Ambiţia

Ambiţia este aliatul perfect al învingătorului. (Marcio Barrios)

Ambiţia este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)

Ambiţia este germenele din care purcede toată creşterea măreţiei. (Thomas Dunn English)

Ambiţia este ultimul refugiu al eşecului. (Oscar Wilde)

Ambiţia este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)

Ambiţia este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuţi. (Quintilian)

Ambiţia este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)

Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. (Oxenstierna)

Ambiţia-i pur şi simplu doar umbra unui vis. (William Shakespeare)

Acolo unde se termină ambiţia, începe fericirea. (Proverb)

Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi. (Doamna de Lambert)

Ambiţiosul nu se mulţumeşte cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)

Cei care au succes în viaţă sunt cei puţini care sunt eficienţi. Sunt cei puţini care au ambiţia şi puterea necesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)

Cel ce îşi domină nervii, domină cel mai rău duşman. (Confucius)

Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei. (Aristotel)

Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi. (Salvador Dali)

O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni. (Vladimir Ghika)

Universul nu trebuie să fie în armonie perfectă cu ambiţia umană. (Carl Sagan)

Viaţa fără ambiţie e aproape imposibilă. (Lev Tolstoi)