Copiii

Apoi a strigat Ilie către Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc îi faci rău, omorând pe fiul ei?” Și suflând de trei ori peste copil, a strigat către Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!” Și a ascultat Domnul glasul lui Ilie; și s-a întors sufletul copilului acestuia în el și a înviat. Și a luat Ilie copilul și s-a coborât cu el din foișor în casă și l-a dat mamei sale și a zis Ilie: „Iată copilul tău este viu!” Atunci a zis femeia către Ilie: „Acum cunosc și eu că tu ești omul lui Dumnezeu și cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!” (III Regi 17.20-24)

 Bărbații sunt ca niște copii. Plini de mândrie prostească. (James Clavell)

 Calul neîmblânzit ajunge nărăvaș, așa și un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut. (Ecclesiasticul 30.8)

 Că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în Psalmul al doilea: „Fiul Meu ești Tu; Eu astăzi Te-am născut”. (Faptele Apostolilor 13.33)

 Când nu mai ești copil, ai murit de mult. (Constantin Brâncuși)

 Când statul nu plătește profesorii, copiii vor fi cei care vor plăti. (Guy Bedos)

 Ce folos are păcătosul de curviile sale din tinerețe, dacă la bătrânețe ajunge povară pentru copiii săi? (Părintele Savatie Baștovoi)

 Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)

 Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la vreme. (Solomon 13.24)

Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți, și dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. (I Ioan 2.1-3)

Copiii sunt educați de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Copiii trebuie să fie cuviincioși și să se distingă prin cumințenie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Copile, eu mă bucur de succesele tale, cum mă bucur de succesele mele! (Părintele Serafim Popescu, citat de părintele Teofil Pârâin, căruia i-a adresat aceste cuvinte)

 Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii și caracterului său. (Samuel Smiles)

 Copilul învață fără strădanie prin simpla imitație, ca și cum ar primi învățătura prin porii pielii.(Samuel Smiles)

 Copilul nu trebuie să mulțumească părinților că l-au născut, ci că l-au educat. (Nicolae Iorga)

 Copilul să-nvață când nu se răsfață. (Anton Pan)

 Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutățile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depășite. (Ernest Bernea)

 Dacă nu alăptați copii, veți alăpta cancer. (Părintele Arsenie Boca)

 Dacă nu poți explica ceva unui copil de șase ani, atunci nici tu nu ai înțeles. (Albert Einstein)

 Dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei. (Părintele Arsenie Boca)

 Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă către alții, zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat; v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. (Matei 11.16, 17)

 Depărtați-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână, și copila s-a sculat. (Matei 9.24, 25)

 Deprinderile copiilor se descoperă mai ușor în timpul jocurilor. (Quintilianus)

 Deschide gura să-ți dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani care se împărtășea)

 Dumnezeu ne ia ca pe niște copii și ne arată într-o legănare iubirea Sa divină. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 E mai bine să fie ținuți în frâu copiii prin sentimentul rușinii și prin îngăduință decât prin frică. (Terențiu)

 E mai bine să plângă copilul din cauza tatălui, iar nu tatăl din cauza copilului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. (Matei 15.26-28)

 Este mare lucru să fie cineva părinte, căci, chiar când suferă din pricina copiilor, el nu-i urăște. (Sofocle)

 Este o cruce destul de grea pentru părinți să fie modele pentru copii. (Sfinții Părinți)

 Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist și după ce va crește. (Pablo Picaso)

 Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm. (Victor Hugo)

 Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiți desăvârșiți. (I Corinteni 14.20)

 Geniul este persistența copilăriei în maturitate. (Garabet Ibrăileanu)

 Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată și drept vorbind, acesta-i adevărul. (Ion Creangă)

 Iar Copilul creștea și Se întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra Lui. (Luca 2.40)

 Iar copilul creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. (Luca 1.80)

 Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. (Psalmi 26.3, 4)

 Întăriți inimile copiilor voștri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 La doisprezece ani pictam ca Rafael, dar mi-a trebuit o viață ca să învăț să pictez ca un copil. (Pablo Picaso)

 Literatura … este redescoperirea copilăriei. (Georges Bataille)

 Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să țină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)

 Mama este exemplul viu pe care copiii îl au necontenit în fața ochilor, pe care-l urmăresc și pe care-l imită.

 Obiceiurile mamei devin acelea ale copiilor, iar caracterul ei se reflectă vădit într-al lor. (Samuel Smiles)

 Minunea, copilul iubit al credinței. (Johann Wolfgang von Goethe)

 Naivitatea este slăbiciunea omului matur dar puterea copilului. (Charles Lamb)

 Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiți-vă mama! Viața nu vă aduce nicio altă dragoste care să facă atâta bine. (Euripide)

 Nu ca să vă rușinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe niște copii ai mei iubiți. (I Corinteni 4.14)

 Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îți dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

 Omul mândru nu atrage pe nimeni. Și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie. (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

 Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. (Pitagora)

 Pentru copii nu este nimic mai intens și mai amarnic decât nedreptatea. (Charles Dickens)

 Poeții sunt oameni care și-au păstrat ochii de copil. (Alphonse Daudet)

 Și aduceau la El copii, ca să-Și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit și le-a zis: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Și, luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei. (Marcu 10.13-16)

 Și apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuiește: Fiică, ție zic, scoală-te! Și îndată s-a sculat copila și umbla, căci era de doisprezece ani. Și s-au mirat îndată cu uimire mare. (Marcu 5.41, 42)

 Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-Ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele. [(Marcu 9.22-24) Într-un comentariu la această pildă, părintele Mihai Hau spunea că: “Tatăl copilului nu era sută la sută credincios, dar era sută la sută sincer.”]

 Și iată o femeie cananeiancă, din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. (Matei 15.22)

 Și intrând, le-a zis: De ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. (Luca 5.39)

 Și întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi; și dealurilor: Acoperiți-ne. (Luca 23.28-30)

 Și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. (Marcu 13.12-13)

 Și, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. (Matei 18.24, 25)

 Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupția – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)

 Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, și a zis: „Povestește-mi tot ce este mai însemnat din câte a făcut Elisei!” Și pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa. Și a zis Ghehazi: „Stăpânul meu rege, aceasta este chiar femeia aceea și el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei„. (IV Regi 8.4, 5)

 Trei feluri de oameni spun adevărul: proștii, copiii și bețivii. (Proverb german)

 Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopții, florile zilei și ochii copiilor. (Dante Alighieri)

 Uitați-vă la copii și fiți ca ei. (Arhiepiscopul Casian)

 Viața noastră e scurtă, ca să ajungem mai repede în rai! (Răspunsul unui copil de clasa a 5-a)

 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. (Matei 19.20-22)