A se uita

Admitația este un sentiment pe care îl simțim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)

Ambiția este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)

Cel ce păzește vântul nu seamănă, și cel ce se uită la nori nu seceră. (Ecclesiastul 11.4)

„Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, cercetați și căutați prin piețele lui: nu cumva veți găsi vreun om, măcar unul, care păzește dreptatea și caută adevărul? Căci Eu aș cruța Ierusalimul. Chiar când ei zic: „Viu este Domnul”, ei jură mincinos. (Ieremia 5.1, 2)

Dar Domnul a zis către Samuel: „Nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui; Eu nu Mă uit ca omul; căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă„. (I Regi 16.7)

Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)

Este un lucru destul de dureros să te uiți la propiile necazuri și să știi că tu ți le-ai creat. (Sofocle)

Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. (Matei 5.28)

Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? (I Ioan 3.17)

Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. (Luca 9.62)

Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. (Hannibal)

Nebunul se uită în casă din ușă, iar omul cel învățat stă afară. Semn de om prost este a asculta la ușă; iar cel înțelept se va îndepărta de astfel de necinste. (Ecclesiasticul 21.25, 26)

Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiți în jos. (Charlie Chaplin)

Omul priceput are înaintea ochilor lui înțelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului. (Solomon 17.24)

Oricâte calități am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)

Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. (Evrei 11.24-26)

Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit-au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. (Psalmi 21.18-20)

Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prind curaj. (Ion Creangă)

Uită-te de două ori înainte de a sări. (Charlotte Brontë)