A stinge

Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Cel ce blesteamă pe tatăl său și pe mama sa stinge sfeșnicul în mijlocul întunericului. (Solomon 20.20)

Firea ațâță poftele, dar, pe măsură ce crește asceza, ea le și stinge. (Patericul)

Lacrimile sunt în stare stingă și focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu e nimic mai tare decât blândețea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot așa și un cuvânt spus cu blândețe, stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul și îndoit ne este câștigul. Câștigăm prin aceea că ne-am purtat cu blândețe și prin aceea că slobozim de tulburare mintea fratelui nostru punând capăt mâniei……. Căci ce este apa pentru foc, aceea e blândețea și bunătatea pentru mânie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Postul a stins puterea focului. 2.9

Trecutul e noaptea – iar amintirile, candele care cu vremea se sting. (Octavian Goga)

Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. (Părintele Arsenie Boca)

Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. (Marcu 9.44)