Pecetea

Pecetea

Pe monahul cel din afară îl realizează mulţi, dar pe monahul cel dinlăuntru îl realizează puţini. 1.8 Adevărata cunoaştere poartă în ea pecetea dragostei. (Sfântul Maxim Mărturisitorul) Am văzut apoi, în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron, o carte scrisă înăuntru şi pe dos, pecetluită cu şapte peceţi. Şi am văzut un înger […]