Faptele

Adeseori abținerea da la o faptă este la fel de generoasă ca și fapta însăși. (Michel Montaigne)

 Ascunde-ți ostenelile și faptele bune și ferește-te ca limba ta să nu ți le răpească. (Avva Isaia)

 Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)

 Atunci când pregătirea ta nu este un succes, te-ai pregătit de fapt, pentru un eșec. (Benjamin Franklin)

 Care e diferența dintre un filosof și un creștin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădește și altul care dărâmă. Unul iubitor de greșeală, celălalt dușman al ei. Unul care strică adevărul și altul care-l restabilește, lămurindu-l. Unul care fură și altul care păzește să nu se fure. (Tertulian)

 Care faptă este mai mare decât toate celelalte? Și a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât toate patimile, încât a putut să surpe pe unii din cer, așa și smerita-cugetare este mai mare decât toate faptele bune, pentru că poate să scoată pe om din însăși adâncuri, măcar de ar fi păcătos ca un drac. Pentru aceea și Domnul mai întâi de toți fericește pe cei săraci cu duhul. (Avva Longhin)

 Căci dacă ne-am rândui viața noastră cu mintea trează, dacă am întrebuința tot răgazul vieții noastre cu cele duhovnicești și am mânca atâta doar să fim în nevoie numai și am cheltui viața noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. (Matei 16.27)

 Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufești, că minunate sunt lucrurile Domnului și ascunse faptele Lui între oameni. (Ecclesiasticul 11.4)

 Căci însăși existența lui Dumnezeu nu este câtuși de puțin combătută prin faptul că nu poate fi demonstrată, deoarece ea stă neclintită pe un teren mult mai sigur. Este vorba despre o chestiune de revelație. (Arthur Schopenhauer)

 Cu puterea Lui El a despicat marea și cu înțelepciunea Lui a sfărâmat furia ei. Suflarea Lui înseninează cerurile și mâna Lui străpunge șarpele fugar! Și dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor Sale, cât de puțin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea să-l înțeleagă?” (Iov 26.12-14)

 Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuțită decât sabia. (Mihail Drumeș)

 Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă ai multe fapte bune, poți ușor să-ți acoperi cu ele păcatele; dar dacă ești gol de fapte bune, fiecare păcat îți face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă Dumnezeu ne-ar face nouă după faptele noastre, cu adevărat n-am mai fi. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aș fi putut formula teoria relativității. (Albert Einstein)

 Dragostea nu poate fi manifestată în exterior fără fapte, așa cum focul nu poate întreținut fără combustibil. (Ellen G. White)

 Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute acele fapte. (Sfântul Vasile cel Mare)

 După faptă și răsplată: urgie împotriva vrăjmașilor și răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ținuturilor celor de departe, răsplata cuvenită. (Isaia 59.18)

 Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept. (Buddha)

 Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)

 Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veșmântul credinței și al faptelor bune, care luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)

 Înțelepciune fără carte și fapte, nu se poate, / Înțelepciune fără credință, nu e cu putință. (Valeria Mahok)

 La toată milostenia va face loc; fiecare după faptele sale va afla. (Ecclesiasticul 16.16)

 Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 6.1)

 Mireasma unui pom în floare se face simțită până departe, ca și balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)

 Neglijarea faptelor bune se pedepsește deopotrivă ca și săvârșirea celor rele. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Neînțelegerea dintre oameni provine din faptul că unii trăiesc mai mult în trecut, iar alții în prezent. (André Maurois)

 Nu lăsa voia lui Dumnezeu, ca să înfăptuiești voia oamenilor. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Numai entuziasmul poate da naștere la înfăptuiri mărețe. (Karl Liebknecht)

 O mare piedică în calea progresului omenirii este faptul că oamenii nu ascultă pe aceia care vorbesc prudent, ci pe aceia care strigă mai tare. (Arthur Schopenhauer)

 O minte religioasă este o minte echilibrată, sănătoasă, activă; ea înfruntă fapte, nu idei. (Krishnamurti, filosof indian)

 O viață frumoasă e un gând al tinereții înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)

 Omul superior este modest în cuvinte și excelent în fapte. (Confucius)

 Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni. (Vladimir Ghika)

 Postul este, în primul rând, un drum al faptei, al lucrului concret. 10.16

 Precum este multă mila Lui, așa este multă și certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă. (Ecclesiasticul 16.14)

 Procedează astfel încât fapta ta să țină locul cuvântului, și vorbește în așa fel încât cuvântul să țină locul faptei. (Sfântul Isidor Pelusiotul)

 Răzbunarea înfăptuită va sfâșia adesea inima și va tortura conștiința. (Arthur Schopenhauer)

 Săvârșește tu mai întâi fapte bune și așa treci la purtarea de grijă a celorlalți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Săvârșirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieții omenești. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ți-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Scopul împărtășirii cu Trupul și Sângele Mântuitorului este sfințirea sufletului și a trupului, dar și dobândirea mântuirii, adică iertarea păcatelor și viața de veci. În acest sens, împărtășirea euharistică ne dăruiește putere pentru a răstigni egoismul și orgoliul din noi și a cultiva o iubire smerită și milostivă, exprimată prin rugăciune și prin fapte bune. (Patriarhul Daniel)

 Se pare așadar că oamenii sunt mult mai predispuși să se răzbune decât să facă o faptă bună. (Baruch Spinoza)

 Silnicia celor fără de lege se ține după ei, căci nu voiesc să înfăptuiască dreptatea. (Solomon 21.7)

 Smerita-cugetare și frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)

 Succesul este un profesor slab, determină oamenii inteligenți să se gândească la faptul că ar putea să piardă. (Bill Gates)

 Sunt două feluri de mândrii: mândria de tine fără fapte și mândria. (Nicolae Iorga)

 Toți am fost creați capabili să dobândim virtutea, dar prin învățătură și exercițiu unul se apropie mai mult de ea, altul mai puțin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârșită, alții ajung până la o oarecare virtute, iar alții, pentru că nu și-au dat niciun interes, deși prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Vai de cel rău, că răutatea este a lui și va fi judecat după faptele lui. (Isaia 3.11)

 Vai omului aceluia, care are numele mai mare decât fapta! (Avva Siluan)

 Viețile sfinților ne sunt puse înainte, ca să râvnim virtutea lor și să imităm faptele lor mari. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău este trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul de a nu mai ști să zâmbești. (Mahatma Gandhi)

Fariseul Nicodim 5.15, 7.17

Fariseul Simon 11.1