Pregătirea

Pregătirea

Adevărata rugăciune implică o pregătire. (Florence Scovel Shinn) Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eşec. (Benjamin Franklin) Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine. (Sfântul Marcu Ascetul) Cel care tace se pregăteşte să vorbească în viaţa de apoi. (Sfântul Isaac […]