Încercările

Aurul se încearcă prin foc, iar credința prin ispite. Vitejia ostașului se cunoaște la luptă, iar tăria credinței noastre, în ispite. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omenești. (Vasile Alecsandri)

 Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferența o distruge în mod inevitabil. (Thomas Paine)

 Când îți dorești ceva, nu e foarte ușor. Trebuie să știi ce vrei și să tot încerci să-l obții. (Taylor Hanson)

 Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. (Psalmi 67.31)

 Ceea ce percepem drept încercări amare ale sorții, adesea sunt binecuvântări deghizate.(Oscar Wilde)

 Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutățile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depășite. (Ernest Bernea)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Cuptorul încearcă oțelul călit; tot așa și vinul, inimile trufașilor, care stau gata să se încaiere. (Ecclesiasticul 31.30)

 Dumnezeu admite astfel de piedici, pentru că prin ele credința noastră este pusă la încercare. 9.10

 Dumnezeu nu ispitește, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să dovedim tăria credinței noastre și astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă drepților sunt pentru încercare și au și plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)

 El va fi pentru voi piatră de încercare și stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă și laț pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)

 Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reușești. (Theodore Roosevelt)

 Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare. (Sigmund Freud)

 Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

 Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. (Albert Einstein)

 Încearcă să știi totdeauna ce vrei. (Paulo Coelho)

 Încercări și ispite 8.8

 Încercarea de a fi prea prevăzător este cea mai riscantă. (Jawaharlal Nehru)

 Încercarea și eroarea alcătuiesc experiența. (Karl Raimund Popper)

 Încercarea, și atunci când nu reușește, e o școală. (George Coșbuc)

 Înțelepciunea nu este produsul școlarizării, ci al încercării de o viață pentru a o capta. (Albert Einstein)

 Mândria încearcă să-și închipuie o lume și să trăiască în ea. Smerenia primește lumea așa cum a zidit-o Dumnezeu. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă. (Alexandru Macedon)

 Nu disper, consider fiecare încercare eșuată încă un pas înainte. (Thomas Alva Edison)

 O persoană care nu a comis niciodată erori nu a încercat niciodată nimic nou. (Albert Einstein)

 Oamenii nu suportă ideea sfârșitului lor și de aceea încearcă să se amăgească cu iluzii deșarte.  (John Galsworthy)

 Orice încercare este prilej de mucenicie. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Roagă-te să nu-ți vie încercare; iar dacă va veni, primește-o ca pe a ta, nu ca pe una străină. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Se cere să luăm aminte, ca la vremea marilor încercări, să nu cădem din credință. (Eusebiu de Cezareea)

 Silește-te să te arăți încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. (II Timotei 2.15)

 Studierea omenirii depășește forțele omului. Numai nebunii o încearcă. (Jerome K. Jerome)

 Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.5)

 Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)

 Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranței apare atunci când suntem în majoritate. (Ralph W. Sockman)

 Tinerii știu destule lucruri pentru a fi prudenți, și totuși încearcă să realizeze imposibilul; și își împlinesc dorința, generație după generație. (Pearl Sydensricker Buck)

 Toți oamenii sunt încercați dintr-un întreit motiv: adesea pentru verificare, uneori pentru curățire, iar alteori pentru plata greșelilor. (Sfântul Ioan Casian)

 Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să vezi foarte departe. (Constantin Brâncuși)

 Umilința este piatra de încercare a celui măreț. (Sfântul Francisc de Sales)