Inima

A observa liniștea și a respira profund și calm este cel mai ușor mod de a-ți deschide inima. (Paul Ferrini)

 A-L păstra pe Hristos în inimă este chiar viața. 7.7

 Adesea, sub haine zdrențuite se ascunde o inimă de aur. (Cicero)

 Adevărata noblețe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)

 Adevărul nu-l pătrundem numai cu rațiunea, ci și cu inima. (Blaise Pascal)

 Adevărul se oprește la inteligență, frumusețea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-și cunoaște inima. (Mitropolitul George Khodr, citat de teologul Olivier Clément)

 Blândețea firii și umilința inimii să-l caracterizeze pe preot. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Ca să porți coroana de om trebuie să ai trei etaje: minte, obraz și inimă. (Liubița Raichici)

 Caută fericirea în propria-ți inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află într-însul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)

 Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.9, 10)

 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

 Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pizmaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)

 Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)

 Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)

 Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cel ce vrea să facă ceva și nu poate, e socotit de către cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, ca și când ar fi făcut. Iar aceasta trebuie să o înțelegem atât cu privire la cele bune, cât și la cele rele. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înțelept va cunoaște timpul și judecata. (Ecclesiastul 8.5)

 Coborârea (adâncirea) minții în inimă. 1.9

 Compasiunea înseamnă să iubești cu inima lui Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)

 Credința este jertfa de iubire pe altarul inimii. (Sfinții Părinți)

 Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur și simplu, varsă-ți inima ta în fața Lui. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Cuptorul încearcă oțelul călit; tot așa și vinul, inimile trufașilor, care stau gata să se încaiere. (Ecclesiasticul 31.30)

 Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! (Romani 12.7, 8)

 Dacă dorești să te rogi, nu-ți alipi inima de nimic, ca să moștenești totul. (Evagrie Ponticul)

 Dacă nebunia se pripășește în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el. (Solomon 22.15)

 Dacă nu îi lași speranțe, inima se poate frânge. (Thomas Fuller)

 Dar Domnul a zis către Samuel: „Nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul; căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă„. (I Regi 16.7)

 De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis Isaia: „Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și Eu să-i vindec” Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui și a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)

 De asemenea și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinți. (Romani 8.26, 27)

 De ai inimă trează, poți să te mântuiești. (Avva Pambo)

 Din toată inima cinstește pe tatăl tău și nu uita niciodată durerile mamei tale. (Eclesiasticul 7.28)

 Dispoziția inimii dă valoare darului. Ea singură dă prețul celor oferite. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Dobândește pacea în inima ta și mii de oameni din jurul tău se vor mântui. (Sfântul Serafim de Sarov)

 Dumnezeu se odihnește în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavol. (Sfântul Ioan Scărarul)

 E mai grav să nu ai ce oferi cu inima și mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)

 Elocința este lumina ce face să strălucească inteligența. (Cicero)

 Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)

 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. (Matei 5.28)

 Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)

 Făcut-a tărie cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor. (Luca 1.51)

 Femeia este inima familiei. (Maica Tereza)

 Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 11.18

 Fii curat cu inima și bogat cu duhul. (Din Epistola lui Barnaba)

 Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se știe vinovată și mustrată ea de sine însăși; ea își vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ți vine de la dreapta judecată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

 Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna? (Psalmi 4.2)

 Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul și ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata și preaînalta Lui Față, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa și întunecata noastră minte înflorește la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoștința cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)

 Ia aminte de tine însuți ca nu cumva un cuvânt ascuns în inima ta să se prefacă în păcat! (Sfântul Vasile cel Mare)

 Iadul și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)

 Iar ținta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun și din credință nefățarnică, de la care unii rătăcind s-au întors spre deșartă vorbire, (I Timotei 1.5, 6)

 Inima 3.1, 3.3, 3.5, 4.5, 4.7, 4.10, 4.14, 7.3, 8.9

Inima are taine pe care nicio rațiune nu le poate pătrunde. (Guy de Maupassant)

Inima bună 3.3

Inima celui ce luptă este o arenă, în care se războiesc gândurile rele cu cele bune. 4.7

Inima celui înțelept va cugeta la pildele celor înțelepți, și o ureche ascultătoare este dorința celui înțelept. (Ecclesiasticul 3.28)

Inima înțeleaptă caută știința, iar gura celor nebuni se simte mulțumită cu nebunia. (Solomon 15.14)

Inima oamenilor nu este decât un câmp de bătălie în  care se luptă Dumnezeu cu diavolul. (Dostoievski)

Inima rea 3.3

Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3

Inima și mintea 2.1, 2.3

Inima spirituală, centrul ființial al omului. 2.1

Inima spirituală, centrul în care converg toate puterile sufletului. 3.1

Inima, centrul tuturor puterilor sufletești. 2.3

 Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de puțin preț. (Solomon 10.20)

 Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaș, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui. (Ecclesiasticul 3.27)

 Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea, că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea. (Ecclesiasticul 30.23, 24)

 Înaintea prăbușirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilința. (Solomon 18.12)

 Întoarceți-vă cu mintea și inima voastră spre cer și nu veți fi prinși de diavol. Pasărea, cu cât zboară mai sus, cu atât este mai ferită de primejdii. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

 Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. (Matei 22.36-39)

 Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. (Psalmi 50.18)

 La urmă, pe când cei unsprezece ședeau la masă, li S-a arătat și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. (Marcu 16.14)

 Limba dulce este pom al vieții, iar limba vicleană zdrobește inima. (Solomon 15.4)

 Liniștea este esența inimii. (Paul Ferrini)

 Liniștește-ți inima mânioasă și înfuriată, silește-ți mânia să asculte de rațiune, ca și calul de frâu. 12.2

 Lipsa mustrărilor de conștiință în tot ce facem e semnul unei inimi învârtoșate, al unui obicei al omului de a se îndreptăți pe sine însuși și de a-l critica pe aproapele sau pe Dumnezeu. 9.14

 Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Mai bun este necazul decât râsul, căci întristarea feței este bună pentru inimă. (Ecclesiastul 7.3)

 Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că m-a învrednicit de un asemenea har. (Sfânta Muceniță Teodosia fecioara, torturată și apoi aruncată în mare, la anul 308)

 Mâinile la muncă, mintea și inima la Dumnezeu. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

 Mânia care lucrează într-un suflet fără discernământ, e asemenea unei flăcări, care sub suflarea unui vânt puternic arde și nimicește ogorul inimii. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Mila și adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. (Solomon 3.3, 4)

 Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)

 Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)

 Nepătimirea aduce cu sine lipsa de tulburare a inimii omului. 12.5

 Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)

 Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)

 Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

 Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrni)

 Nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară? Iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. (Matei 15.17, 18)

 Nu-ți lega inima ta de casă, în vremea pelerinajului tău pământesc. Niciun om chibzuit nu-și zidește casă trainică în timpul când este călător. (Avva Feren)

 Numai cu inima vedem cu adevărat. (Antoine de Saint-Exupéry)

 Numesc merit îmbinarea unui talent adevărat cu o inimă bună. (Jose Cadalso)

 O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deștept știe s-o scoată. (Solomon 20.5)

 O inimă fără patimă este viața trupului, pe când pornirea pătimașă este ca un cariu în oase. (Solomon 14.30)

 O inimă iubitoare este cea mai adevărată înțelepciune. (Charles Dickens)

 O inimă veselă înseninează fața, iar când inima e tristă și duhul e fără de curaj. (Solomon 15.13)

 Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Omul înțelept își ascunde știința, pe când inima celor nebuni propovăduiește nebunia. (Solomon 12.23)

 Orice creștin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristețea răstignirii, dar și pentru speranța și bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)

 O, Doamne, de-am avea noi inima psalmistului și mintea lui Kepler, ca să Te contemplăm pe Tine! (Albert Einstein)

 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. (Ioan 14.27)

 Păcatul Îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în inimile noastre. (Sfântul Atanasie cel Mare)

 Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios si să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

 Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. (Solomon 4.23)

 Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima artei sale. (Constantin Brâncuși)

 „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Și zadarnic Mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor”. (Matei 15.8, 9)

 Postul trebuie ținut în chip deosebit numai pentru Dumnezeu, spre umilința inimii și curățirea de păcate. (Sfântul Ioan Casian)

 Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri trupești, lumina cea prin duhul se sălășluiește ca o rază spirituală în cele din înăuntru și ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Puritatea inimii este cea mai importantă. Restul este muncă. Întregul univers este angrenat în lucrarea de adorare a lui Dumnezeu. (Yoga Swami, unul dintre cei mai mari yoghini şi înţelepţi ai vremurilor noastre)

 Puritatea inimii înseamnă să-ți dorești un singur lucru. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Răzbunarea înfăptuită va sfâșia adesea inima și va tortura conștiința. (Arthur Schopenhauer)

 Recunoștința este memoria inimii. (Honoré de Balzac)

 Roagă pe Dumnezeu să deschidă ochii inimii tale, și vei vedea folosul rugăciunii tale și al citirii. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Rugăciunea care nu pornește din inimă se împrăștie înainte de-a ajunge la cer. Ea nu slăvește, ci insultă pe Acela Căruia se adresează. (Henri Lacordaire)

 Rugăciunea este cântecul inimii. (Khalil Gibran)

 Să aveți către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă și către voi minte de judecător. (Părintele Ilie Cleopa)

 Să nu asculți de inima ta până ce n-ai scos toate patimile din ea. (Sfântul Marcul Ascetul)

 Să nu te înalți întru inima ta pentru că înțelegi cele zise în Scripturi, ca să nu cazi cu mintea în duhul hulirii. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Scopul postului – ușurarea inimii, ca să se poată deschide către realitățile spirituale. 10.12

 Semnul sfințeniei este inima compătimitoare. (Sfântul Isaac Sirul)

 Suportă-ți cu inimă bună necazul; atunci vei vedea singur pentru ce ți-a fost trimis. (Mitropolitul Filaret)

 Supunem trupul la chinul înfrânării, ca să putem ajunge prin acest post la curăția inimii. (Sfântul Ioan Casian)

 Și El le-a zis: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. (Luca 16.15)

 Și mi-am silit inima ca să pătrund înțelepciunea și știința, nebunia și prostia, dar am înțeles că și aceasta este vânare de vânt, că unde este multă înțelepciune este și multă amărăciune, și cel ce își înmulțește știința își sporește suferința. (Ecclesiastul 1.17, 18)

 Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)

 Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)

 Tinerețea are o inimă caldă, o nevoie de entuziasm pe care cea mai ușoară atingere o trezește. (Alphonse Daudet)

 Trăiește ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

 Trebuie să renunți la ceva, ca să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinții Părinți)

 Tristețea se vindecă prin meditația inimii curate. 11.15

 Trufia este lepădarea de Dumnezeu, este o născocire drăcească. Începutul trufiei este rădăcina slavei deșarte. Mijlocul e defăimarea aproapelui, trâmbițarea nerușinată a propriilor osteneli, lauda de sine în inimă și urârea mustrării. Sfârșitul este lepădarea ajutorului dumnezeiesc și nădăjduirea în propria strădanie. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Un cap bun și o inimă bună sunt întotdeauna o formidabilă combinație. (Nelson Mandela)

 Unde-ți este comoara, acolo-ți este si inima. 1.4

 Ura este nebunia inimii. (George Byron)

 Urechea este bulevardul către inimă. (Voltaire)

 Ușa către Prezența Divină se deschide prin inima ta. (Paul Ferrini)

 Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. (Matei 11.28-30)

 Zis-a Avva Pimen: Învață-ți gura să vorbească cele ale inimii!