Crucea, Semnul crucii - Crucea

Crucea

Crucea Crucea este făcută din slăbiciunile şi înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea! Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepţi aşa cum eşti. (Teologul Paul Evdochimov) Crucea este poarta tainelor. (Sfântul Isaac Sirul) Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în […]