Ţepuşele

Ţepuşele

Despre prigoana din năuntrul omului, Cuviosul Clement Alexandrinul spunea: Această prigoană porneşte în fiecare om din sufletul lui, când sufletul îi este stricat de pofte fără de Dumnezeu, de tot felul de plăceri, de nădejdi deşarte, de visuri pline de stricăciune. Când sufletul doreşte tot mai mult, când este tulburat şi arde de dragoste sălbatică, […]