Deloc

Ceea ce știți voi, știu și eu și nu sunt deloc mai prejos decât voi. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște născocitori ai minciunii, sunteți cu toții niște doctori neputincioși! (Iov 13.2-4)

 Cel ce biruiește va fi astfel îmbrăcat în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele lui din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu și înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3.5)

 Dacă n-am avea deloc defecte, n-am simți atâta plăcere observându-le la alții. (Paul Scarron)

 Dacă noi n-am avea deloc mândrie nu ne-am plânge de a altora. (François de La Rochefoucauld)

 Dar se rușinează ei, oare, când fac urâciuni? Nu, nu se rușinează deloc, nici roșesc. De aceea vor cădea printre cei căzuți și se vor prăbuși în ziua în care îi voi pedepsi, zice Domnul. (Ieremia 6.15)

 Diavolul recunoaște existența lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5

 Experiența arată că cine nu priveghează deloc înainte de Sfânta Liturghie, nu poate să trăiască deplin bucuria ei. (Patriarhul Daniel)

 Își isprăvesc zilele în fericire și coboară cu pace în împărăția morții. Și tocmai ei ziceau lui Dumnezeu: „În lături de la noi! Nu vrem deloc să cunoaștem căile Tale! (Iov 21.13)

 La timpul bătrâneții lui Solomon, femeile lui i-au întors inima spre alți dumnezei și inima lui nu i-a mai fost deloc întreagă la Domnul Dumnezeul său, ca inima lui David, tatăl său. (III Regi 11.4)

 Mulți sunt lacomi să știe când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare,

 dar de norii păcatului din viața lor nu se neliniștesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 Nu este deloc de mirare că adevărul este mai straniu decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă un sens. (Mark Twain)

 Numai de Dumnezeu trebuie să ne temem, disprețuindu-i pe diavoli și netemându-ne deloc de ei.  (Sfântul Atanasie cel Mare)

 Pe prieten a-l acoperi nu mă voi rușina și de la fața lui nu mă voi ascunde deloc. (Ecclesiasticul 22.28)

 Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. (André Malraux)