A înmulți

Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. (Psalmi 35.7)

 Când îți aduci aminte de Dumnezeu înmultește rugăciunea, ca atunci când Îl uiți, Domnul să-Și aducă aminte de tine. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Darul cu care fiecare a fost înzestrat să-l aibă de la Dumnezeu, să-l înmulțească spre facerea de bine, aducând folos multora, căci nimeni nu este neîmpărtășit de bunătatea lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de untdelemn ce s-a înmulțit. (Psalmi 4.7)

 Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea; mulți zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul lui! „ (Psalmi 3.1, 2)

 Dumnezeu dă daruri și unii chiar le multiplică… Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)

 Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. (Psalmi 49.20)

 Îmbrăcatu-s-au pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul; vor striga și vor cânta. (Psalmi 64.14)

 În biserică trebuie să stăm cu toată evlavia, pentru ca nu cumva să ne înmulțim păcatele, în loc să le scădem. (Mitropolitul Filaret)

 Înmulțirea binelui în viața noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Înmulțirea pâinilor 2.2

 Înmulțirea talanților 1.10

 Înmulțitu-s-au mai mult decât perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în zadar. (Psalmi 68.5)

 Înmulțitu-s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alți dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. (Psalmi 15.4)

 Necazurile inimii mele s-au înmulțit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. (Psalmi 24.18-20)

 Prin dorințele sale omul își înmulțește suferința. (Părintele Savatie Baștovoi)