A se sălășlui

Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? (Psalmi 14.1)

Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. (Psalmi 54.7)

Înțelepciunea sălășluiește în inima celui înțelept, iar în inima celor nebuni nu se arată. (Solomon 14.33)

La loc de pășune, acolo m-a sălășluit; la apa odihnei m-a hrănit. (Psalmi 22.2)

Mai bine să sălășluiești într-un colț de acoperiș, decât să trăiești cu o femeie certăreață într-o casă mare. (Solomon 25.24)

Oare nu la bătrâni sălășluiește înțelepciunea și priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată? (Iov 12.12)

Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri trupești, lumina cea prin duhul se sălășluiește ca o rază spirituală în cele din înăuntru și ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul, care sălășluiește în noi, ne poftește spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea, zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har„. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. (Iacob 4.5-7)

Și când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit; și venind, o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, sălășluiesc aici și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Așa va fi și cu acest neam viclean. (Matei 12.43-45)

Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. (Ioan 1.14)

Și zicea: Cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muștar care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ; dar, după ce s-a semănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să sălășluiască păsările cerului. (Marcu 4.30-32)

Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălășluiește întru noi. (II Timotei 1.13, 14)