Drumul

 Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului. (Elvis Presley)

 Arta de a trăi presupune o combinație subtilă între a ține și a da drumul. (Havelock Ellis)

 Ca să reușești, găsește-ți un drum și ține-te de el. (Andrew Carnegie)

 Când se află în dubiu, omul bun urmărește drumul indicat de intuiție. (Kalidasa)

 Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti și lumina va străluci pe toate drumurile tale, fiindcă Dumnezeu smerește pe mândri și mândria, și mântuiește pe acela care-și pleacă ochii în pământ. (Iov 22.28, 29)

 Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)

 Da, avem mulți savanți și oameni de știință, dar atât de ignoranți în realitățile divine; avem o mulțime de filosofi, dar atât de puțini oameni ai lui Dumnezeu, pentru care Hristos este totul și care pot să arate semenilor, drumul drept spre mântuire. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

 De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieții. (Facerea 3.23, 24)

Drumul de la orbire la vedere trece prin moarte. 11.13

Drumul spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. (Sfinții Părinți)

Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort și timp. (Dalai Lama)

 E bine să parcurgem propriul drum și să ne mândrim ce el. (Lauren Bacall)

 Eșecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes. (C. S. Lewis)

 Etapele drumului către Dumnezeu: renunțarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5

 Există un drum al ochiului către inimă care nu trece prin intelect. (G. K. Chesterton)

 Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

 Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

 Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. (Luca 8.12)

 Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. (Luca 8.5)

 În geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. (Euclid)

 Între mândrie sau vanitate, pe de o parte, și smerenie, despre care nici tu nici eu nu știu nimic, deci nu te pot învăța, se află un adăpost la jumătatea drumului. Acest loc, situat la jumătatea drumului dintre mândrie și smerenie, poartă numele de recunoștință. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra)

 Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos. (Solomon 15.24)

 Înțeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică. (Ralph Waldo Emerson)

 Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)

 Nu apuca pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi. (Solomon 4.14)

 Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ți cadă povară, căci el nu face decât după capul său, și nebunia lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)

 O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George Matthew Adams)

 O, de-ar fi îngăduit omului să stea de vorbă cu Dumnezeu, cum stă de vorbă un om cu prietenul său! Căci acești puțini ani se vor scurge și voi apuca pe un drum de pe care nu mă voi mai întoarce. (Iov 16.21, 22)

 Strategia fără tactică este cel mai lung drum spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul de dinaintea înfrângerii. (Lao Tse)

 Și a zis către ei: Să nu luați nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să nu aveți câte două haine. (Luca 9.3)

 Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi: într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. (Psalmi 72.16-18)

 Trebuie să nu pierdem din vedere nicio clipă țelurile și principiile esențiale și să știm unde suntem și unde vrem să ajungem. Astfel ne vom menține pe drumul cel bun al pozitivității. (Colin Turner)

 Un om care rătăcește de pe drumul înțelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morți. (Solomon 21.16)