Păsările

Păsările

Cine zboară ca norii şi ca porumbiţa spre sălaşul ei? (Isaia 60.8) Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. (Rabindranath Tagore) Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii […]