Neamul

Neamul

Nădejdea  11.21 Acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.  2.19   (Matei 17.21) Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: „Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa: „Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am […]