A fi (a – d)

A fi

A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A fi conștient că ești ignorant este un mare pas spre educație. (Benjamin Disraeli)

A fi creștin 4.15, 5.5, 5.9, 8.4, 9.7

A fi creștin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. (Petre Țuțea)

A fi e o ficțiune inventată de cei care suferă de devenire. (Coleman Dowell)

A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate. (Honoré de Balzac)

A fi inteligent presupune a folosi și inteligența altora. (Richard Aladjemoff)

A fi într-o minoritate, chiar și o minoritate de unul, nu te face nebun. (George Orwell)

A fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine. (Henri Lacordaire)

A fi mânios înseamnă să te răzbuni pe tine însuți pentru greșelile altora. (Alexander Pope)

A fi om al vremii tale înseamnă și a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele sau a le promova. (Mitropolitul Antonie Plămădeală)

A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Țară drept o datorie e în stare să se laude cu ea. (George Topârceanu)

A fi poet este o condiție și nu o profesie. (Robert Frost)

A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea: “Care este capătul, nu însă scopul vieții. (Michel de Montaigne)

A fi religios înseamnă a găsi adevăratul sens al vieții. (Albert Einstein)

A fi sfânt este datoria oricărui creștin, a fiecărui om. (Papa Benedict-XVI)

„A arătat cu certitudine că Evanghelia lui Hristos este actuală și vie“. Fragment din predica părintelui Boris Bobrinskoi la înmormântarea lui Olivier Clément (Ziarul Lumina din 23.12.2014)

A avea voință nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ții de treabă. (André Maurois)

A cunoaște Esența Divină – acesta este cel mai înalt țel al sufletului trimis de Creator pe Pământ! (Pitagora)

A defini înseamnă a exclude și a nega. (Jose Ortega y Gasset)

A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)

A face bine nu-i niciodată rău. (Sfinții Părinți)

A face înseamnă a fi. (Voltaire)

A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înțelepciune. (Cicero)

A gândi, a cugeta, e tot secretul voinței, ca și al memoriei. (William James)

A greși e omenește, a ierta e dumnezeiește. (Alexander Pope)

A greși e omenește, a pluti – divin. (Woody Allen)

A ierta e o manieră teribilă de a te răzbuna. (Cezar Petrescu)

A iubi înseamnă a fi în comunicare cu celălalt și a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu. (Paulo Coelho)

A iubi pe cel drag este un lucru al firii; a iubi pe vrăjmaș este un lucru al harului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

A nu face binele înseamnă a face răul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A nu-ți respecta dușmanul înseamnă a pierde o șansă de a-l învinge. (Lucian Blaga)

A observa liniștea și a respira profund și calm este cel mai ușor mod de a-ți deschide inima. (Paul Ferrini)

A păcătui este o treabă umană, a justifica păcatele este o treabă diavolească. (Lev Tolstoi)

A petrece (a cheltui) timpul are conotația unei finalități, este fără întoarcere. (Herbert Harris)

A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. (Părintele Vichentie Mălău)

A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)

A răspunde agresiunii prin nonviolență e un act de voită indiferență, dar de indiferență bine practicată. (Andrei Pleșu)

A repeta aceleași succese înseamnă a întârzia în dezvoltare. (Miroslav Bustruc)

A spune adevărul, este cel mai mare dar al iubirii. (Patriarhul Fotie)

A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

A ști la scară umană poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. (Petre Țuțea)

A ști să iei o hotărâre este o mare artă.(Stendhal)

A ști să suferi înseamnă a putea iubi totul. (Vladimir Ghika)

A te apropia neîncetat de perfecțiunea absolută este o nevoie înnăscută, o necesitate impusă omului, este o datorie. (Marie d’Agoult)

A te lupta cu tine însuți este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von Logau)

A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

A te transforma pe tine însuți și a te desface în vitrina tiparului altfel de cum ești, este culmea artei. (Gala Galaction)

A trăi fără speranță înseamnă să încetezi să trăiești. (Dostoievski)

A trăi o viață de succes este un lucru care se învață. (Herbert Harris)

A uita este marele secret al firilor tari și creatoare, a uita asemenea naturii care nu-și cunoaște trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

A urmări gândurile unui om de seamă – este știința cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

A zis deci iarăși Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de Mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla. (Ioan 10.7-9)

 A-i iubi pe vrăjmași, înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

A-și impune voința altora înseamnă forță. A și-o impune sie însuși înseamnă forță superioară. (Lao Tse)

 Abilitatea prin care guști o glumă făcută ție, și nu cea de a face o glumă, este cea care-ți dovedește simțul umorului. (Max Eastman)

 Absolutul poate fi cunoscut? Poate! Când? Niciodată! (Henri Wald)

Acceptarea, toleranța și iertarea sunt lecțiile ce ne străbat întreaga viață. (Jessica Lange)

Acela a cărui comportare depinde de opinia publică nu e niciodată sigur de el însuși. (Jean-François Marmontel)

 Acela care nu practică virtutea decât în speranța de a dobândi o mare faimă este foarte aproape de viciu. (Napoleon Bonaparte)

Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

Acolo unde este biserica, acolo este cea mai sigură casă a cugetului nostru. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Acolo unde ia sfârșit creatura, începe Ființa luiDumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu pretinde în mod expres, este să ieși din tine însuți, în măsura în care ești creatură, și să-L lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în tine. (Meister Eckhart)

Acolo unde interesul dictează, acolo nu există adevăr. (Mihai Eminescu)

Acolo unde nu este viziune, oamenii pier. (Stephen R. Covey)

Acolo unde sfânta pietate e alungată, domnește desfrâul. (Publilius Syrus)

Acolo unde strălucește privirea, e de prisos diamantul. (Victor Hugo)

Acțiunea este adevărata măsură a inteligenței. (Napoleon Hill)

Acțiunea este ultimul refugiu al celor care nu pot visa. (Oscar Wilde)

Acțiunea fără cunoaștere este inutilă, iar cunoașterea fără acțiune este zadarnică. (Abu Bakr)

Acțiunea înseamnă caracter. (Francis Scott Key Fitzgerald)

Acțiunea pripită este ușor executabilă, acțiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)

Acțiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)

Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. (Ioan 12.31, 32)

 Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. (Psalmi 103.7)

 Adesea, omul își este singur cel mai mare dușman. (Cicero)

Adeseori abținerea da la o faptă este la fel de generoasă ca și fapta însăși. (Michel Montaigne)

Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. (Ioan 5.25)

Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți decât să nedreptățim noi pe alții, iar la vreme de restriște să fim gata de suferință. În niciun caz să răspândim suferința. Nu cel nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

Adevărata fericire e să găsești idealul pentru care merită să trăiești sau să mori. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

Adevărata nebunie nu poate fi atinsă fără inteligență. (Henrik Tikkanen)

Adevărata noblețe nu e a titlului, ci a inimii. (Lope de Vega)

Adevărata operă de artă este umbra perfecțiunii divine. (Michelangelo)

Adevărata politețe este sinceră. (Samuel Smiles)

Adevărata smerenie este aceea care se ascunde în omenie, în modestie. 7.1

Adevărata trăsătură după care îl puteți recunoaște pe înțeleptul autentic este răbdarea. (Henrik Ibsen)

Adevăratele trăsături ale ignoranței sunt vanitatea, mândria și aroganța. (Samuel Butler)

Adevăratul curaj este o încredere deplină pe care nimic nu o tulbură. (Condillac)

Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. (Lee Corso)

Adevărații stâlpi ai societății sunt adevărul și libertatea. (Henrik Ibsen)

Adevărul e mai ciudat decât ficțiunea. Ficțiunea trebuie să aibă sens. (Leo Rosten)

Adevărul este aerul fără de care nu se poate respira. (Ivan Turgheniev)

Adevărul este ca mașinile de epocă, le scoatem din garaj numai ocazional. (Jean-François Marmontel)

Adevărul este în marș și nimic nu-l poate opri. (Emile Zola)

Adevărul este o torță, dar una uriașă, de aceea ne strecurăm cu toții clipind, temându-ne să nu ne pârjolească. (Johann Wolfgang von Goethe)

Adevărul lucrurilor este hrana de bază a intelectelor superioare. (Leonardo da Vinci)

Adevărul nu poate fi contrazis. (Giordano Bruno)

Adevărul poate fi denaturat prin minciună, dar și prin tăcere. (Cicero)

Adevărul spus pe jumătate e mai rău decât minciuna. (Proverb)

Adevărul trebuie să existe undeva: doar nu noi l-am inventat. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)

Adevărul, pur și simplu, este rareori pur și nu este niciodată simplu. (Oscar Wilde

Admirația este suprema bucurie a înțelegerii. (Albert Camus)

Admirația este un sentiment pe care îl simțim atunci când ne uităm într-o oglindă. (Pierre Véron)

Admirația este un vin generos pentru sufletele nobile. (Auguste Rodin)

Afacerea este o combinație de război și sport. (André Maurois)

Agresivitatea este întotdeauna o consecință a frustrării. (John Dollard)

Aici este boala cea mai gravă pentru oameni, când vor să vindece răul prin rău. (Sofocle)

Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase. (Apocalipsa 13.18)

 Alături de hidrogen, prostia e cea care se găsește în cea mai mare cantitate în univers. (Thomas Alva Edison)

Alături de un prieten adevărat este cu neputință să ajungi la deznădejde. (Honoré de Balzac)

Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)

Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)

Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului. (Elvis Presley)

Am fost mândru, extaziat și extrem de surprins că am reușit. (Neil Armstrong)

Am răbdare când e vorba de prostie, însă nu cu cei care sunt mândri de ea. (Edith Sitwell)

Am să vă spun eu ce realizează pustnicii. Dacă mergi foarte departe, într-o pădure, și devii foarte tăcut, vei ajunge să înțelegi că ești conectat la tot. (Alan Wats)

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul? “Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Am trăit în acea singurătate care la tinerețe e dureroasă, însă la maturitate e minunată. (Albert Einstein)

Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)

Ambiția este aliatul perfect al învingătorului. (Marcio Barrios)

Ambiția este expresia normală a încrederii în sine. (Iovan Ducici)

Ambiția este germenele din care purcede toată creșterea măreției. (Thomas Dunn English)

Ambiția este ultimul refugiu al eșecului. (Oscar Wilde)

Ambiția este un torent care nu se uită în urma lui. (Ben Jonson)

Ambiția este un viciu, dar un viciu care poate deveni părintele unei virtuți. (Quintilian)

Ambiția este vecina trufiei sau, mai curând, fiica ei. (Michel de Montaigne)

Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci acela nu știe să înțeleagă. (Alvin Toffler)

Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani; iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere; că trece viața noastră și ne vom duce. (Psalmi 89.10-12)

 Animalele cu sânge rece sunt singurele care au venin. (Schopenhauer)

 Anxietatea este amețeala libertății. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Apa este cel mai neglijat nutrient în dieta noastră, dar unul dintre cele mai vitale. (Kelly Barton)

Apa este singura băutură pentru un om înțelept. (Henry David Thoreau)

Aparențele sunt deseori înșelătoare. (Esop)

 Apele liniștite sunt adânci. (Dostoievski)

Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în el răutate. (Părintele Arsenie Boca)

Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)

Aripile Soarelui dreptății sunt: pronia și judecata. 7.14

Armonia este iubire pură, fiindcă iubirea e un concert. (Lope de Vega)

Aroganța e conștiința de sine a complexului de inferioritate. (Jean Rostand)

Aroganța este un monstru. Ea nu are simțuri, ci numai o limbă ascuțită si un deget arătător. (Toba Beta)

Arta – dar adevărata artă – este țărmuită în granițele etnice ale unui popor și este unica graniță a sufletului unui popor. (Barbu Ștefănescu Delavrancea)

Arta adevărată este aceea care se ascunde. (Anatole France)

Arta e o plăcere, plăcerea nu-i o artă. (Luigi Casian)

Arta este efortul necontenit de a concura frumusețea florilor. (Marc Chagall)

Arta de a fi fericit își are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)

Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice. (Mihai Eminescu)

Arta este contemplare. Este plăcerea minții care caută în natură și descrie spiritul de care Natura însăși este animată. (Auguste Rodin)

Arta este mai presus de orice, o revelație, o binecuvântare și o sfințire a vieții omenești. (Michelangelo)

Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi și a se reține de la distrugere. (Evelyn Waugh)

Arta este triumful asupra haosului. (John Cheever)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Arta medicinei nu poate fi moștenită și nici nu poate fi copiată din cărți. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alții să vadă. (Edgar Degas)

Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

Arta nu este o imitație a realității, ci o descoperire a acesteia. (Ernst Cassirer)

Arta rămâne o taină și o credință. Iar când se face după vreo teorie, este falsă. (Constantin Brâncuși)

Arta vieții este arta de a evita durerea. (Thomas Jefferson)

Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă. (Emile Zola)

Ascultă-ți dușmanii pentru că ei sunt cei dintâi care-ți observă greșelile. (Antistene)

Asemănarea cu Dumnezeu stă în a fi drept și curat, cu pricepere. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Astăzi se înalță și mâine nu va mai fi, căci s-a întors în țărâna sa și planurile lui au pierit. (I Macabei 2.62)

Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe prooroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri! Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda gheenei? (Matei 23.31-33)

Așa sunt uneltirile vrăjmașului: Ne urcă prin înșelăciune la mare înălțime, ca să ne coboare de acolo, în adâncul prăpastiei. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Așa vreau, așa ordon, voința să fie în serviciu rațiunii. (Juvenal)

Așteptarea este dureroasă. Uitarea este dureroasă. Dar cea mai mare suferință este aceea de a nu ști ce să faci. (Paulo Coelho)

Atacul este dovada pierderii controlului. (Morihei Ueshiba)

Atenția umanității trebuie să treacă de la mașini și lumea fizică la corpul și spiritul omenesc, la acele procese fiziologice și spirituale, fără de care Universul lui Newton și Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

Atingerea de Dumnezeu este o trezire, trezire la sine, trezire la El. Nu există atingere de Dumnezeu în afara acestei treziri. Nu există Dumnezeu-pentru-mine în afara acestei treziri. (Henri Le Saux)

Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: „Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, oare nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!” (Facerea 4.6, 7)

Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis: Pot oare fiii nunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. (Matei 9.14, 15)

Atunci când ești iertat începi o viață nouă, dar, la fel, atunci când ierți începi o viață nouă. Depinde de noi să transformăm, prin iertare, viața veche într-o viață nouă. (Părintele Alexandru Barna)

Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eșec. (Benjamin Franklin)

Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Și vor fi cutremure mari și, pe alocurea, foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi. (Luca 21.10, 11)

 Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit. (Matei 27.26)

Au fost atei, până le-a bătut clopotul. (Jakov Ivandic)

Auzind Iisus i-a zis: Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. (Luca 18.22, 23)

 Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. (Psalmi 38.16-18)

Avantajul de a fi pesimist: fie ai dreptate, fie ai doar surprize plăcute. (George Will)

Avem în noi și o dorință sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii, fiind și o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viața viitoare. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot și agitație. (Maica Tereza)

Averea este fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard)

Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)

Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omenești. (Vasile Alecsandri)

Banul este nervul afacerilor. (Diogene)

Baza prudenței constă în a înțelege bine ce e folositor și ce e vătămător. (John Amos Comenius)

Bărbații sunt ca niște copii. Plini de mândrie prostească. (James Clavell)

Bătaia de joc este o obrăznicie față de buna-cuviință. (Aristotel)

Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții. Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

Beția este eșecul omului în a-și controla gândurile. (Ray Stannard Baker)

Beția este o nebunie voluntară. (Seneca)

Bețivul este și mândru; el nu se va considera bețiv. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Biblia nu este doar o carte – este putere vie. (Napoleon Bonaparte)

Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arătătoare de Dumnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)

Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potrivește cu firea omenească. (Ioan Slavici)

Birocrația este arta de a face posibilul imposibil. (Javier Pascual Salcedo)

Birocrația este un mecanism gigant acționat de oameni mărunți. (Honoré de Balzac)

Biserica e ca o mamă care naște fii. (Sfinții Părinți)

Biserica e tinda raiului. (Sfinții Părinți)

Biserica este antecamera Împărăției lui Dumnezeu. (Sfântul Nicolae Cabasila)

Biserica este cerul pământean în care Dumnezeu din Cerul de Sus locuiește și se preumblă. (Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului)

Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-și cunoaște inima. (Mitropolitul George Khodr,  citat de teologul Olivier Clément)

Biserica este laboratorul învierii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Biserica este locul unde sunt salvați cei condamnați la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)

Biserica este singurul loc unde cineva îmi vorbește fără să fiu nevoit să-i răspund. (Charles de Gaulle)

Biserica este una singură, care se extinde prin dezvoltarea sa îmbrățișând mulțimea credincioșilor. (Sfântul Ciprian al Cartaginei)

Biserica ne învață că uneori popoare întregi sunt călăuzite de un fals Hristos, care le aruncă în sminteală. 8.19

Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului, fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Mihai Eminescu)

Blânda îndurare este adevărata emblemă a nobleței. (William Shakespeare)

Blândețea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieții. Prin ea se întărește răbdarea, care este ușa înțelepciunii duhovnicești. (Sfântul Ioan Scărarul)

Blânzi sunt aceia care pun capăt luptei de nepotolit din sufletul lor împotriva mâniei, a poftei și a patimilor înrudite cu acestea. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Blestemul este o revărsare de răutate. 10.3

Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)

Boala este un mod de a te întâlni cu Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

Bogăția e făcută să slujească, nu să conducă. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Bolile sufletului sunt mult mai periculoase și mai numeroase decât cele ale trupului. (Cicero)

Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-ați crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de proroc. Și răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu știm. Zis-a lor și El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. (Matei 21.25-27)

Botezul lui Ioan era îndepărtarea de păcat. Botezul creștin este unire cu Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. (Romani 12.12)

 Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală și morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber și viața îi dă mai multă satisfacție. (Anton Pavlovici Cehov)

 Bucuria nu este în lucruri, ci în noi. (Richard Wagner)

Buna creștere a tineretului este garanția cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)

 Bună este milostenia ca pocăință a păcatului. (Sfântul Clement Romanul)

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea. (Mark Twain)

Bunătatea tinereții este îngerească; cea a bătrâneții este dumnezeiască. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

Bunul simț este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simțuri. (Leonardo da Vinci)

Bunul simț este geniul îmbrăcat în haine de lucru. (Falph Waldo Emerson)

Bunul simț este instinct. Destul bun simț este geniu. (George Bernard Shaw)

Bunul simț este un instinct al adevărului. (Max Jacob)

Ca să ai o bătrânețe lungă, trebuie să începi să fii bătrân foarte devreme. (Cato cel Bătrân)

Ca să devină stăpân, politicianul se preface că este servitor. (Charles de Gaulle)

Ca să fii respectat, începe prin a te respecta. (Tudor Arghezi)

Ca să înțelegi că ești prost trebuie totuși să-ți meargă mintea. (Georges Brassens)

Ca să înveți, trebuie să fii umil. Însă viața este marele învățător. (James Joyce)

Ca să te îndoiești de linia dreaptă trebuie să știi mai întâi din câte puncte este făcută. (Nichita Stănescu)

Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. (Paulo Coelho)

Ca să-ți faci dușmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândești. (Martin Luther King)

Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, așa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui. (Solomon 26.11)

Ca un izvor tulbure și stricat, așa este dreptul care șovăie în fața celui nelegiuit. (Solomon 25.26)

 Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înțelept ascultă de sfat. (Solomon 12.15)

 Calea lui Hristos este Crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. (Sfântul Isaac Sirul)

 Calea păcătoșilor este netezită cu pietre, la sfârșitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)

Calea smereniei este pavată cu pietrele răbdării. (Părintele Dumitru Păduraru)

Calitate înseamnă să muncești bine când nimeni nu te supraveghează. (Henry Ford)

Calitatea nu este decât cantitate condensată. (Iulia Hașdeu)

Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență. (John Ruskin)

Calomnia este fiica ignoranței și soră geamănă cu invidia. (F. Romero Robledo)

Calomnia este flagelul cel mai de temut, pentru că ea reprezintă doi vinovați și o victimă. (Herodot)

Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferența o distruge în mod inevitabil. (Thomas Paine)

Calomnia este răzbunarea lașului și disimularea apărăriii sale. (Samuel Johnson)

Calomnia nu este altceva decât “zgomotul” pe care îl fac cei nebuni. (Diogene din Sinope)

Caracteristica vinovaților este neliniștea. (Seneca)

Caracterul celui care vorbește este acela care convinge, nu vorba. (Menandru)

Caracterul este întruchiparea unor principii generale de acțiune. (Titu Maiorescu)

Caracterul este o deprindere îndelungată. (Plutarh)

Caracterul este proprietatea ce nu se poate prețui. (Samuel Smiles)

Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

Care este cel mai mare dușman al omului, dacă nu propria sa minte? (Buddha)

Care este păcatul cel mai mare? Păcatul care te stăpânește. (Patericul)

Care este prima datorie a omului? Răspunsul este simplu: să fie el însuși. (Henrik Ibsen)

Cartea e ca și o conversație cu un om deștept. (Lev Tolstoi)

Casele memoriale sunt templele unui popor. (Ana Blandiana)

Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. (Sfântul Ioan Damaschin)

Cauza principală a dezordinii din noi înșine este căutarea realității promise de o altă persoană. (Krishnamurti, filosof indian)

Că înțelepciunea îndreptățește numele ei și nu la mulți este arătată. (Ecclesiasticul 6.23)

Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.9, 10)

 Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârșitului, să dea omului după căile lui. (Ecclesiasticul 11.28)

Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în Psalmul al doilea: „Fiul Meu ești Tu; Eu astăzi Te-am născut”. (Faptele Apostolilor 13.33)

 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut”; și iarăși: „Eu Îi voi fi Lui Tată și El Îmi va fi Mie Fiu”? (Evrei 1.5)

 Căci cunoaștem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti„. Și iarăși: „Domnul va judeca pe poporul Său”. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)

 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

Căci dacă ne-am rândui viața noastră cu mintea trează, dacă am întrebuința tot răgazul vieții noastre cu cele duhovnicești și am mânca atâta doar să fim în nevoie numai și am cheltui viața noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. (I Timotei 3.5, 6)

 Căci de ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați. (I Corinteni 11.31)

 Căci dorința cărnii este moarte dar dorința Duhului este viață și pace; fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8.6-8)

 Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să săvârșiți, după a Lui bunăvoință. (Filipeni 2.13)

 Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, și, mulțumind, a frânt și a zis: Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea. (I Corinteni 11.23-25)

 Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; și harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. (I Corinteni 15.9, 10)

 Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri: căci ai Lui neam și suntem. (Faptele Apostolilor 17.28)

 Căci însăși existența lui Dumnezeu nu este câtuși de puțin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelație. (Arthur Schopenhauer)

Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. (Iacob 2.13)

 Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh. (Filipeni 6.12)

 Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe față și nimic tainic, care să nu se cunoască și să nu vină la arătare. (Luca 8.17)

 Căci răsuflarea vieții, care l-a făcut pe om ființă vie este una, iar duhul dătător de viață este altul, Cel ce-l face pe om ființă duhovnicească. [Sfântul Irineu de Lugdunum(Lion)]

Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și Acești trei Una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ:Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel. (I Ioan 5.7, 8)

Căderea este “păcatul firii” sau “moartea firii”. (Sfântul Maxim Mărturisitirul)

Călătoriile ne învață să fim mai toleranți. (Benjamin Disraeli)

Cărțile sunt oglinzile sufletului. (Virginia Woolf)

Căsătoria este triumful imaginației asupra inteligenței. (Oscar Wilde)

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. (Psalmi 24.1, 2)

Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mulțimii, să fie purtat de ostași. Căci mergea după el mulțime de popor, strigând: Omoară-l! (Faptele Apostolilor 21.35, 36)

Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înțelepțește și când cel înțelept este dojenit, el câștigă în știință. (Solomon 21.11)

Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. (Socrate)

Când ești în pace și nu ai altă luptă, atunci mai mult te smerește, ca nu cumva bucurie străină intrând, să ne lăudăm și să fim dați la război. Că de multe ori Dumnezeu pentru neputințele noastre, nu ne lasă să fim dați spre luptă, ca să nu pierim. (Avva Visarion)

Când ești nefericit, nu conta pe prieteni. (Euripide)

Când îți dorești ceva, nu e foarte ușor. Trebuie să știi ce vrei și să tot încerci să-l obții. (Taylor Hanson)

Când ne spovedim e bine să folosim săpunul pocăinței și izvorul lacrimilor. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Când nu mai ești copil, ai murit de mult. (Constantin Brâncuși)

Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcați cu semenii nostri, cu noi înșine și cu Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. (Matei 6.16)

 Când se află în dubiu, omul bun urmărește drumul indicat de intuiție. (Kalidasa)

 Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâșiat pe la mijloc. Și Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul Meu. Și acestea zicând, Și-a dat duhul. Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost. (Luca 23.45-47)

 Când spunem că Dumnezeu este iubire, spunem că El se comunică pe Sine la infinit. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Când statul nu plătește profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Guy Bedos)

Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns pe vârful muntelui să nu amețești. Și să știți că această a doua primejdie, este mai mare decât cea dintâi. Pentru că, în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune ca izvor de putere. Când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. (Mitropolitul Bartolomeu Anania)

 Când trupul este rănit curge sânge. Când sufletul este rănit curg lacrimi. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Când vine peste tine mânie sau amărăciune, cunoaște că el, adică diavolul, este în tine. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

Când voi renunța la ceea ce sunt, voi deveni ceea ce aș putea fi. (Lao Tse)

Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, și cântărirea dreaptă este plăcerea Lui. Dacă vine mândria, va veni și ocara, iar înțelepciunea este cu cei smeriți. (Solomon 11.1, 2)

 Cât este de mare milostivirea Domnului și mila spre cei care se întorc la El! (Ecclesiasticul 17.24)

 Câteodată trebuie să urci foarte sus pentru a-ți da seama cât ești de mic. (Felix Baumgartner)

Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? (Matei 9.5)

Ce adevărate sunt cuvintele celor care nu pot minți! (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Ce altceva este arta, decât un mod de a privi? (Thomas Berger)

Ce este greu? Să păstrezi un secret. (Chilon din Lacedomona)

Ce este toleranța? Este consecința umanitătii. Cu toții suntem caracterizați de slăbiciuni și erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Ce ești te privește la urma urmei numai pe tine; ce vrei, privește și pe ceilalți; ce faci, aceea poate privi pe toți. (Nicolae Iorga)

Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)

Ce ușor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună și ce greu e să le-o scoți din cap. (Mark Twain)

Cea dintâi condiție a fericirii este înțelepciunea. (Sofocle)

Cea mai bună filosofie e a acțiunii. (Nicolae Iorga)

Cea mai bună viziune este înțelegerea. (Malcom Forbes)

Cea mai importantă lecție pe care ți-o dă viața e că și nebunii au uneori dreptate. (Winston Churchill)

Cea mai importantă și cea mai neglijată dintre toate conversațiile este convorbirea cu sine însuși. (Oxenstierna)

Cea mai înaltă artă este întotdeauna cea mai religioasă, iar cel mai mare artist este întotdeauna o persoană devotată credinței. (Abraham Lincoln)

Cea mai înaltă dovadă de virtute este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti, filosof indian)

Cea mai înverșunată luptă este cu tine însuți; te afli în ambele tabere. (Voltaire)

Cea mai lungă cale este calea de la minte la inimă. (Părintele Arsenie Boca)

Cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există. (Charles Baudelaire)

Cea mai mare înșelătorie căreia îi sunt supuși oamenii se trage din propriile lor opinii. (Leonardo da Vinci)

Cea mai mare înșelăciune este să crezi că nu te înșeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)

Cea mai mare mustrare este “mustrarea de conștiință” (John Ellis Large)

Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11

Cea mai mare virtute este dreapta-socoteală, echilibrul în viața noastră, în fiecare zi din viața noastră. (Sfântul Antonie cel Mare)

Cea mai rea închisoare este o inimă închisă. (Papa Ioan-Paul-II)

Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)

Cea mai stăruitoare și urgentă întrebare este: ce faci tu pentru ceilalți? (Martin Luther King)

Cea mai subtilă viclenie este să te porți simplu și firesc. (Dostoievski)

Ceea ce are preț înainte lui Dumnezeu este frumusețea sfințeniei, un duh blând și liniștit. (Ellen G. White)

Ceea ce deosebește știința teologică de știința umană e tocmai caracterul nemodificabil al Revelației, care e obiectul ei. (Nichifor Cainic)

Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii. (Krishnamurti, filosof indian)

Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorții, adesea sunt binecuvântări deghizate. (Oscar Wilde)

Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează, scapă. (Sofocle)

Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastră, decât ceea ce avem. (Arthur Schopenhauer)

Ceea ce știm este ca o picătură. Ceea ce nu știm este ca un ocean. (Isaac Newton)

Cei absenți sunt asasinați prin bârfă. (Paul Scarron)

Cei care au succes în viață sunt cei puțini care sunt eficienți. Sunt cei puțini care au ambiția și puterea necesară pentru a se dezvolta. (Herbert N. Casson)

Cei care merită să fie lăudați suportă mai cu ușurință să fie criticați. (Alexander Pope)

Cei ce se căiesc cu adevărat, sunt oameni fericiți. (Mircea Eliade)

Cei înțelepți ascund știința, iar gura celui fără de socotință este o nenorocire apropiată. (Solomon 10.14)

 Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Liniște și dr. Veselie. (Jonathan Swift)

 Cei mai nefericiți oameni sunt aceia care râd de nefericirea altora. (Valeria Mahok)

 Cei mai puternici doi luptători sunt răbdarea și timpul. (Lev Tolstoi)

Cei mândri sunt mereu chinuiți așa de demoni. 6.15

Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se privește pe sine însuși. (Alexander Pope)

Cei patru stâlpi ai cârmuirii sunt: religia, justiția, consiliul și vistieria. (Francis Bacon)

Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiți. Norocul? De când alergi după el, ți-l făceai singur. (Alexandru Vlahuță)

Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici. (Mahatma Gandhi)

Cei smeriți sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)

Cel care a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii, spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul; și dimpotrivă, cel ce se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce a primit. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândește defăimarea este un nebun. (Solomon 10.18)

 Cel care ezită este un nebun (Mae West)

 Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)

 Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale și crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Cel care se silește să fie asemenea lui Dumnezeu, datorită marii lui lipsă de răutate, iartă de șaptezeci de ori câte șapte, adică tot timpul vieții și în tot circuitul cosmic, pentru că aceasta înseamnă numărul șapte. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cel ce are smerenie, smerește pe draci, iar cel ce nu are smerenie, este batjocorit de draci. (Patericul)

Cel ce ascultă muzică simte dintr-o dată cum singurătatea îi este umplută de alți oameni. (Robert Browning)

Cel ce gândește să-și păstreze curățenia în mijlocul săturării și luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenție)

Cel ce își stăpânește cuvintele sale are știință și cel ce își ține cumpătul este un om priceput. (Solomon 17.27)

Cel ce nu citește este mai bine educat decât cel ce citește doar ziare. (Thomas Jefferson)

Cel ce păzește legea este un fiu înțelept, iar cel ce se întovărășește cu clevetitorii face rușine tatălui său. (Solomon 28.7)

 Cel ce se transformă în vierme nu se poate plânge după aceea că e călcat în picioare. (Immanuel Kant)

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)

 Cel de lângă noi este un alt eu. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cel încet la mânie este bogat în înțelepciune, iar cel ce se mânie degrabă își dă pe față nebunia. (Solomon 14.29)

 Cel mai bun lucru pentru muritori este ordinea, și cel mai rău dezordinea. (Hesiod)

Cel mai bun mod de a crea o idee de calitate înaltă este să creezi o mare cantitate de idei. (Joey Reiman)

 Cel mai bun și cel mai mare câstig este un prieten adevărat; și cea mai mare pierdere este pierderea timpului. (Pitagora)

Cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în fața ochilor tăi. (Goethe)

Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)

Cel mai frumos moment din viața unui om este atunci când reușete să învingă răul în favoarea binelui. (Pitagora)

Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța. (Helen Keller)

Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)

Cel mai mare dușman al omului este stomacul său. (Proverb arab)

Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpânește pe sine însuși. (Arthur Schopenhauer)

Cel mai mare păcat față de oameni nu este ura, ci indiferența față de ei. (George Bernard Shaw)

Cel mai mare soi de dușmani este cel al lăudătorilor. (Tacit)

Cel mai mare test de curaj de pe pământ este să suporți înfrângerea fără să te descurajezi. (Robert G. Ingersoll)

Cel mai periculos dușman al adevărului este majoritatea compactă. (Henrik Ibsen)

Cele două cuvinte “informație” și “comunicare” sunt adesea folosite ca având același înțeles, deși ele semnifică lucruri total diferite. Informația o primești, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)

Cele două piscuri ale neștiinței sunt: necredința în Dumnezeu și superstiția. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. (André Maurois)

Cele mai frumoase mere sunt mâncate de cei mai obraznici porci. (Proverb bulgăresc)

Cele trei lucruri esențiale în această viață este să ai ceva de făcut, ceva care să-ți placă și ceva la care să speri. (Joseph Addison)

Cele trei lucruri esențiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, perseverența și bunul simț. (Thomas Alva Edison)

Celebritatea este o latură a puterii și un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)

Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat! (I Corinteni 7.8-10)

Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc despre Mine. (Ioan 5.39)

 Certitudinea este criteriul adevărului. (Baruch Spinoza)

 Cerul este tronul Meu și pământul așternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veți zidi Mie? – zice Domnul – sau care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?” (Faptele Apostolilor 7.49, 50)

 Chiar și atunci când este susținută de cincizeci de oameni, o prostie tot prostie rămâne. (Anatole France)

 Chiar și nebunul, când tace, trece drept înțelept; când închide gura, este asemenea unui om cuminte. (Solomon 17.28)

 Chibzuința este bunul cel mai de preț. (Sofocle)

Chopin este și rămâne cel mai îndrăzneț și mândru spirit poetic al vremii. (Robert Schumann)

 Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă și cu slavă. (Marcu 13.24-26)

 Ci toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este Legea și proorocii. (Matei 7.12)

 Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el însuși. (Carlo Goldoni)

 Cine cunoaște numai teoretic adevărul Evangheliei, poate să fie un savant, dar nu un creștin. (Nichifor Crainic)

 Cine este bun, mai bun să se facă și cine a biruit ispita, să se roage pentru cel care e încă în ispite. (Părintele Paisie Olaru)

Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește. (Matei 12.30)

 Cine nu gândește și nu lucrează ca Domnul, nu este al Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

Cine trădează va fi trădat. (Marin Preda)

Cine tuturor viselor și tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)

Cinstea este cea mai bună strategie atunci când implică bani. (Mark Twain)

Cinstea este invers proporțională cu tentația. (George Bernard Shaw)

 Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și de la rege va lua dar. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat. (Ecclesiasticul 38.1-3)

 Civilizația este blana de miel cu care barbarismul se deghizează. (Thomas Bailey Aldrich)

Civilizația este doar un proces lent prin care învățăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)

 Clipă întârzie puțin, ești atât de frumoasă. (Goethe)

 Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)

Comportamentul este oglinda în care fiecare își reflectă imaginea. (Johann Wolfgang von Goethe)

Comunicarea este esența lucrurilor. (Mooji)

Comunicarea este esența științei. (Francisc Crick)

Concentrarea este o deprindere care se învață. (Herbert Harris)

Conceptul fără intuiție e gol, intuiția fără concept e oarbă. (Immanuel Kant)

Conservele sunt o afacere strălucită…, ambalarea porcilor e cea mai lucrativă profesie după politică. (Oscar Wilde)

Conștiința curată te face să fii cuvios față de Dumnezeu și drept față de oameni.

(Cuviosul Clement Alexandrinul)

Conștiința este busola omului. (Vincent van Gogh)

Conștiința este îngerul lui Dumnezeu care îl păzește pe om. Conștiința pomenește păcatele noastre și, pomenindu-le, ne smerește. (Părintele Paisie Olaru)

Conștiința este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Conștiința este o carte naturală; cel ce o citește cu fapta, face experiența ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale și cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)

Conștiința este o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

Conștiința este ochiul lui Dummnezeu în sufletele noastre. (Sfântul Cadoc)

Conștiința este oglinda sufletelor noastre, care înfățișează greșelile din viețile noastre în forma lor completă. (George Bancroft)

Conștiința este “pârâșul nostru”, care, “ne pârăște” de pe acum și, dacă ne împăcăm cu el, este bine. Iar împăcându-ne cu pârâșul acesta, ne împăcăm cu Dumnezeu. (Părintele Ilie Cleopa)

Conștiința este tocmai punctul de gravitație al individului. (Mihai Eminescu)

Conștiința mea este busola care are drept magnet idealul. (Victor Hugo)

Conștiința noastră e un jucător ce nu dă greș atâta timp cât n-am ucis-o încă. (Honoré de Balzac)

Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Conversația este hrană pentru suflet. (Proverb mexican)

Convingerile sunt inamicii adevărului, mai periculoase decât minciunile. (Thomas Mann)

Copacii sunt efortul nesfârșit al Pământului de a vorbi cu cerul. (Rabindranath Tagore)

Copiii sunt educați de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Copiii trebuie să fie cuviincioși și să se distingă prin cumințenie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii și caracterului său. (Samuel Smiles)

Coroana literaturii este poezia. (William Somerset Maugham)

Coroana vieții noastre este această încredere în noi. (Ion Agârbiceanu)

Corpul este veșmânt viu și, în același timp, și instrumentul spiritului. (Prentice Mulford)

Corupția este schimbarea zilnică a legilor. (Lothar Schmid)

Corupția este un cancer; un cancer care roade încrederea cetățenilor în democrație, diminuează instinctul pentru inovare și creativitate. (Joe Biden)

Creativitatea este distracția inteligenței. (Albert Einstein)

Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)

Creativitatea este un drog fără de care nu se poate trăi. (Cecil B. DeMille)

Creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul și profesorul sunt una și aceeași persoană. (Arthur Koestler)

Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute și a le asambla în moduri unice. (Jacque Fresco)

Creativitatea înseamnă pur și simplu conectarea unor lucruri. (Steve Jobs)

Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate și astfel să devii un partener cu Dumnezeu. (Michele Shea)

Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)

Creativitatea nu este o evadare din disciplină, este o evadare însoțită de disciplină. (Jerry Hirschberg)

Creativitatea nu înseamnă să găsești un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit. (James Russell Lowell)

Creaționiștii par a sugera că o “teorie” este ceva ce ai inventat după o noapte de beție. (Isaac Asimov)

Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viață este să nu ai niciodată curajul să riști. (Oprah Winfrey)

Credem că știm ce este pictura, dar numai pictorii mari știu. (Drieu La Rochelle)

Credeți-mă, rugăciunea este un strigăt de speranță. (Alfred de Musset)

Credința e incidența divină care poate revela adevărul. (Petre Țuțea)

Credința este contemplarea unui lucru tainic. (Sfântul Teodoret al Ciprului)

Credința este indefinitul în infinit. (Lev Tolstoi)

Credința este o continuare a rațiunii. (William Adams)

Credința este o luptă continuă cu necredința. [Un pastor anglican (nu-i stim numele)]

Credința este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. (Rabindranath Tagore)

Credința este refuzul de a intra în panică. (David Martyn Lloyd-Jones)

Credința înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara. (Martin Luther King)

Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate și mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)

Creștin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe treptele tronului său, s-a lovit la cap și a murit. Sfânta Muceniță Iulita, mama pruncului, a fost decapitată)

Creștinismul este o religie absolută, dar, vorba lui Gandhi, are un cusur: e prea perfect! Poți să-l imiți, imperfect, dar una e imitarea și alta e participarea care te face să te realizezi în tine, prin el, în mod total. (Petre Țuțea)

Creștinismul nu este o religie sau o filosofie, ci o relație și un mod de viață. (Rick Warren)

Crima nu este nimic altceva decât energie direcționată greșit. (Emma Goldman)

Crucea este făcută din slăbiciunile și înfrângerile noastre, însă chemarea este clară: Să ne iubim crucea! Poate că acesta să fie actul cel mai dificil, să te accepți așa cum ești. (Teologul Paul Evdochimov)

Crucea este poarta tainelor. (Sfântul Isaac Sirul)

Cu calm și cumpătare, doar astfel, răzbunarea-i o încântare. (Richard Wagner)

Cu cât crești și devii mai mare și mai important prin creațiile tale, cu atât îi privești cu mai mult respect și cu mai mare smerenie pe creatorii dinaintea ta. La vârsta voastră (a studenților cărora le vorbea), ziceam: Eu. Eu eram cel mai mare. Când am împlinit vârsta de 25 de ani, am început să zic: Eu și Mozart. Astăzi, pot să spun doar: Mozart. (Charles François Gounod)

Cu cât e mai mică mintea, cu atât e mai mare îngâmfarea. (Esop)

Cu cât ești mai fericit, cu atât timpul trece mai repede. (Plinius cel Tânăr)

Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult te smerește și înaintea Domnului vei afla har. Că mulți oameni mari și slăviți sunt, dar tainele se descopăr celor smeriți. Că mare este puterea Domnului și El este preaslăvit de cei smeriți. (Ecclesiasticul 3.18, 19)

Cu cât te vei cunoaște mai bine pe tine, cu atât vei fi mai modest și vei căpăta o mai mare încredere în puterile tale. (Samuel Smiles)

Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă și virtute. (Aristotel)

Cu Dumnezeu nu trebuie să fii politicos; pur și simplu, varsă-ți inima ta în fața Lui. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufești, că minunate sunt lucrurile Domnului și ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)

Cu neputință este să împlinim poruncile lui Dumnezeu, fără de răbdare și fără rugăciune. (Sfântul Ioan Damaschin)

Cu puțină strategie, viața poate fi transfigurată. (Constantin Noica)

Cu siguranță Dumnezeu nu a creat ființa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate. (Abraham Lincoln)

Cugetarea este măreția omului. (Blaise Pascal)

Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nicio murdărie. (Richard Wurmbrand)

Cultura este aflarea mai mult sau mai puțin conștientă a esenței lucrurilor. (Vasile Băncilă)

Cultura este arta înălțată la un set de credințe. (Tom Wolfe)

Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale. (Simion Bărnuțiu)

Cultura este un al doilea soare pentru cei culți. (Heraclit)

Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori. (Simone Weil)

Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele. (John Burroughs)

Cultura înseamnă lărgirea minții și a spiritului. (Jawaharlal Nehru)

Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

Cultura merită riscuri, riscuri enorme. Fără cultură suntem cu toții doar bestii totalitariste. (Norman Mailer)

Cultura nu este urmare a școlii, ci a dorinței de o viață de a o dobândi. (Albert Einstein)

Cultura nu înseamnă să citești mult, nici să știi multe; înseamnă să cunoști mult. (Fernando Pessoa)

Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

Cum să pricinuiești suferințe celor care te invidiază? Să fii bine dispus. (Diogene din Sinope)

Cumpătarea e baza virtuților. (Proverb latinesc)

Cunoaște-ți rușinea și ascunde-ți mândria, astfel vei fi un model sub ceruri. (Lao Tse)

Cunoaștere, prudență, discernământ; acestea sunt adevăratele cerințe pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu. Cunoaștere, prudență, discernământ; acestea sunt darurile de care avem nevoie și nu alte bunuri trecătoare. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Cunoașterea de sine este pe cât de temută, pe atât de necesară. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Cunoașterea greșelilor este începutul salvării. (Epicur)

Cunoașterea lui Dumnezeu este rădăcina nemuririi și scopul sublim al vieții. 12.8

Cunoașterea noastră nu poate fi decât limitată, în timp ce ignoranța trebuie să fie în mod necesar infinită. (Karl Popper)

Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu știu; fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și-l știu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – Că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (II Corinteni 12.2-4)

 Cununa bătrânilor sunt nepoții, iar mărirea fiilor sunt părinții lor. (Solomon 17.6)

 Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul de a domina frica, și nu absența fricii. (Mark Twain)

Curajul este scara pe care urcă toate celelalte virtuți. (Clare Bernard)

 Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuțită decât sabia. (Mihail Drumeș)

Cuvântul e un mijloc imperfect de comunicare. (Camil Petrescu)

 Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cuvioasa Maria Egipteanca este o icoană sau o pildă a pocăinței și a înnoirii duhovnicești a omului, prin rugăciune, smerenie și prin post. (Patriarhul Daniel)

Dacă ai învățat ceva din înfrângeri, înseamnă că nu ai fost învins cu adevărat. (Zig Ziglar)

Dacă capacitatea de a gândi nu este însoțită de capacitatea de a acționa, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)

Dacă dorești să fii inventiv, trebuie să dorești să ratezi. (Jeff Bezon)

Dacă Dumnezeu este totdeauna cu tine, de ce tu trăiești ca și când El ar fi departe de tine? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viața ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine. (Părintele Teofil Pârâian)

Dacă ești bătrân la tinerețe, vei fi tânăr și la bătrânețe. (Părintele Arsenie Papacioc)

Dacă eu am văzut mai departe decât alții, asta este că stăteam pe umerii unor giganți. (Isaac Newton)

Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevestește. (Proverb enlegleesc)

Dacă Galileo ar fi spus în versuri că pământul se învârte, poate că inchiziția l-ar fi lăsat în pace. (Thomas Hardy)

Dacă în lume este mai întâi viața și apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea și apoi viața. (Fericitul Augustin)

Dacă mintea se va elibera de tot ceea ce este potrivnic ei, se va odihni și va afla un alt veac nou și va cugeta la cele noi și nestricăcioase. (Sfântul Isaia Pustnicul)

Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu ești binecuvântat. (Edgar Allan Poe)

Dacă nu ar exista Dumnezeu, nu ar exista nici atei. (G. K. Chesterton)

Dacă nu citești ziarele ești neinformat, dacă le citești, ești dezinformat. (Mark Twain)

Dacă nu ești frumos la trup, atunci să ai un suflet curat și luminos și toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătății sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

Dacă nu ești pregătit să greșești, nu vei scoate niciodată nimic original. (Ken Robinson)

Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)

Dacă nu riști nimic riscul este și mai mare. (Erica Jong)

Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrânețe o comoară de înțelepciune. (Platon)

Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine însuți, apoi lămurit lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui, ci pentru că îl urăști și vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă oamenii ar ști ce mare lucru este a fi în harul lui Dumnezeu, nu s-ar înspăimânta de nicio suferință și ar suporta în liniște orice durere, deoarece harul este rodul răbdării. (Sfânta Roza de Lima, patroana Americii Latine, a statului Peru și a Insulelor Filipine)

Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

Dacă orice credință mântuiește, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)

Dacă s-ar baza toți pe premiza că lucrurile acceptate ca adevărate sunt într-adevăr adevărate nu ar mai exista speranță de progres. (Orville Wright)

Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)

Dacă taci atunci când trebuie să vorbești, să știi că ești fricos. (Abraham Lincoln)

Dacă te arăți slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune. (Solomon 24.10)

 Dacă te conduce mintea, ești un rege; dacă te conduce corpul, un sclav. (Cato cel Bătrân)

 Dacă tu ești înțelept, ești înțelept pentru tine, și dacă ești batjocoritor, singur vei purta ponosul. (Solomon 9.12)

 Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

 Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate. (Jean Jacques Rousseau)

Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăs

tare ale tinereții țin pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul. (Vasile Conta)

Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. (Pablo Neruda)

Dacă văd o nedreptate și nu fac nimic să o îndrept, sunt laș. (Confucius)

 Dacă vine mândria, va veni și ocara, iar înțelepciunea este cu cei smeriți. (Solomon 11.2)

 Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă! (Henri Lacordaire)

Dacă vrei să te știe Dumnezeu, fii după putință necunoscut printre oameni. (Avva Teognost)

Dacă zărești un uriaș, privește mai întâi poziția soarelui și vezi dacă uriașul nu este umbra unui pigmeu.

(Novalis)

Dacă-mi place mai mult muzica decât conținutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)

Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. (Psalmi 138.12-14)

Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. (Filipeni 3.14)

Dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? (Matei 3.7)

 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. (Romani 15.1)

 Dați băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară și vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea și să uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)

 Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forță, iar tu vei fi liber. (Jim Morrison)

 Dă sfat celui înțelept, și el se va face și mai înțelept; învață pe cel drept, și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)

De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea blestema pe Binefăcătorul și Mântuitorul meu? (Sfântul Sfințit Mucenic Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, înainte de a fi ars de viu. A scris 5 epistole, dar patru dintre ele s-au pierdut)  De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. (I Corinteni 10.12, 13)

De aceea îți zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei: Iertate îți sunt păcatele. (Luca 7.47, 48)

 De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiți-vă și vă întoarceți de la toate nelegiuirile voastre, ca necredința să nu vă fie piedică. (Iezechiel 18.30)

De aceea, vă rog să nu vă pierdeți cumpătul, din pricina necazurilor mele pentru voi; ele sunt slava voastră. (Efeseni 3.13)

De ai primit a fi creștin, sârguiește-te să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te în Hristos. (Sfântul Vasile cel Marte)

 De câtva timp e mai ușor să fii intelectual decât să fii credincios. (Părintele Teofil Pârâian)

De ce te tulburi de grija unei zile, pe care nu ești sigur c-o mai ajungi? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda, al lui Hristos am fost, sunt și voi fi, și idolilor nu voi jertfi, nici nu le voi pleca genunchiul meu. (Sfântul Mucenic Mina, înainte de a fi decapitat)

De ești așa de nebun ca să te lași mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură. (Solomon 30.32)

De ești Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. (Matei 4.3, 4)

 De la invidie la răzbunare nu e decât un pas. (Honoré de Balzac)

De la prima vedere se observă că cei doi dușmani ai fericirii omenești sunt: durerea și plictiseala.  (Arthur Schopenhauer)

De la sublim la ridicol nu e decât un pas. (Napoleon Bonaparte, la întoarcerea din campania din Rusia)

De luptă se feresc doar lașii. Să lăsăm trecutul să fie trecut. (Homer)

De obicei oamenii care știu puțin sunt foarte vorbăreți, în timp ce aceea care știu multe spun puțin. (Jean Jacques Rousseau)

De un singur lucru îi e rușine adevărului, să se ascundă. (Lope de Vega)

De va fi unul vârtos la cerbice, minune va fi de se va îndrepta. (Ecclesiasticul 16.12)

De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerția celor care ar fi putut acționa, indiferența celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiției când conta cel mai mult. (Haile Selassie)

Decența în comportament este adevărata valoare a Omului. (Betty Marcovici)

Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. (Luca 16.19, 20)

Deci luați seama cu grijă, cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. (Efeseni 5.15-17)

Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit și celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. (Matei 25.10, 11)

 Defăimarea este fiica amorului propriu și a trândăviei. (Voltaire)

Definițiile fericirii și nefericirii sunt: știința și neștiința. (Empedocle, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Deosebirea dintre literatură și ziaristică este că a doua este de necitit, în timp ce literatura e necitită. (Oscar Wilde)

Destinul este scuza celor slabi și opera celor tari. (Nicolae Titulescu)

Deși corpul vrea să fie pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer. (Lope de Vega)

Deși este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)

Deznădejdea este cea mai mare rătăcire a noastră. (Vauvenargues)

Dezvoltă-ți obiceiul de a fi în permanență focalizat asupra unui scop. (Herbert Harris)

Diavolul este asemenea unui câine în lanț; latră, se agită, dar nu te poate mușca. Dar dacă te apropii de el, îți poate face mult rău. (Sfinții Părinți)

Diavolul este un foarte bun contabil. Nu pierde nimic din catastiful lui, nu-i scapă niciun amănunt, însă Dumnezeu nu este un bun contabil. Registrelele Lui sunt pline de ștersături. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Diavolul știe că tinerețea este primăvara vieții, atunci când toate lucrurile sunt noi și că tinerii sunt cei mai vulnerabili. (Ezra Taft Benson)

Diferența dintre o armă și un copac este diferența de tempo. Copacii explodează în fiecare primăvară. (Ezra Pround)

Dificultatea literaturii nu este să scrii, ci să scrii ceea ce vrei să spui. (Robert Louis Stevenson)

Dificultățile sunt mai ușor de învins decât îndoiala. (Isaac Newton)

Din aceeași gură ies binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie, frații mei, să fie acestea așa. Oare izvorul aruncă din aceeași vână, și apa dulce și pe cea amară? (Iacob 3.10, 11)