Îndelung

Îndelung

 Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 4.13)  Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)  Ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniță, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi; în curăție, […]