Limita

A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)

 Când cineva depășește limitele legii este lacom. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)

 Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire  nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

 Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

 Cine nu judecă și nu condamnă lasă loc unor speranțe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)

 Cunoașterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranța trebuie să fie în mod necesar infinită. (Karl Popper)

 Eșecul ne învață umilința, ne confruntă cu propriile noastre limite și ne arată că nu suntem invincibili. (Hal Urban)

 Fantezia este mai importantă decât cunoașterea, căci cunoașterea are limite. (Albert Einstein)

 Ficțiunea este obligată să se limiteze la posibilități. Adevărul nu. (Mark Twain)

 Genialitatea poate avea limitele sale, dar prostia nu are acest handicap. (Elbert Hubbard)

 Indiferența este forma cea mai ușoară a intoleranței. (Karl Jaspers)

 Limita curajului? Nu există limită pentru curaj. (Gabriele d’Annunzio)

 Logica te va duce de la A la Z. Imaginația te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)

 Matematica nu cunoaște rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o țară. (David Hilbert)

 Măreția omului este reală, atunci când el își cunoaște limitele. Cel care rezistă tendințelor de mărire, acela este corect situat în existență și stăpân pe însușirile sale spirituale. Fericit este cel care nu se evaluează pe sine în săvârșirea faptelor sale bune, sau cel care nu se socotește pe sine a fi lucrat ceva demn de laudă. Aceasta este adevărata smerenie; orgoliul, în schimb, pretinde recunoașterea meritelor, a reușitelor, ca fiind proprii, fără a le atribui ajutorului dat de Dumnezeu. “Sunt smerit, dar vreau să se știe!”, sună un cuvânt care revendică dobândirea unei virtuți întotdeauna discrete, niciodată atinsă, atunci când proclami că o deții. (Blaise Pascal)

 Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită. (Petre Țuțea)

 Mințile mărginite au obiceiul să dea vina pe alții pentru propriile greșeli. (Honoré de Balzac)

 Natura este o stație de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbește tot timpul, doar să alegem postul. (George Washington Carver)

 Niciun om nu este îndeajuns de înțelept, nici îndeajuns de bun, ca să îi fie încredințată o putere nelimitată. (Charles Caleb Colton)

 Oprirea atenției asupra lucrurilor terestre ar limita spiritul uman. (Stephen Hawking)

 Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)

 Pocăința este starea de trecere de la iluzie la realitatea care contează pentru mântuire. Păcatul este întotdeauna o iluzie. Sfinții Părinți spun că atunci când demonii ne ispitesc, dau o strălucire deosebită lucrurilor și persoanelor, le amplifică o valoare pe care nu o au. “În păcat este o căutare infinită a lucrurilor finite”, cum spunea Maurice Rondel. Deci, pocăința însemnează revenire la un realism, se văd lucrurile trecătoare în dimensiunea lor de lucruri limitate și de aceea ne întoarcem spre cele ce nu sunt limitate, nu sunt trecătoare, spre valorile veșnice și astfel ajungem la bucurie. (Patriarhul Daniel)

 Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)

 Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienței și ultimul efort al geniului. (George Sand)

 Sinele divin este dincolo de orice limite. (Yoga Swami)

 Suferința are o limită: frica niciuna. (Francis Bacon)

 Viața nu are limite, cu excepția celor pe care ți le impui singur. (Les Brow)

 Vrei să stii cine ești? Nu întreba! Acționează! Acțiunea te va delimita și defini. (Witold Gombrowicz)