A împrumuta

Bun este bărbatul care se îndură și împrumută; își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. (Psalmi 111.5)

 Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; și cel care dă din punga sa, ține poruncile.

 Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; și iarăși înapoiază aproapelui la vremea sa. (Ecclesiasticul 29.1, 2)

 Celui care cere de la tine, dă-i; și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. (Matei 5.42)

 Geniul, ca și Soarele de darnic, împrumută și altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă și prima  regină a României)

 „În anul al șaptelea vei face iertare. Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care dă împrumut aproapelui său, să ierte datoria și să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său, că s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. (Deutoronomul 15.1, 2)

 Lumea e ca o oglindă; înapoiază ceea ce-i împrumuți. (Proverb englezesc)

 Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)

 Norocul nu se dăruiește niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)

 Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine; și de-l vei împrumuta, socotește împrumutul ca pierdut. (Ecclesiasticul 8.12)

 Nu te sărăci, făcând ospețe din împrumut, când n-ai nimic în pungă. (Ecclesiasticul 18.33)

 Și ajungând la Iordan, s-au apucat de tăiat copaci. Și când a prăvălit unul o bârnă, i-a căzut toporul în apă și a strigat acela și a zis: „Ah, stăpânul meu! Acesta îl luasem împrumut!” A zis omul lui Dumnezeu: „Unde a căzut?” Și acela i-a arătat locul. Iar Elisei a tăiat o bucată de lemn și, aruncând-o acolo, a ieșit toporul deasupra. Apoi a zis: „Ia-ți-l!” Și acela a întins mâna și l-a luat. (IV Regi 6.4-6)

 Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. (Luca 6.34)

 Un ziar este o bibliotecă de împrumut cu hipertensiune. (Bugs Baer)