Lipsa

 Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

 Ascultarea cultivă în noi și înfrângerea mâniei, și lipsa de păcat, și paza curăției trupești și sufletești. 9.15

 Asemenea unei cetăți cu o spărtură și fără zid, așa este omul căruia îi lipsește stăpânirea de sine. (Solomon 25.28)

 Auzind Iisus i-a zis: Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. (Luca 18.22, 23)

 Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. (Psalmi 33.10)

 Ce e de crezut, să crezi! E o cerință adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înțelegere coerentă și unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înțelegeri, se nasc: angoasa și schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod și André Lwoff)

 Cei lipsiți de judecată nu știu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)

 Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; și cel care dă din punga sa, ține poruncile. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; și iarăși înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)

 Cel care se silește să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de șaptezeci de ori câte șapte, adică tot timpul vieții și în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă numărul șapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Cine dă la cel sărac nu duce lipsă; iar cine își acoperă ochii lui va fi mult blestemat. (Solomon 28.27)

 Cel ce muncește ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deșertăciuni este om lipsit de minte. (Solomon 12.11)

 Cine cutează, ai zis Tu, să bârfească planurile Mele, din lipsă de înțelepciune? Cu adevărat, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. (Iov 42.3)

 Dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dacă lipsește vrăjmașul, atunci lipsește desigur și cununa biruinței, căci nu poate fi vorba de biruință dacă nu este și cineva învins. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 De este cineva din voi lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu. 4.4

 De la cel în lipsă nu-ți întoarce ochiul și nu da loc omului să te blesteme. (Ecclesiasticul 4.5)

 Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. (Psalmi 22.1)

 Drumul spre pierzanie a fost întotdeauna însoțit de lipsa unui ideal. (Proverb englezesc)

 Frica apare din lipsa de credintă. 11.9

 Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer; și apoi, luând crucea, vino și urmează Mie. (Marcu 10.21)

 Ignoranța nu înseamnă lipsă de inteligență; înseamnă lipsă de cunoștințe. (Dave Ramsey)

 Imoralitatea nu poate fi decât o consecință a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

 Indiferența este cea mai puternică armă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea și ura nu au nicio șansă împotriva ei. (Juan Vinge)

 Indiferența este esența lipsei de comunicare. (Emil Hossu)

 Inima celui înțelept este la dreapta lui, iar inima celui nebun la stânga. La fel celui nebun când merge pe drum îi lipsește dreapta pricepere, iar toată lumea zice: „E nebun!” (Ecclesiastul 10.2, 3)

 În esență, frica este lipsa credinței în Dumnezeu. (Herbert Harris)

 În lipsa ietării, lasă să vină uitarea. (Alfred de Musset)

 În osteneală și în trudă, în privegheri adeseori, în foame și în sete, în posturi de multe ori, în frig și în lipsă de haine. (II Corinteni 11.27)

 Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit și le-a lipsit de ostenelile lor. (Ecclesiasticul 28.16)

 Lipsa de cumpătare este un defect. (Leon Bloy)

 Lipsa de răutate. 1.10, 10.3

 Lipsa mustrărilor de conștiință, în tot ce facem, e semnul unei inimi învârtoșate, al unui obicei al omului de a se îndreptăți pe sine însuși, și de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu. 9.14

 Mai degrabă să întâlnești o ursoaică lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. (Solomon 17.12)

 Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. (Psalmi 11.1)

 Mintea lipsită de ocupație este rugina sufletului. (Samuel Smiles)

 Moartea este distanța care ne lipsește pentru a-L atinge pe Dumnezeu. 11.13

 Nepătimirea aduce cu sine lipsa de tulburare a inimii omului. 12.5

 Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile Lui. (Psalmi 77.34-36)

 Oamenii care sunt lipsiți de patimi ating adevărul. (Pitagoreanul Filon, autorul cărții “Despre Moise”)

 Oare, până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? (Psalmi 76.8)

 Obiectele strălucitoare sunt pe placul ochilor lipsiți de profunzime. (Thomas Carlyle)

 Orice osteneală duce la îndestulare, iar cuvintele fără rost la lipsă. (Solomon 14.23)

 Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuință. (Solomon 10.13)

 Pe robul înțelept să-l iubești; să nu-l lipsești pe el de libertate. (Ecclesiasticul 7.22)

 Pentru a cunoaște problema diavolului, trebuie mers mai adânc, la problema răului. Acesta nu-și are originea în diavol, ci într-o lipsă a binelui. 9.11

 Pentru mort plângi, că-i lipsește lumina, și pentru cel nebun plângi, că-i lipsește mintea(Ecclesiasticul 22.9)

 Postul este doctorul sufletelor noastre, îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuși și-l învață să-și amintească de toate lipsurile vieții sale. (Sfântul Simeon Noul Teolog)

 Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligență. (Oxenstierna)

 Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)

 Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. (Arthur Schopenhauer)

 Răul este lipsa binelui, așa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Să fi fost oare niște nebuni toți cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credința și dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea și urmăm ei? (Origen)

 Să nu căutăm false argumente pentru lipsurile noastre. (Sfinții Părinți)

 Să nu cumva să mijlociți și să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsați-mă să fiu  măcinat de dinții fiarelor, ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. (Din Epistola către Romani a Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, ucenicul Sfinților Ioan Evanghelistul și Policarp al Smirnei. A scris 7 epistole, ce ne-au rămas de la el ca un testament al sfântului episcop și mucenic. A adus la Hristos pe Teofana și Drosida, soția și fiica împăratului Traian. Amândouă au fost martirizate la porunca împăratului. În calendarul creștin-ortodox sunt prăznuite pe 16 decembrie, respectiv 22 martie.)

 Singurul lucru care poate înfrânge lipsa de noroc este muncă asiduă. (Harry Golden)

 Sunteți orbiți de aurul din casele celor bogați? Vedeți ceea ce au, dar nu vedeți și ceea ce le lipsește. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Și a mai zis Abimelec către Avraam: „Ce ai socotit tu, de ai făcut una ca asta?” Răspuns-a Avraam: „Am socotit că prin ținutul acesta lipsește frica de Dumnezeu și voi fi omorât din pricina femeii mele. Cu adevărat ea mi-e soră după tată, dar nu știu după mamă, iar acum mi-e soție. (Facerea 20.10-12)

 Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. (Luca 15.14)

 Și n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului. (Ieșirea 13.22)

 Și poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: „Dă-ne apă să bem!” Iar Moise le-a zis: „De ce mă bănuiți și de ce ispitiți pe Domnul?” Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise și zicea: „Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noștri și turmele noastre?” Iar Moise a strigat către Domnul și a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Căci puțin lipsește ca să mă ucidă cu pietre„. (Ieșirea 17.2-4)

 Temerii de Domnul nimic nu-i lipsește și cu ea nu mai trebuie alt ajutor. (Ecclesiasticul 40.29)

 Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. (Psalmi 33.9)

 Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupția – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)

 Tolerața nu implică lipsa de dedicare a cuiva față de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea și persecutarea altora. (John F. Kennedy)

 Un om de spirit ar fi adeseori foarte încurcat lipsit de tovărășia proștilor. (La Rochefoucauld)

 Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită și lipsesc de dreptate pe cel drept! (Isaia 5.23)

 Virtutea este perfecțiunea stării umane, iar nu absența defectelor. (Antoine de Saint-Exupéry )

 Zis-a Domnul: „De se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de drepți, voi cruța pentru ei toată cetatea și tot locul acela„. Și răspunzând Avraam, a zis: „Iată, cutez să vorbesc Stăpânului meu, eu, care sunt pulbere și cenușă! Poate că lipsesc cinci din cincizeci de drepți; poate să fie numai patruzeci și cinci; pentru lipsa a cinci pierde-vei, oare, toată cetatea?” Zis-a Domnul: „Nu o voi pierde de voi găsi acolo patruzeci și cinci de drepți„. (Facerea 18.26-28)

 Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet. (Psalmi 9.6)

 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. (Matei 19.20-22)