Nici

Nici

Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor? (Sfântul Nil Ascetul) Nici cel trufaş la cugetare nu-şi cunoaşte căderile sale, nici cel smerit la cugetare, virtuţile sale. (Avva Ilie Ecdicul) Nici cele cuvenite lui Dumnezeu nu trebuie să le nesocotim pentru cele omeneşti şi nu […]

Producerea

Producerea

Cumpătarea nu produce dorinţe de neînfrânat. (Sfântul Vasile cel Mare) Educarea bine făcută trupului şi cumpătarea, nu produc dorinţe de neînfrânat.(Sfântul Vasile cel Mare) Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian) Înlăturarea pasiunilor este liniştea şi seninătatea sufletului, iar liniştea sufletului […]