Lipsa

Lipsa

 Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)  Ascultarea cultivă în noi și înfrângerea mâniei, și lipsa de păcat, și paza curăției trupești și sufletești. 9.15  Asemenea unei cetăți cu o spărtură și fără zid, așa este omul căruia îi lipsește stăpânirea de sine. (Solomon 25.28)  Auzind Iisus […]