Curând

Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați.(Cartea înțelepciunii lui Solomon 4.13)

 Ambiția este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)

 Așa zice Domnul: „Păziți dreptatea și faceți lucruri drepte, că în curând va veni mântuirea Mea și dreptatea Mea se va descoperi. (Isaia 56.1)

 Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. (I Timotei 3.5, 6)

 Cel care își bate capul cu înțelepciunea îndeplinește desăvârșirea minții și cel care își pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 6.15)

 Curând s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o, și-au făcut un vițel turnat și s-au închinat la el, aducându-i jertfe și zicând: „Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului!” (Ieșirea 32.8)

 De nu se va ține cineva pe sine cu sârguință în frica Domnului, curând se va nărui casa lui. (Ecclesiasticul 27.3)

 Fiule! Din tinerețile tale alege învățătura și până la căruntețile tale vei afla înțelepciune. Ca și cel ce ară și seamănă, apropie-te de ea și așteaptă roadele ei cele bune. Căci cu lucrarea ei puțin te vei osteni și curând vei mânca roadele ei. (Ecclesiasticul 6.18-20)

 Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc și care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum știți, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

 Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii degrab se vor trece. (Psalmi 36.1, 2)

 Nu umbla după știri din viața lumească pentru că din așa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omenești.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoși, acela repede trezește în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoști viața oamenilor drepți, căci aceasta îți va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheena. (Matei 10.28)

 Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind, I s-a închinat, zicând: Fiica mea a murit de curând dar, venind, pune mâna Ta peste ea și va fi vie. (Matei 9.18)

Și căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a zis: Doamne, cine este? Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu, întingând bucățica de pâine, i-o voi da. Și întingând bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după îmbucătură a intrat satana în el. Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând. Dar nimeni din cei care ședeau la masă n-a înțeles pentru ce i-a zis aceasta. (Ioan 13.25-28)

 Toleranța nu implică lipsa de dedicare a cuiva față de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea și persecutarea altora. (John F. Kennedy)

 Totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul: Auziți ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credință pe pământ? (Luca 18.5-8)

 Un om care rătăcește de pe drumul înțelepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morți. (Solomon 21.16)