A înlătura

Atunci se va socoti cineva că are pacea și liniștea, când va înlătura gândurile deșarte. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Ca să înlături mândria, trebuie să te rogi cu lacrimi, să nu disprețuiești pe nimeni și să primești necazurile cele fără de voie. (Sfântul Talasie Libianul)

 Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferența o distruge în mod inevitabil. (Thomas Paine)

 Când se va elibera mintea, se va înlătura tot ce e la mijloc între ea și Dumnezeu. (Sfântul Isaia Pustnicul)

 Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)

 E mai bine să taci din gură și să-i lași pe ceilalți să creadă că ești prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială. (Mark Twain)

 El va înlătura moartea pe vecie! Și Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și rușinea poporului Său o va îndepărta de pe pământ, căci Domnul a grăit! (Isaia 25.8)

 Înlăturarea pasiunilor este liniștea și seninătatea sufletului, iar liniștea sufletului este izvorul cel mai productiv de virtuți. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Pentru că este cu neputință ca sângele de tauri și de țapi înlăture păcatele. (Evrei 10.4)

 Seriozitatea este în stare să înlăture pornirile spre obrăznicie, numai din privire. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Și orice preot stă și slujește în fiecare zi și aceleași jertfe aduce de multe ori, ca unele care niciodată nu pot să înlăture păcatele. (Evrei 10.11)

 Și vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în pustie. Și nimicind șapte neamuri în țara Canaanului, pământul acela l-a dat lor spre moștenire. Și după acestea, ca la patru sute cincizeci de ani, le-a dat judecători, până la Samuel proorocul. Și de acolo au cerut rege și Dumnezeu le-a dat, timp de patruzeci de ani, pe Saul, fiul lui Chiș, bărbat din seminția lui Veniamin. Și înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David, pentru care a zis, mărturisind: „Aflat-am pe David al lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va face toate voile Mele„. (Faptele Apostolilor 13.18-22)