Gândurile

 A gândi, a cugeta, e tot secretul voinței, ca și al memoriei. (William James)

 A studia și a nu gândi e o risipă. A gândi și a nu studia e periculos. (Confucius)

 A urmări gândurile unui om de seamă – este știința cea mai interesantă. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 Acțiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. (James Joyce)

 Atât de mare e înșelăciunea, că primesc cu plăcere în suflete momeala aceea și nu se gândesc că plăcerea aceasta, ce poate răni, este scurtă și trecătoare, pe când durerea e continuă iar învinuirea conștiinței, cumplită. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Atunci se va socoti cineva că are pacea și liniștea, când va înlătura gândurile deșarte. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Au dărâmat poteca mea, cu gând ca să mă piardă, ei se suie încoace și nimeni nu le este stavilă. (Iov 30.13)

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Beția este eșecul omului în a-și controla gândurile. (Ray Stannard Baker)

 Bine este, deci, frate a nu face răul nici cu gândul, iar de ești ispitit, nevoiește-te ca să nu faci cu lucrul. (Patericul)

 Binele desăvârșit nu constă numai în a se abține cineva de la a face răul, ci și de a-l gândi. (Scriitorul bisericesc Metodiu de Olimp)

 Binele făcut la nevoie ți-l răsplătește înzecit Dumnezeu când nici nu gândești. (Mircea Eliade)

 Ca să-ți faci dușmani nu trebuie să declari război, e suficient să spui ce gândești. (Martin Luther King)

 Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând! (Psalmi 54.15)

 Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deșert și de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morți. Și a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Drept aceea, sfânt și cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăție pentru cei morți, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)

 Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. (Matei 15.9)

 Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

 Cei care au ajuns la această treaptă a postului (a patra), pot stăpâni cu ușurință trupul și gândurile, și pot spori mult pe calea rugăciunii. 11.11

 Cel ce gândește să-și păstreze curățenia în mijlocul săturării și luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenție)

 Cel mai bine te învață cel care nu-ți spune ce să gândești, ci cum să gândești. (Alan Gregg)

 Cine nu gândește și nu lucrează ca Domnul, nu este printre ucenicii Lui. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Cine nu luptă cu gândurile, nu luptă cu satana. 5.11

 Ciuda întunecă gândirea. (Proverb aromân)

 Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul. (Scriitorul american Terry Goodkind)

 Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

 Cultura te urcă pe culmile gândirii; educația te învață să cobori până la cei umili. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Cum lacrima iese din ochi, astfel iese gândirea pe buze. (Mihai Eminescu)

 Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. … Poate fi oare om mai ticălos decât bețivul, care e mereu cu capul amețit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-și strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur, vezi Beția/ )

 Curățirea minții de gândurile cele rele. 2.11

 Dacă capacitatea de a gândi nu este însoțită de capacitatea de a acționa, mintea superioară este torturată. (Benedetto Croce)

 Dacă gândim frumos și frumos vom trăi. (Sfinții Părinți)

 Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dacă știința nu are patrie, omul de știință trebuie să se gândească mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie sale. (Louis Pasteur)

 Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

 Dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea în Hristos. (II Corinteni 11.3)

 Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? (Matei 9.3, 4)

 Demonul i-a strecurat cu ușurință, din ce în ce mai des, tot felul de gânduri primejdioase. 8.19

 Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. (I Corinteni 13.4-10)

 Este de ajuns un dicționar pentru a conține toate cuvintele. Dar gândirii îi trebuie infinitul. (Alexandr Sergheevici Pușkin)

 Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în liniște, gândindu-ne numai la Dumnezeu și dând la o parte toate grijile și problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)

 Este mai cinstit să urăști pe față, decât să-ți ascunzi gândul sub un chip înșelător. (Cicero)

 Este necesară multă atenție și multă sârguință pentru a alunga gândurile pe care ni le trimite vicleanul, pentru a ne fura de la rugăciune. 2.13

 Este un lucru bun să citești cărți de citate, pentru că citatele, atunci când sunt gravate în memorie, îți aduc gânduri bune. (Winston Churchill)

 Există oameni care vorbesc cu o clipă înainte de a fi gândit. (Jean de la Bruyère)

 Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

 Fericirea nu depinde de ce ești sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândești. Mulțumirea aduce fericire chiar și săracului, iar nemulțumirea aduce sărăcie chiar și bogatului. Viitorul vine către noi bucățică după bucățică, puțin câte puțin. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă șansă și vom putea fi mulțumiți. (Confucius)

 Fericit e sufletul care zi și noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fericit este sufletul care iubește smerenia și lacrimile și care urăște gândurile cele rele. (Cuviosul Siluan Atonitul)

 Fii vigilent: ferește-ți mintea de gânduri negative. (Buddha)

 Filosofia este microscopul gândirii. (Victor Hugo)

 Folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Gândește ca un om de acțiune și acționează ca un om care gândește. (Henri Bergson)

 Gândirea e activitatea inteligenței, visarea e voluptatea ei. (Victor Hugo)

 Gândirea este izvorul acțiunii, vieții și manifestării; fă izvorul curat și totul va fi curat. (James Allen)

 Gândirea înseamnă activitate. Gândirea e întotdeauna exprimare, acțiune, poezie. (Eugeni d Ors)

 Gândirea mea este melodia. (Richard Strauss)

 Gânditorul pozitiv zărește invizibilul, simte intangibilul și realizează imposibilul. (Napoleon Bonaparte)

 Gândiți frumos! (Părintele Teofil Pârâian)

 Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

 Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor. (Solomon 24.9)

 Gândul cu care ai dat, acela îți aduce răsplata. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Gândul rău. 7.15

 Geniul trebuie să aibă răbdare cu oamenii mediocrii, căci el gândește mult prea repede și mult prea departe. (Michelle Rosenberg)

 Ia-ți gândul de la orice lăcomie și atunci vei putea să vezi uneltirile diavolului. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Important este ceea ce suntem noi în fața lui Dumnezeu, iar nu ceea ce gândesc oamenii despre noi. (Avva Teognost)

 Inima celui ce luptă este o arenă, în care se războiesc gândurile cele rele cu cele bune. 4.7

 Inima reprezintă izvorul gândurilor. 2.3

 Ironia este veselia gândirii și bucuria înțelepciunii. (Anatole France)

 Istovește-ți trupul cu postul și cu privegherea, și vei alunga gândul chinuitor al iubirii de plăceri. (Sfântul Serafim de Sarov)

 Împărăția lui Dumnezeu ține mai mult de modul de a trăi decât de modul de a gândi. (Sfinții Părinți)

 În lagărele de concentrare trăiam minut cu minut și trebuia să gândim cât de puțin, pentru că gândirea este cheltuială. (Haim-Vidal Sephiha)

 Înainte de a-ți ridica mâinile spre cer, trebuie să-ți ridici sufletul; și înainte de a-ți ridica ochii, ridică-ți gândul la Dumnezeu. (Origen)

 Îngerii nu au nevoie de limbă și de auz, ci își transmit unii altora propriile lor gândiri și hotărâri, fără să rostească nici măcar un cuvânt. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Învățând matematica, înveți să gândești. (Grigore Moisil)

 Îți faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, așa ca să nu se știe ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt.

 Concentrează-te bine, adună-ți toate gândurile și întreaga ta persoană în acest semn.

 Simți cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului și este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfințește pe om în întregime până la cea din urmă fibră a ființei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

 La Dumnezeu ajungem printr-un anumit mod de viață, nu printr-un anume fel de a gândi. (Christos Yannars)

 Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)

 Logica este anatomia gândirii. (John Locke)

 Lupta cu gândurile ispititoare. 5.11

 Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc și care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum știți, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

 Mai mare este a putea ține gândul în loc, decât a iscodi taine, chiar de a-i afla răspunsurile toate. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Meditația este eliberarea de gândire și o mișcare înspre extazul adevărului. Meditația este explozia inteligenței. (Krishnamurti, filosof indian)

 Mintea reprezintă gândurile sau mentalul. 2.3

 Mulți oameni de pe această planetă suferă din cauza nemulțumirii față de sine și a vinovăției. Acesta este un simplu gând, iar gândurile pot fi schimbate. (Louise L. Hay)

 Munca gândește, lenea visează. (Jules Renard)

 Nimic nu ne înșală mai mult decât propria noastră gândire. (Leonardo da Vinci)

 Nu este o coincidență că cei mai mari gânditori din toate timpurile au fost suflete profund religioase. (Max Planck)

 Nu locuirea împreună osândește pe cei drepți, la un loc cu cei nedrepți, ci asemănarea în gândire. (Mitropolitul Nicolae Mladin)

 Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se înfiripă patimă fără gând. (Sfântul Marcu Ascetul)

 O viață frumoasă e un gând al tinereții înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)

 O, rău gând! De unde te-ai ivit să acoperi pământul cu vicleșug? (Ecclesiasticul 37.3)

 Obișnuiește-ți urechea să audă des cuvinte duhovnicești și mintea ta se va depărta de gânduri necurate. (Sfântul Talasie Libianul)

 Omul cu gând rău ațâță ceartă și defăimătorul desparte pe prieteni. (Solomon 16.28)

 Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viața veșnică; ci în viața veșnică luăm doar lumina credinței și a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinței, a ceea ce am trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun, orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău și fapta rea lasă în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup și se prezintă în fața lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune și în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinții Părinți ai Bisericii au interpretat acest «ochi sufletesc», de care vorbește Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conștiința omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine și rău, între întuneric și lumină, între păcat și sfințenie. Dacă această conștiință este luminată de credință, atunci omul se luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)

 Orice înălțare îmi dă de gândit, deoarece cred că după ea poate veni căderea. (Petrarca)

 Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Pacea gândurilor este mai scumpă decât orice înțelepciune. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Paza minții, negândirea la gânduri. (Arhiepiscopul Casian)

 Păcatele săvârșite cu trupul sunt împiedicate de multe pricini, dar cel ce păcătuiește cu gândul, păcătuiește tot atât de repede pe cât a și gândit. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Păcătuind, să nu învinovățești fapta, ci gândul. Căci dacă mintea nu o lua înainte, nu i-ar fi urmat trupul. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios și să-l supui vreunei întinăciunii. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt, iar dacă întinezi trupul nu vei trăi. (Herma, autorul scrierii “Păstorul”)

 Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt și să-L cinstim cu gândul. (Evagrie Ponticul)

 Politicianul se gândește la viitoarele alegeri, omul de stat la următoarele generații. (Otto von Bismarck)

 Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile îneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește gândurile pierde cunoștința adevărului. (Sfântul Talasie Libianul)

 Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândești la nefericire. (George Bernard Shaw)

 Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. (Arthur Schopenhauer)

 Răul pe care l-am făcut, gândit sau pe care l-am intenționat, se va răzbuna pe sufletele noastre. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Rugăciunea utilizează gândurile, puterea mentală și inteligența creatoare de care dispunem împreună cu Inteligența Infinită a Spiritului Suprem. (Herbert Harris)

 Să ne înfrânăm de la gânduri, tot așa cum ne înfrânăm și de la de la fapte. (Evagrie Ponticul)

 Să nu vă gândiți niciodată că după moarte veți moșteni împărăția pe care n-ați trăit-o încă de pe pământ. (Părintele Arsenie Boca)

 Secretul mântuirii este de fapt păstrarea minții ocupate pentru a nu ne purta gândurile spre patimi; ori munca ne concentrează gândurile spre ceea ce facem, iar rugăciunea ne înalță mintea către Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Străduiți-vă să fiți în același gând cu Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Strămoșul fiecărei acțiuni este un gând. (Ralph Waldo Emerson)

 Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenți să se gândească la faptul că ar putea să piardă. (Bill Gates)

 Sufletul bun, gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care I se pot aduce lui Dumnezeu. (Minucius Felix)

 Sufletul omului este gândul lui și unde îi este gândul, acolo și sufletul. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Sufletul se formează prin deprinderi și ajungi să gândești după cum trăiești. (Demostene)

 Sunt profund convins că Dumnezeu este iubire; acest gând are pentru mine o vitalitate lirică originară. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Și au zis iarăși: „Haidem să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pământul!” Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul: „Iată, toți sunt de un neam și o limbă au și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul„. Și i-a împrăștiat Domnul de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. (Facerea 11.4-8)

 Și iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă; iar Iisus, întorcându-Se și văzând-o, i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9.20-22)

 Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. (Luca 2.35)

 Toți se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)

 Trebuie să citim Biblia așa cum un tânăr citește scrisoarea de la iubita lui, bucurându-se la gândul că aceasta este scrisă pentru el. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Trebuie să punem și diagnoza gândurilor pătimașe, prin care se săvârșește păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deșarte și al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Treptele rugăciunii (rugăciunea cu buzele, cu gândul, cu mintea coborâtă în inimă). 3.1

 Un bătrân care păzea curmalele: fugiți de aici gândurile mele cele dinăuntru și păsările cele din afară. (Patericul)

 Un frate a venit în chilie la Avva Pimen, zicându-i: Multe gânduri am și mi-e teamă de ele. Bătrânul a scos pe frate afară și i-a spus: Întinde-ți mâinile și oprește vânturile, poți? – Nu. – Dar te lași dus de ele? – Nu. – La fel nici gândurile nu le poți opri. Altceva este însă să le stai împotrivă. Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat. (Apuleius)

 Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. (Regina Maria a României)

 Una din etapele fericirii trebuie să fie absența gândurilor. (Liviu Rebreanu)

 Universul este un gând al lui Dumnezeu. (Friedrich von Schiller)

 Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar, că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. (Voltaire)

 Viclenia este o faptă rea, săvârșită cu gând ascuns, care se oferă semenului sub chipul unor binefaceri. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Vorba a fost dată omului pentru a-și ascunde gândurile. (Talleyrand)

 Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)

 Ziariștii – oameni care gândesc toată viața la profesia pe care ar fi trebuit s-o învețe. (Mark Twain)