Public

Public

Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuşi. (Jean-François Marmontel) Dumnezeu este opinia mea publică. (Abraham Lincoln) Informaţia este sufletul tuturor afacerilor publice. (Daniel Defoe) Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc şi care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum ştiţi, conduce lumea. (Jean […]