A străbate

Acceptarea, toleranța și iertarea sunt lecțiile ce ne străbat întreaga viață. (Jessica Lange)

Cărțile, ca și proverbele, dovedesc valoare prin pecetea și stima timpurilor pe care le-au străbătut. (Sir William Temple)

Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii, toate; încă și dobitoacele câmpului; păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. (Psalmi 8.4-8)

Cine a lăsat slobod asinul sălbatic și l-a dezlegat de la iesle? I-am dat pustiul ca să-l locuiască și pământul sărat i l-am hărăzit ocol; el își bate joc de zarva orașelor; el nu aude strigătele nici unui stăpân; el străbate munții, locul său de pășune, și umblă după orișice verdeață. (Iov 39.5-8)

Cu puterea Lui El a despicat marea și cu înțelepciunea Lui a sfărâmat furia ei. Suflarea Lui înseninează cerurile și mâna Lui străpunge șarpele fugar! Și dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor Sale, cât de puțin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea să-l înțeleagă?” (Iov 26.12-14)

Iar lui Iosua i-am poruncit și am zis: Ochii tăi au văzut tot ceea ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru cu acești doi regi; tot așa va face Domnul și cu toate țările ce le vei străbate tu. Nu te teme de ele, că Domnul Dumnezeul vostru Însuși se va lupta pentru voi. (Deutoronomul 3.21, 22)

Puneți-vă inimile voastre întru puterea lui și străbateți palatele lui, ca să povestiți neamului ce vine, că Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului; El ne va paște pe noi în veci. (Psalmi 47.12, 13)