Făgăduinţa

Făgăduința

 Când vezi vreun gând că-ți făgăduiește slava omenească, să știi sigur că-ți pregătește rușine. (Sfântul Marcu Ascetul)  Credința este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realități nevăzute, dar promise, făgăduite. Prin credință, proorocii au văzut mai dinainte și au binevestit taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prin credință, ei au […]