Gata

Adevărata dreptate este cereasca înțelepciune. Mai degrabă să ne lăsăm nedreptățiți decât să nedreptățim noi pe alții, iar la vreme de restriște să fim gata de suferință. În niciun caz să răspândim suferința. Nu cel nedreptățit, ci dimpotrivă, cel ce nedreptățește va avea parte de pedeapsa cea mai cruntă. (Eusebiu de Cezareea)

 Calul este gata pentru ziua de război, însă biruința vine de la Domnul. (Psalmi 21.31)

 Când însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza și-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca să-l sprijine, și s-a apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne. Domnul însă s-a mâniat pe Uza și l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui și a murit el acolo lângă chivotul Domnului. (II Regi 6.6, 7)

 Cuptorul încearcă oțelul călit; tot așa și vinul, inimile trufașilor, care stau gata să se încaiere. (Ecclesiasticul 31.30)

 Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare și o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să se sfărâme. Corăbierii s-au înfricoșat și au strigat fiecare către dumnezeul său și au aruncat în mare încărcătura corabiei ca să se ușureze. Dar Iona se coborâse în fundul corabiei, se culcase și adormise. Atunci s-a apropiat de el cârmaciul corabiei, și i-a zis: „Pentru ce dormi? Scoală-te și strigă către Dumnezeul tău, poate El Își va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!” (Iona 1.4-6)

 Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească și i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, și care avea toată dulceața și plăcea tuturor. Și pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta față de ei, iar pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 16.20, 21)

 Dați băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară și vin celui cu amărăciune în suflet, ca să bea și să uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de chinul lui. (Ecclesiastul 31.6, 7)

 Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata. (Ioan 7.6)

 Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit și celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. (Matei 25.10, 11)

 Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă și înarmați cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de mii, în ordine și într-un suflet; (I Paralipomena 12.33)

 Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și S-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. (Psalmi 92.1-3)

 Duceți dar acum până la capăt fapta, ca precum ați fost gata să voiți, tot așa să și îndepliniți din ce aveți. (II Corinteni 8.11)

 Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)

 Iar aceasta să știți că, de ar ști stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea și n-ar lăsa să i se spargă casa. Deci și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului va veni. (Luca 12.39, 40)

 Mila, opusul contabilității, este mereu gata să uite, să ierte. 9.20

 Paradoxal, astăzi, când confortul și siguranța au devenit valori concrete, Europa este gata să nu recunoască  rădăcinile sale creștine, că de o viață creștină nici nu mai poate fi vorba. 7.7

 Pâine cu sare e gata mâncare. (Anton Pan)

 Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)

 Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. (Luca 22.31-33)

 Și când am auzit acestea, îl rugam și noi și localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceți de plângeți și-mi sfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și neînduplecându-se el, ne-am liniștit, zicând: Facă-se voia Domnului. (Faptele Apostolilor 21.12-14)

 Și venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, ești tu (cetățean) roman? Iar el a zis: Da! Și a răspuns comandantul: Eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: Eu însă m-am și născut. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut, aflând că el este (cetățean) roman și că a fost legat. (Faptele Apostolilor 22.27-29)

 Ține minte, fie că trăiești, fie că mori, este de prea mică importanță. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebuie să conteze și pentru tine și pentru alții, este pentru ce rațiune trăiești și pentru ce cauză ești gata să-ți dai viața. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)

 Viața și veselia mea este Domnul meu Iisus Hristos, pentru care de o sută de ori, de-ar fi cu putință, sunt gata a muri. (Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana, torturată și decapitată pentru că nu s-a închinat la idoli)

 Voința care tinde către cunoaștere nu se mulțumește niciodată cu un lucru gata făcut. (Giordano Bruno)