Jugul

Jugul

Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)  „Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi sfărâma jugul regelui Babilonului; peste doi ani voi întoarce în locul acesta toate vasele templului Domnului, pe […]