Despărţirea

Despărțirea

Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)  Cel ce a despărțit Marea Roșie în două; că în veac este mila Lui. (Psalmi […]