Măreţia

Măreţia

Măreţia Lui oare nu vă înfricoşează şi groaza Lui nu va cădea oare peste voi? (Iov 13.11) Măreţia omului este reală, atunci când el îşi cunoaşte limitele. Cel care rezistă tendinţelor de mărire, acela este corect situat în existenţă şi stăpân pe însuşirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în […]