Decât

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 A ști să taci, e o virtute mai mare decât a ști să vorbești. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 A știut să se umilească decât să spună adevărul. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului, despre Iosif cel Tânăr, când a fost condamnat la închisoare)

 A te îngriji de aranjatul părului și de haine mai mult decât este necesar, este sau o faptă de om necugetat sau o faptă de om ticălos. (Diogene din Sinope, citat de Sfântul Vasile cel Mare)

 A trăi fără Dumnezeu, nu este altceva decât o moarte mult mai reală decât cea biologică. 7.7

 A-ți aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. 6.5

 Acela care nu practică virtutea decât în speranța de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu. (Napoleon Bonaparte)

 Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

 Acest fel de demon nu iese afară decât cu post si rugăciune. 2.8 (Matei 17.21)

 Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudența. (Vauvenargues)

 Adevărata ambiție constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnități. (Doamna de Lambert)

 Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți decât să nedreptățim noi pe nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

 Adevărul e mai ciudat decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă sens. (Leo Rosten)

 Adevărul spus cu intenția de a răni e mai rău decât orice minciună. (William Blake)

 Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)

 Alexandru Macedon a avut trei dorințe înainte de moarte: Să fie purtat spre mormânt de către medicii eminenți ai vremii sale, pentru a arăta cât de neputincioși suntem în fața morții. A doua dorință era să arunce bani și pietre scumpe pe marginea ultimului său drum, semn că tot ceea ce agonisim rămâne pe pământ. Iar ultima dorință, probabil se știe mai bine decât celelalte, a fost ca mâinile sale să atârne în afara sicriului, pentru că murim cum ne-am născut.

 Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)

 Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. În fiecare biserică îngerii înscriu pe cei care postesc. Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Am observat că tot timpul îndurarea aduce rezultate mai bune decât justiția strictă. (Abraham Lincoln)

 Am prețuit înțelepciunea mai mult decât sănătatea și frumusețea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.10)

 Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani; iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere; că trece viața noastră și ne vom duce. (Psalmi 89.10-12)

 Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Ascultarea, mai presus decât postul și rugăciunea. 2.14

 Bolile sufletului sunt mult mai periculoase și mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)

 Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Hașdeu)

 Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)

 Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Și a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, așa și smerita-cugetare este mai mare decât toate faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăși adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac. Pentru aceea și Domnul mai întâi de toți fericește pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)

 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

 Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; și harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. (I Corinteni 15.9, 10)

 Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. (Matei 5.20)

 Călugărul îmbunătățit se vede pe sine “mai prejos decât toată zidirea” (Avva Pimen)

 Când cineva ne dovedește recunoștința el ne dăruiește mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)

 Când nu poți ocoli primejdia, nu-ți rămâne decât s-o înfrunți curajos. (Friedrich Ruckert)

 Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Când vei lucra pământul, acesta nu-și va mai da roadele sale ție; zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ”. Și a zis Cain către Domnul Dumnezeu: „Pedeapsa mea este mai mare decât aș putea-o purta. De mă izgonești acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața Ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ, și oricine mă va întâlni, mă va ucide”. (Facerea 4.12-14)

 Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)

 Ceea ce știți voi, știu și eu și nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște născocitori ai minciunii, sunteți cu toții niște doctori neputincioși! (Iov 13.2-4)

 Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)

 Cei smeriți sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)

 Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cel ce nu citește este mai bine educat decât cel ce citește doar ziare. (Thomas Jefferson)

 Cel ce se cunoaște pe sine e mai mare decât cel ce înviază morții. (Sfinții Părinți)

 Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

 Certarea înrâurește mai adânc pe omul înțelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)

 Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)

 Cine se socotește mai prejos decât aproapele său a câștigat lupta cu mândria. 11.8

 Cine știe să asculte are mai mulți prieteni decât cel care vorbește. (Sfinții Părinți)

 Cine vrea, poate să se ridice de la pământ la cer. Nu are nevoie pentru aceasta decât de bunăvoință și de virtute. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)

 Corupția nu răzbește mai bine decât cinstea. În mâna-ți dreaptă poartă blânda pace, ca să impui invidiei tăcere. (William Shakespeare)

 Crima nu este nimic altceva decât energie direcționată greșit. (Emma Goldman)

 Crima organizată constituie nimic mai puțin decât un război de guerilă dus împotriva societății. (Lyndon Baines Johnson)

 Cum poți să biruiești un dușman decât făcându-ți-l prieten! (Abraham Lincoln)

 Cunoașterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranța trebuie să fie în mod necesar infinită. (Karl Popper)

 Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuțită decât sabia. (Mihail Drumeș)

 Dacă eu am văzut mai departe decât alții, asta este că stăteam pe umerii unor giganți. (Isaac Newton)

 Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

 Dacă te arăți slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)

 Dacă vezi pe cineva păcătuind, nu vorbi, nici nu judeca, nici nu-l urî pentru ca nu cumva să cazi și tu în același păcat. Zi mai bine: Eu sunt mai rău decât acesta. (Sfântul Efrem Sirul)

 Dacă vrei să faci chiar minuni, scapă-te de păcate și ai reușit totul. Păcatul este demon; dacă scoți din tine păcatul ai săvârșit o minune mai mare decât cei care au pus pe fugă nenumărați demoni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă vezi un om care se crede înțelept în ochii lui, să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. (Solomon 26.12)

 Dacă-mi place mai mult muzica decât conținutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)

 Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de untdelemn ce s-a înmulțit. (Psalmi 4.7)

 De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. (I Corinteni 10.12, 13)

 De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

 De câtva timp e mai ușor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)

 De la invidie la răzbunare nu e decât un pas. (Honoré de Balzac)

 De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)

 De multe ori limba taie mai mult decât sabia. (Anton Pan)

 Decât să-ţi faci o fală din merite străine, cu bruma ta de bunuri te-ai mulţumi mai bine. (Phaedrus)

 Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. (Matei 27.64)

 Destinul omenesc nu cunoaște amenințare mai mare decât moartea din motive necunoscute. (Ramon Gomez de la Serna)

 Deși sunt simplu și smerit, pentru credința și mărturisirea lui Hristos sunt mai presus și mai puternic decât împărații lumii. (Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. A fost chinuit cumplit și decapitat, în timpul împăratului Dioclețian)

 Dificultățile sunt mai ușor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)

 Din acest al său pământ / La vrăjmași nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)

 Dobândirea înțelepciunii este mai bună decât aurul, iar câștigarea priceperii este mai de preț decât argintul. (Solomon 16.16)

 Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credința liberă a cugetului meu decât să viețuiesc rob, încătușat de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfințit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu țepușe înroșite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)

 Dumnezeu este mai aproape de mine decât sunt eu însumi. 1.1

 Dumnezeu ne trimite darurile cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14

 E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)

 E mai bine să bei vin cu măsură, decât numai apă, dar cu mândrie. (Sfinții Părinți)

 E mai bine să fie ținuți în frâu copiii prin sentimentul rușinii și prin îngăduință decât prin frică. (Terențiu)

 E mai bine să fii batjocorit de oameni decât de draci; dar cel plăcut lui Dumnezeu pe amândoi i-a biruit. (Sfântul Marcu Ascetul)

 E mai bine să fii liniștit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viața aceasta, și ea tot trecătoare)

 E mai bine să mori din cauza proștilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)

 E mai bine să taci din gură și să-i lași pe ceilalți să creadă că ești prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială. (Mark Twain)

 E mai bine să-ți cunoști dușmanul decât prietenul. (Proverb bolivian)

 E mai grav să nu ai ce oferi cu inima și mintea decât să ai mâinile goale. (Vladimir Ghika)

 E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minți că e deștept. (Jean d`Ormesson)

 E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez)

 E mai ușor să practici virtutea decât să susții ipocrizia. (Jean Antoine Petit Senn)

 E mai ușor să te păzești de o femeie sau de un bărbat iute la mânie decât de un om viclean și tăcut. (Euripide)

 E mult mai ușor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. (William Somerset Maugham)

 Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieții, nu un sfârșit.(Herbert Harris)

 Este de o mie de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli, decât să fii pesimist și să ai dreptate. (Jack Penn)

 Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept. (Buddha)

 Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulțime de probleme mult mai dificile decât cele din algebră și geometrie. (E. W. Howe)

 Este mai degrabă să sufăr tortura decât să mă lepăd de Dumnezeul meu și să sacrific demonilor. (Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Sirmium, torturat și decapitat)

 Este mai ușor să cunoști zece țări decât un singur om. (Proverb idiș)

 Este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)

 Ești mai fericit când dai decât când iei. 6.11

 Este mult mai bine să dojenești decât, tăcând, să fierbi de mânie, și cel care se mărturisește va fi apărat de pagubă. (Ecclesiasticul 202.1, 2)

 Eu nu am căutat, în toată viața mea, decât esența zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuși)

 Eu sunt de părere că a cere iertare înseamnă mai mult decât a avea remușcări. (Sharat Chandra Chatterji)

 Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. (Matei 3.11)

 Există ceva mai îngrozitor decât calomnia: adevărul. (Talleyrand)

 Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. (Albert Camus)

 Experiența a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ și pentru societate decât cunoștințele științifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

 Fantezia este mai importantă decât cunoașterea, căci cunoașterea are limite. (Albert Einstein)

 Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)

 Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)

 Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)

 Fericit e sufletul care zi și noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. (Solomon 3.13)

 Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul, și decât piatra cea de mare preț; și mai dulci decât mierea și fagurele. (Psalmi 18.10, 11)

 Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

 Frumosul nu-i decât făgăduința fericirii. (Baudelaire)

 Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)

 Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puțină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)

 Genialitatea nu este altceva decât o mare aptitudine pentru răbdare. (Benjamin Franklin)

 Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)

 Hotărăște-te să îți dorești mai mult decât îți permite frica. (Bill Cosby)

 Iar fariseii și cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăiește hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? (Luca 5.21, 22)

 Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Și i-a zis: Scoală-te și du-te; credința ta te-a mântuit. (Luca 17.15-19)

 Iertarea înseamnă a te ridica mai sus decât cel care te-a insultat. (Napoleon Bonaparte)

 Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. (Ioan 14.6)

 Iluzia care ne exaltă ne este mult mai dragă decât zece mii de adevăruri. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 Imoralitatea nu poate fi decât o consecință a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

 Indiferența este mai abominabilă decât ura sau moartea. (Michelle Rosenberg)

 Indiferența nu-i decât lașitate. (Lev Tolstoi)

 Infinit mai puternice decât rațiunea și știința sunt ignoranța și nebunia. (Anatole France)

 Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mult mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. (Părintele Arsenie Boca)

 Îmi place sublimul, dar nu iubesc decât adevărul. (Jules Renard)

 Împărăția lui Dumnezeu ține mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinții Părinți)

 În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)

 În botanică, trebuie mult timp să studiezi stuctura unei flori și diversele sale organe, dar ca să simți parfumul, nu trebuie decât o clipă. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 În orice carieră dușmanii stau la pândă; ei nu pot fi învinși decât prin stăpânire de sine și veselie. (Goethe)

 Întâi știm că Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine; iar binele este cu neputință să fie crezut și săvârșit altfel decât în Hristos Iisus și Duhul Sfânt. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Înțelepciunea este mai de preț decât armele de luptă; dar o singură greșeală nimicește mult bine. (Ecclesiastul 9.18)

 Înțelepciunea nu este altceva decât știința fericirii. (Denis Diderot)

 Înțeleptul poate învăța mai multe de la o întrebare prostească decât învață prostul dintr-un răspuns înțelept. (Bruce Lee)

 Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. (Marcu 10.17, 18)

 Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)

 La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă și cea mai suplă a dreptății. (Vladimir Ghika)

 Lăcomia este o beție mai rea decât beția. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Legiutorule! Să cunoști tainele aritmeticii și geometriei, căci nu trebuie să rostești decât axiome. (Pitagora)

 Lenea și mândria ne apasă mai greu decât guvernele și parlamentele. Să ne lecuim de primele și le vom suporta mai ușor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)

 Literatura unui neam nu e decât unul din fenomenele ce se produce în sânul acelui neam, pe lângă multe altele. (Eugen Lovinescu)

 Lupta contra egoismului cere o metodă mai savantă decât lupta contra tifosului sau holerei. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Mai bine e să nu știi bine decât să știi rău. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Mai bine este să taci și să fii, decât să vorbești și să nu fii. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Mai bine mai târziu decât niciodată. (Proverb)

 Mai bine o cruce dreaptă într-o zi, decât zece strâmbe într-un minut. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Mai bine o moarte demnă și eroică, decât un triumf necinstit și mârșav. (Giordano Bruno)

 Mai bine o mustrarea de la Dumnezeu, decât un compliment de la diavol. (Teodor Burnar)

 Mai bine puțin întru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare și tulburare (multă). (Solomon 15.16)

 Mai bine să faci binele și să te mândrești, decât să faci răul și să te smerești. (Patericul)

 Mai bine să înțelegi puțin decât să înțelegi greșit. (Benjamin Franklin)

 Mai bine să mori în picioare decât să trăiești în genunchi. (Emiliano Zapata)

 Mai bine să stai afară, decât să fii dat afară. (Mark Twain)

 Mai bine să suporți o insultă, decât să o pricinuiești tu altcuiva. (Platon)

 Mai bine să taci, decât să fii ecou. (Pitagora)

 Mai bine să te lupți din greu cu dușman cinstit decât să învingi ușor niște ticăloși. (Baltasar Gracian)

 Mai bine sărac curat decât negustor încurcat. (Proverb)

 Mai cumplită este deznădejdea decât păcatul. Cel care și-a pierdut speranța a pierdut totul. Și Iuda și Petru au păcătuit; cel dintâi a căzut în deznădejde, curmându-și viața, cel de al doilea a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin speranță, iar căința i-a adus iertarea lui Dumnezeu. (Ioan Carpatinul)

 Mai de preț este un nume bun decât untdelemnul cel binemirositor și ziua morții decât ziua nașterii. (Ecclesiastul 7.1)

 Mai degrabă puțin și cu dreptate, decât agoniseală multă cu strâmbătate. (Solomon 16.8)

 Mai fericit este cel singur când se gândește la moarte decât cel care se veselește cu prietenii săi. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15.13-15)

 Mai mare este a putea ține gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Mai mult face o mâncare de verdețuri și cu dragoste, decât un bou îngrășat și cu ură. (Solomon 15.17)

 Mai mult folosește tăcerea celui care a văzut taine, decât sfaturile meșteșugite ale celor ce iau aminte la oameni. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Mai mult prețuiește o dojană pe față decât o dragoste ascunsă. (Solomon 27.5)

 Mai puternic este un înțelept decât un voinic și cel priceput decât unul plin de putere. (Solomon 24.5)

 Mai rea invidia prietenului decât viclenia dușmanului. (Proverb italian)

 Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poți ocoli. (Mihail Lermontov)

 Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)

 Mai ușor se mântuiește bogatul harnic, drept și milostiv decât săracul cârcotaș. (Părintele Ilie Cleopa)

 Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mai ușor să cerșească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin acțiuni. (Arthur Schopenhauer)

 Mari și multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)

 Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi. (Solomon 13.10)

 Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)

 Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. (Albert Einstein)

 Milostenia ajunge mai repede la Dumnezeu decât rugăciunea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Minimalizarea diavolului, sub diferite aspecte, nu poate avea în viața omului decât consecințe care țin de același subiect, de demon. 9.11

 Mintea omului nu poate fi controlată decât prin propriile forțe, cum ar fi rațiunea. (George Washington Carver)

 Mintea ta proprie este o încăpere sacră în care nu poate intra nimic decât cu permisiunea ta. (David Mamet)

 Mirosurile ating corzile inimii cu o precizie mai mare decât imaginile si sunetele. (Rudyard Kipling)

 Mult mai importantă decât banii este următoarea cheltuială: timpul. Timpul este o cheltuială majoră. (Jim Rohn)

 Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul. (Sofocle)

 Multe sunt felurile rugăciunii, care de care mai deosebit. Totuși niciuna nu este vătămătoare, decât aceea care nu mai este rugăcuine, ci lucrare diavolească. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Multe victorii sunt mai amare decât înfrângerea. (George Eliot)

 Mulți nedreptățiți urăsc mai mult pe cei care nu i-au ajutat decât pe cei care i-au nedreptățit. (Sfinții Părinți)

 Mulți și-au mărit nenorocirea din cauză că nu au știut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)

 Muzica de film este zgomot… chiar și mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)

 Muzica este o revelație mai mare decât toată înțelepciunea și filosofia. (Lugwig van Beethoven)

 Muzica nu este decât o aritmetică inconștientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 Neștiința noastră este infinit mai mare decât știința. (Isaac Newton)

 Nicio răzbunare nu e mai mare decât uitarea. (Francis Bacon)

 Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. (Otto von Bismarck)

 Nimeni nu ajunge la Dumnezeu decât ridicându-se prin jertfă. (Sfântul Chiril al Ierusalimului)

 Nimic nu costă mai mult decât neștiința. (Grigore Moisil)

 Nimic nu e mai bun decât Dumnezeu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Nimic nu este mai amar decât otrava prieteniei false. (Emil Gârleanu)

 Nimic nu este mai bun pentru om decât să mănânce și să bea și să-și desfăteze sufletul cu mulțumirea din munca sa. Și am văzut că și aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. (Ecclesiastul 2.24)

 Nimic nu este mai costisitor și mai steril decât răzbunarea. (Winston Churchill)

 Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiți-vă mama! Viața nu vă aduce nicio altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)

 Nimic nu este mai prețios decât liniștea sufletului. (Sfântul Ioan Casian)

 Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Oprește războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ți distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupți cu Biserica, îți va fi cu neputință să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nimic nu este mai rău decât cel care se pizmuiește pe sine; și aceasta este răsplătirea răutății lui. (Ecclesiasticul 14.6)

 Nimic nu este mai sărac decât o minte care, fiind în afară de Dumnezeu, filosofează despre Dumnezeu. (Filocalia)

 Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)

 Nimic nu înalță mai mult în lume decât măsura și modestia. (Epictet)

 Nimic nu întărește mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci)

 Nimic nu ne înșeală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)

 Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele. (Vladimir Ghika)

 Nimic nu te ferește mai bine de plictiseală, care este flagelul vieții omenești, decât bogăția spirituală. (Arthur Schopenhauer)

 Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. (Goethe)

 Nimic nu-i mai sincer decât conștiința și mai avantajos decât sfaturile ei. (Oxenstierna)

 Nu ajungi la bucurie decât trecând prin suferință.

 Nu ajungi la înviere decât trecând prin moarte. 6.15

 Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15

 Nu ajungi la slavă decât trecând prin umilință. 6.15

 Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la țară, care se închină la icoana Maicii Domnului. (Petre Țuțea)

 Nu are niciun farmec să fii prudent, să te mulțumești cu o viață în care faci mai puțin decât poți. (Nelson Mandela)

 Nu cuvintele unuia sau altuia provoacă în noi supărarea, ci mândria noastră de a ne socoti mai buni decât cel care ne-a jignit. 12.2

 Nu e armă mai puternică decât inima curată. (Ioan Slavici)

 Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îți dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

 Nu e nimic mai tare decât blândețea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot așa și un cuvânt spus cu blândețe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul și îndoit ne este câștigul. Câștigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândețe și prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei… Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândețea și bunătatea pentru mânie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala: căci ea este maică și născătoare a tuturor patimilor. (Avva Agaton)

 Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă un sens. (Mark Twain)

 Nu există alt diavol decât cel din inima noastră. (Hans Christian Andersen)

 Nu există bucurie mai mare decât cea venită pe neașteptate. (Sofocle)

 Nu există ceva mai trist decât un pesimist tânăr. (Mark Twain)

 Nu există durere mai mare decât amintirea zilelor de bucurie în clipele de nenorocire. (Dante Alighieri)

 Nu există pentru oameni un câștig mai mare decât prevederea și o minte înțeleaptă. (Sofocle)

 Nu există o mândrie mai mare decât aceea de a fi mândru de ceilalți. (Ana Blandiana)

 Nu există semn mai bun al reușitei decât ura și invidia celorlalți. (Gabriel Liiceanu)

 Nu există trădare mai mare decât trădarea față de tine însuți. (William Shakespeare)

 Nu este biruitor mai mare pe pământ decât acela care se biruie pe sine însuși și domnește asupra patimilor. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

 Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea. (Krishnamurti, filosof indian)

 Nu există moștenire mai prețioasă decât cinstea. (William Shakespeare)

 Nu există vrăjmaș mai mare pentru om decât omul însuși. 6.6

 Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. (Filipeni 2.3)

 Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. (Anatole France)

 Nu începe o dușmănie cu el care e mai puternic decât tine! Găsește-ți liniștea doar atunci când ai învins pe cel care e dușmanul din tine. (Kabus)

 Nu ne mărturisim niciodată defectele decât din vanitate. (François de La Rochefoucauld)

 Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ți cadă povară, căci el nu face decât după capul său, și nebunia lui te va pierde. (Ecclesiasticul 8.15)

 Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. (Ludwig van Beethoven)

 Nu știi tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost așezat pe pământ, desfătarea celor fără de lege ține foarte puțin și bucuria fățarnicului nu stă decât o clipă? (Iov 20.4, 5)

 Nu toți oamenii pot fi Ciceroni și Platoni, Virgili sau Homeri, dar toți pot fi oameni buni. Prefer un om fără  cunoștințe literare, decât cunoștințe literare fără om. (Petrarca)

 Nu trebuie să vă temeți de moarte; ea nu este decât un scurt popas. (Pitagora)

 Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Nu uita că în viață omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui. (Hans Christian Andersen)

 Nu urci niciodată atât de sus decât atunci când nu știi încotro te îndrepți. (Napoleon Bonaparte)

 Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)

 Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)

 O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este și va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

 O națiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame Stael)

 O viață nu poate căpăta strălucire decât dacă este finisată și muncită. (Masutatsu Oyama)

 „O, dacă durerea mea s-ar cântări și nenorocirea mea ar fi pusă la cântar! Și fiindcă este mai grea decât nisipul mărilor, de aceea cuvintele mele sunt bâlbâite! (Iov 6.2, 3)

 Oamenii fac o mare greșeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Oamenii sunt ca Luna: nu-și arată decât o față. (Arthur Schopenhauer)

 Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)

 Odihna sufletelor n-o găsiți în nimic altceva decât în sporul duhovnicesc și în desăvârșirea voastră, ca și în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Omul cufundat în neștiință este mai nesimțitor decât pietrele. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Omul e clădit astfel încât ficțiunile îi fac o impresie mai puternică decât adevărul. (Erasmus)

 Omul nu există decât dacă există Dumnezeu și nemurirea. (Dostoievski)

 Orice rău aduce mai multă vătămare celui care-l face decât celui care-l îndură. (Sfântul Toma de Aquino)

 Pacea e mai de preț decât orice avere. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pacea gândurilor este mai scumpă decât orice înțelepciune. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Părintele duhovnicesc nu este decât un om, pe care Dumnezeu ți-l dăruiește pentru sfințenia ta. 9.2

 Pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui tău nu intra în ziua restriștii tale. Mai bun

 e un vecin aproape de tine, decât un frate departe. (Solomon 27.10)

 Pentru a ne dovedi faptul că noi trebuie să primim cu mai multă plăcere îndrumările decât să răspundem în grabă, Creatorul ne-a dat două urechi și numai o singură limbă. (Plutarh)

 Pentru a reuși, dorința ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică decât teama de a nu reuși. (Bill Cosby)

 Pentru că înțelepciunea este mai sprintenă decât orice mișcare, ea pătrunde și își face loc pretutindeni prin curăția ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății Sale. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.24-26)

 Pentru copii nu este nimic mai intens și mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)

 Pentru mine, pictura este mai mult decât o terapie; este un mod de viață. (Tony Curtis)

 Piatra este grea și nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă. (Solomon 27.3)

 Poate că definiția eroismului și a sfințeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele Nicolae Steinhardt)

 Poate fi oare om mai ticălos decât bețivul, care e mereu cu capul amețit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-și strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pocăința e îndreptată mai mult spre bucurie decât spre întristare. Pocăința nu este un accent de remușcări și autocompătimiri, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieți pe Sfânta Treime. Căința nu înseamnă privirea în jos la imperfecțiunile proprii, ci în sus spre iubirea lui Dumnezeu. Să privești nu ceea ce n-ai reușit să fii, ci ceea ce poți încă deveni cu harul lui Hristos. (Mitropolitul Kallistos Ware)

 Podoaba minții este mai de preț decât frumusețea trupului. (Esop)

 Pot dărui creierilor mei altceva mai bun decât alcool. Băutura este pentru creier ceea ce este nisipul pentru rulmenții unei mașinării. (Thomas Alva Edison)

 Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligență. (Oxenstierna)

 Precum sufletul e mai important decât trupul, așa și părinții duhovnicești sunt mai importanți decât părinții trupești. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Prefer de departe cele mai aprigi critici ale unui om inteligent decât aprobarea nechibzuită a maselor. (Kepler)

 Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. (Seneca)

 Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Prefer să mor de pasiune decât de plictiseală. (Pablo Picasso)

 Prefer un om care a păcătuit și știe că a păcătuit și se pocăiește decât un om care nu a păcătuit și se crede că este drept. (Avva Sarmata)

 Preferă să ai un nume bun decât bogăție. Este greu de purtat o faimă rea și este greu să scapi de ea. (Hesiod)

 Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. (Evrei 11.24-26)

 Prin vocația sa, prin cunoștințele sale teologice, a reușit să se impună în Franța ca una dintre principalele voci ale Ortodoxiei. Mai mult decât atât, a reușit, prin implicarea sa în dialogul dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică, să „facă cunoscute Ortodoxia Orientală în Franța și mesajul Occidentului în Biserica de Răsărit“, cum mărturisea Jean-François Colosimo, profesor și coleg cu Olivier Clément la Institutul „St. Serge“ din Paris. (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

 Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei. Prostia, nu. (Umberto Eco)

 Puțină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admirația întregii lumi. (Otto von Bismarck)

 Răbdarea și timpul îți aduc mai multe decât puterea și pasiunea. (La Fontaine)

 Rugăciunea e mai puternică decât oricând atunci când este făcută fără cuvinte. (Samuel Chadwick)

 Rugăciunea nu înseamnă altceva decât să fii într-o relație de prietenie cu Dumnezeu. (Sfânta Tereza de Avila)

 Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. (Jonathan Swift)

 Să nu vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit. (Pitagora)

 Scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin cuget curat și de a rămâne întru El. (Sfântul Grigorie Taumaturgul)

 Se pare așadar că oamenii sunt mult mai predispuși să se răzbune decât să facă o faptă bună. (Baruch Spinoza)

 Seriozitatea o numim mai bună decât gluma și veselia. (Aristotel)

 Sfatul bun la timpul potrivit este o milostenie mai mare decât sumele de bani, pentru că este sfatul Cuvântului spre folos pentru mântuire. (Patriarhul Daniel)

 Slăbiciunea forței este de a nu crede decât în forță. (Paul Valery)

 Smerita-cugetare și frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)

 Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. (Psalmi 50.8)

 Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude rațiunea, a nu admite decât rațiunea. (Blaise Pascal)

 Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)

 Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este și câte un prieten mai apropiat decât un frate. (Solomon 18.24)

 Sunt, oare, ochi mai frumoși decât aceia plini necontenit de lacrimi? (Sfântul Vasile cel Mare)

 Speranța înșală mai mulți oameni decât o face șarlatania. (Vauvenargues)

 Și a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți. Căci toți aceștia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viață. (Luca 21.3, 4)

 Și am zis: „Mai bună este înțelepciunea decât puterea; dar înțelepciunea celui sărac este urgisită, și cuvintele lui nu sunt luate în seamă”. (Ecclesiastul 9.16)

 Și mulți leproși erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat, decât Neeman Sirianul. (Luca 4.27)

 Și ridicându-Se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuiești. (Ioan 8.10, 11)

 Și tu, Capernaume: N-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. (Matei 11.23, 24)

 Știința nu este decât arta de a făuri iluzii adevărate. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepție ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)

 Teama a ucis milioane de oameni. Faceți astfel încât credința să devină mai puternică decât teama. (Joseph Murphy)

 Toți au nevoie de Tine, chiar cei ce nu știu. Cei ce nu știu, mai amarnic decât cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvnește sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio șansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate își găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)

 Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericit – fericit în pădure unde fiecare copac grăiește prin tine. Doamne ce minunăție! În păduri, pe dealuri e liniște, liniște spre a Te slăvi! (Ludwig van Beethoven)

 Un bărbat care știe să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deștept decât unul care se îndoiește de realitate. (Alphonse Allais)

 Un gram de experiență este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)

 Un popor fără religie nu poate fi condus decât cu tunurile. (George Washington)

 Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaș. (Constantin Alexandru Rosetti)

 Un singur lucru e de invidiat și de laudă, și anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omenești sunt nestatornice și mai înșelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Unica noblețe nu-i sub cer decât virtutea. (Juvenal)

 Urâciunea nu e decât umbra frumuseții. (Camil Petrescu)

 Vai omului aceluia, care are numele mai mare decât fapta! (Avva Siluan)

 Vârsta este doar experiență, iar unii dintre noi au mai multă experiență decât alții. (Mickey Rooney)

 Vei învăța pe cheltuiala ta că de-a lungul vieții vei întâlni mai multe măști decât chipuri. (Luigi Pirandello)

 Verdictul dat de un singur înțelept cântărește mai mult decât toate părerile proștilor. (Robert Browning)

 Viața fără cuvânt folosește mai mult decât cuvântul fără viață. Prima tace și zidește, al doilea strică și tulbură, dar când și cuvântul și viața merg împreună, alcătuiesc imaginea întregii filosofii. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Viața noastră conștientă nu este decât o coajă de nucă plutind pe oceanul inconștientului nostru. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Viclenia face mai mult rău decât răutatea. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Vicleșugul este mai rău decât răutatea pentru că răul se numește acela care face prost răul, iar viclean se numește acela ce face rău cu amăgire și cu adâncă socotință. (Teofilact, un alt învățat al Bisericii)

 Voi sunteți sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. (Matei 5.13)

 Voiesc să fiu biruit și să am smerenie decât să fiu biruitor și să am mândrie. (Patericul)

 Voința poate fi mai mult decât talentul un motiv de mândrie. (Honoré de Balzac)

 Vorbele celui înțelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni. (Ecclesiastul 9.17)

 Zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai ști să zâmbești. (Mahatma Gandhi)

 Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. (Luca 18.14)

 Zis-a un bătrân: Sufletul sporește în priveghere, în rugăciune, în post și în tăcere liniștită; și mai ales de toate în smerenie, căci aceasta este sporirea cea adevărată a sufletului, ca în tot ceasul să fii smerit, și tuturor plecat, zicând în sine că tot omul este mai vrednic și mai bun decât tine. Fără smerenie nu e nicio nădejde în mântuire.