Duhovnicul

Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3

 Ascultarea de duhovnic 5.1, 5.3

 Avem Stăpân blând și iubitor de oameni și nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să ne abținem de la mâncăruri și să postim așa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncați, ci ca să ne desprindem de lucrurile cele lumești și să folosim tot răgazul cu cele duhovnicești. Căci dacă ne-am rândui viața noastră cu mintea trează, dacă am întrebuința tot răgazul vieții noastre cu cele duhovnicești și am mânca atâta doar să fim în nevoie numai și am cheltui viața noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. Dar pentru că firea omenească este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Blândețea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieții. Prin ea se întărește răbdarea, care este ușa înțelepciunii duhovnicești. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Cel ce e smerit în cugetul său și împlinește o lucrare duhovnicească, când citește dumnezeieștile Scripturi pe toate le aduce în legătură cu sine și nu cu altul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cine tuturor viselor și tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Dar pentru că firea omenească este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Deci să-ți mărturisești păcatele, nici adăugând, nici scăzând, nici spunând jumătate din păcatele tale la un duhovnic și jumătate la altul, cum fac oarecare vicleni, nici arătându-te cu oarecare cuvinte meșteșugite ca să-ți împuținezi rușinea, căci să știi că nu numai se va face urâtă mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă și păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine iarăși, după puțină vreme. (Sfântul Nicodim Aghioritul)

Duh este Dumnezeu 7.5

Duhovnicul îi pregătește pe fiii săi spirituali pentru întâlnirea cu Domnul Hristos Euharistic, și-i pregătește, determinându-i la o sinceră și eficientă pocăință. (Părintele Andrei Scrima)

Duhovnicul, colaboratorul lui Dumnezeu. 7.8

Duhovnicul, Hristos nevăzut la mărturia lui sufletească. 11.20

 Focul duhovnicesc. 10.5

 Începutul înțelepciunii duhovnicești este frica de Domnul. 4.4

 Înțelepciunea duhovnicească 4.4

 Lăcomia duhovnicească. 2.9

 Lemnul duhovnicesc este rugăciunea. 10.5

 Mintea robită se curăță desăvârșit prin cugetarea duhovnicească. (Casiodor, scriitor bisericesc)

 Omul mândru nu atrage pe nimeni. Și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie. (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

 Părintele duhovnicesc este medierea pe care Dumnezeu o alege și ne-o dăruiește, pentru a ne face să cunoaștem voința Sa. 9.22

 Părintele duhovnic este un antrenor al sufletelor. (Sfinții Părinți)

 Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ți-l dăruiește pentru sfințenia ta. 9.2

 Pentru a ajunge la Dumnezeu, omul are nevoie de un îndrumător, de un părinte duhovnicesc. 7.8

 Precum sufletul e mai important decât trupul, așa și părinții duhovnicești sunt mai importanți decât părinții trupești. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Relația dintre ucenic și duhovnic. 9.22

 Rolul duhovnicului. 11.20

 Rolul părintelui duhovnicesc. 3.1

 Rugăciunea curată, maica tuturor bunătăților duhovnicești. 1.6

 Rugăciunea, răsuflarea omului duhovnicesc. 4.3

 Secretul vieții duhovnicești este să faci toate la timpul lor și după măsurile cuvenite. (Evagrie Ponticul)

 Sfatul (canonul) duhovnicului, medicamentul prin care ne tămăduim trupul și sufletul. 11.20

 Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu! Dacă în pântecele Fecioarei Maria ar fi fost numai un om, iar nu Fiul lui Dumnezeu, atunci cum ar fi putut fi vindecate, începând de pe vremea lui Hristos și până în zilele noastre, atâtea feluri de boli trupești și duhovnicești? (Origen)

 Strategia duhovnicească. 8.11

 Un duhovnic adevărat nu merge niciodată în fața ucenicilor săi, ci în spatele lor. (Starețul Emilian de la mânăstirea athonită Simonospetra)

 Urcușul duhovnicesc 4.2

 Urcușul duhovnicesc: mântuirea, desăvârșirea, îndumnezeirea. 10.19

 Viața duhovnicească 12.10, 4.2, 4.3, 5.7

 Viața duhovnicească cere un anumit echilibru, o dreaptă măsură. 6.17

 Virtutea, contemplarea duhovnicească, rugăciunea curată. 6.16

 Zgura duhovnicească. 2.12