Cursa

Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta celor lacomi de câștig; lăcomia le aduce pierderea vieții. (Solomon 1.18, 19)

 Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. (Psalmi 9.15)

 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vine peste voi fără de veste, ca o cursă; căci va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. (Luca 21.33-36)

 Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. (Solomon 3.26)

 El va fi pentru voi piatră de încercare și stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă și laț

 pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)

 Mai curând, sau mai târziu, cu toții trebuie să plătim pentru acțiunile noastre. (Oscar Wilde)

 Nu te întovărăși cu omul mânios și cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec, ca să nu te deprinzi pe calea lui și să-ți întinzi o cursă pentru viata ta. (Solomon 22.24, 25)

 O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă și după ce a făgăduit să-i pară rău. (Solomon 20.25)

 Omul care lingușește pe prietenul său întinde cursă pașilor lui. (Solomon 29.5)

 Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fărădelege. (Psalmi 140.9)

 Pusu-mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. (Psalmi 118.110)

 Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. (Psalmi 30.4)

 Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. (Psalmi 123.7)

 Teama de oameni duce la căderea în cursă, dar cel ce nădăjduiește în Domnul stă la adăpost. (Solomon 29.25)

 Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului, și ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinși, pentru a-i face voia. (II Timotei 2.24-26)